NS 17239/2012
i.

!IlulH||1|ł|ljł||ljJJM|lJlłMlłl 11m !lłlł J| łumm L m u . 42 [NS 23912012 13-44 mzhodnutí ü lání, lh 14315, L

" tJaruslav Kavalík, 04.03.1970

Zdětln 40 294 TI Benátky nad Jizerou. mi: 'ŠJ www-rc. . 655"

.ar-2.557!" .'--------v--v--Iv-v--J v v-J'v-v-v--v-v Ivvlvlvvv VI l lvlv v!-v vvvvlvlvvvlvvl-lv

Spisová značka: 42lIdentifikace písemnosti: B-44 rozhodnutí o odvolání+přípis, lh 14/6, L, tisková skupina 55020-2/2016 Umístění: LHŮTA Lhůta: 14.06.2016

Doručované písemnosti: 1VSPH65015.doc 2016/02/29 09:10:23,přípis.docx 2016/03/16 08:46:12 Adresát: JUDr. Pavlovský Marek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66242479, ins. správce, ID: PAVLOVSMARE690422 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Příjemce dle DS: Marek Pavlovský-JUDr. Marek Pavlovský anonymizovano , Plzeňská 232/4, 15000 Praha 5, CZ ID DS: hjnycee

Způsob doručení: Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Stav doručení: Doručeno z. 300/2008 Sb., §20, 1/e: Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

Odesláno do DS: 16.03.2016 14:00:37 Zprávu vypravil: Lukáš Gocala

Dodáno do DS: 16.03.2016 14:00:38 Doručeno: 17.03.2016 11:54:44

Přehled událostí: 16.03.2016 14:00:37 EVO: Datová zpráva byla podána.

16.03.2016 14:00:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.03.2016 11:54:44 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrola doručení: 06.06.2016 09:09 Kontrolu provedl: Kameníková Zdeňka

Poslední kontrola v 18.03.2016 00:37 KONEC VÝPISUSpisová značkaz42IIdentifikace dotazuz55020-2/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.03.2016 08:47 Kontrolu provedl: Gocala Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Pavlovský Marek anonymizovano , TYPľins. IDzPAVLOVSMARE690422 1 anonymizovano , IČ: 66242479, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:hjnycee Stav DS Přístupná Název DS Marek Pavlovský, firma: Marek Pavlovský-Insolvenční správce

IČ: Adresa: Plzeňská /4, 15000 Praha 5, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKavalík Jaroslav, nar. 73% fyzická ID:KAVALÍKJAROO40870 1

04.08.1970, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Kavalík, Jaroslav, 04.08.1970

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzKavalíková anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:KAVALÍKHANA140983 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Kavalíková, H anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R