NS 15240/2014
WM -ümmmsqu-mumu u 15mm. m HMIMJMJIFUMIMNWNIMWWW n

*1D 3-5-ED16*1*

57 !HS 15240f2014 PID-10 USN-Rozhodnutí VS Praha; Ih._z.pl resát:

Karal Italian nar. !15.05.1957 Amałüce 15

-i.III-.r I-.-II I'I"

_. .Www-um

...u

. .MMMMEM.. mamma-

x ' .... u . hmmmflmmamaudum

ľůä. 4°

-u ummmícuaumu u .l li.

JM NIIHÍWI IIHMWMWIMÍMMIIIMII

*1D1963-5-2D1ü-3*

57 IHS 15240f1014 PID-ID USN-Rozhodnutí V5 Plaha-I . II resát:

Typ III.

anonymizovano Hanibal

Upovă 393 463 31 Chrastava

-:Muhammpłnułl r. a' l.

Jmauupłamłgmauyaçá

..-r 'JF

*ntb*

ť ł I _ I. l... 'i M

.MMMMEM-Mit-rimSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- VI .vv-vv lv lvvl "lv-v Ivvvvvulv-vl-

57lP10-10 USN-Rozhodnutí VS Praha; lh. zpl, tisková skupina 101963-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

3 VSPH 262 2016.doc 2016/05/30 08:12:52 Mgr. Šimková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66243394, ins. správce, ID: ŠIM KOVÁRADK715513 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šimková-Mgr. anonymizovano Šimková, V kolkovně 921/3, 11000 Praha 1, CZ ID DS: vxkyjnk

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 14:45:04 06.06.2016 14:45:05

Veronika Halamová 06.06.2016 14:59:16

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.06.2016 14:45:04 06.06.2016 14:45:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 14:59:16 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 13:17 Kontrolu provedl: Halamová Veronika

07.06.2016 02:00Spisová značka:57IIdentifikace dotazu:101963-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 13:39 Kontrolu provedląiHalamová veronika

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Šimková anonymizovano , nar. Typľins. ID:ŠIMKOVÁRADK7155 anonymizovano , IČ: 66243394, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:kayjnk Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKazan anonymizovano , anonymizovano , IČ: T31 podnikajíc: ID:KAZAN KAREO80567 1 68970617, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Kazan, Ka anonymizovano , 68970617 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

AdresátzHanibal anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzická ID:HANIBALJIŘÍ110567 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Hanibal, J anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R