NS 16868/2011
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-J'v-wv--v- III-VIle vlvv lvl. lvvvv vlvvlvvlvllvvv-

48lB-154-rozhodnutí, LH 23.5., tisková skupina 16113-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 VSPH 659 2016-výzva n 2016/05/06 10:04:34 DEMVED, a.s., IČ: 25971077, právnická, ID: DEMVED, A25971077 1 Typ DS: P0

DEMVED a.s., Sladkovského 446, 53002 Pardubice, CZ

ID DS: k26dpje

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 11:47:55

Marie Severinová 24.05.2016 08:39:48

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 11:47:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 08:39:48 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

25.05.2016 07:26 Kontrolu provedl: Máchová Lucie

25.05.2016 00:26Spisová značka:481Identifikace dotazu:16113-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 10:26 Kontrolu provedl: Severinová Marie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:DEMVED, a.s., IČ: 25971077, TYPľprávnická ID:DEMVED, A25971077 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:k26dpje Stav DS Přístupná

Název DS firma: DEMVED a.s. IČ: 25971077 Adresa: Sladkovského /446, 53002 Pardubice, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R

218, PSČ 502 08