NS 14955/2014
| !máma

| *u IIIIIIII I-

1

WMHWmi-

ł !15H ulnitnu mnm ' dni. ................. .. i I vim. Ihäxädllm W

Hufth hjilillhlll dn :r Idmäłtm ulhl'anł mmiqdu ;

JUU ł-I ł !LE-'II

-' [HS H'QSSHŮH PIS-B, DA sv. [h:ü5.ü9+lň

= matiné jen adresáta

*ůřľľä

-ů-Eü1ů-

'Sát Iva Husinecký, nar. 20.119.195 I

Plzeňská 344 364 ü] Toužim

1* mi.Jüů IT Plzeň

Iamm ulehaaa php a .r . en- IIIZIIÍII'IHIIIIIIlll-Hlllúłllill?mammanmam u anonymizovano aurceu 13ml.WMdmmm

J Jména a płijmmí damH45 149554'2014 PES-E. DA av. 22 Ih:üä.üłlü

-= nejen adresare

Hmmm mm mm

ÉETFE-4*ED16'3SátHana-Peter Hermann anonymizovano , nar. lü.02.1952Sekelevaká SDSHQE

360 DS I'íarlerlrj,r 'fary "'WWWMM WW --WMMMIM '

'mmmh ÉW/é mm mnmhzimmľp :v:

...a-l*-aadmsäuaammean 'WMHHIM du--Hifi- Em ľ|-' '-i. ałll-l-'l e jen adresáta mm mu mamma

*#ET'I'ä-á-'I

anonymizovano 213 357 41' anonymizovano

' m,mmmham magenta!

.--

INS 1495521114 1323-3, DA ar. 23 lhťüăüłlů

WW

'a-MgrErieh anonymizovano , anonymizovano

HPI. a L L I ..I

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

anonymizovano doručení:

Poslední kontrola v

anonymizovano VÝPISU

-'-le-'li--v-

20lP23-8, DA, tisková skupina 42773-4/2016 anonymizovano Lhůta: 10.11.2016

1_VSPH_1213_2015 odmítnut 2016/04/18 15:51 :53 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: P0

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 15:23:02

Alena Dočkalová 02.05.2016 15:51:32

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 15:23:01 02.05.2016 15:23:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 15:51:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 14:34 anonymizovano provedl: Bošková Eva

03.05.2016 02:16v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

anonymizovano doručení:

Poslední kontrola v

anonymizovano VÝPISU v '-le-'li--v-vvvv vvlv v. vv .vv -v II ..I'vulvvll

20lP23-8, DA, tisková skupina 42773-4/2016 anonymizovano Lhůta: 10.11.2016

1_VSPH_1213_2015 odmítnut 2016/04/18 15:51:53 JUDr. Libová Zdenka, IČ: 41618114, obch.náz. advokátka, advokát, ID: LIBOVÁ_ZDEN 1

Typ DS: PFO_ADVO anonymizovano věřitele: 1

Zdenka Libová-Libová Zdenka, JUDr., advokát, náměstí Republiky 86, 34701 Tachov, CZ ID DS: dwquhx

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.05.2016 15:23:01 02.05.2016 15:23:02

Alena Dočkalová 02.05.2016 16:09:43

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 15:23:01 02.05.2016 15:23:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 16:09:43 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 14:34 anonymizovano provedl:

03.05.2016 02:16

Bošková Evav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

anonymizovano doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

vvv lvl."-vvv lvvv "vv-vvv I IIvvv--lv

20lNS 1495512014 P23-8, DA, tisková skupina 42773-4/2016 anonymizovano Lhůta: 10.11.2016

1_VSPH_1213_2015 odmítnut 2016/04/18 15:51:53

JUDr. Janebová anonymizovano Drahomíra, IČ: 66253608, obch.náz. advokát, advokát, ID: JANEBOVDRAH 2

Typ DS: PFO_ADVO anonymizovano věřitele: 5

Drahomíra Janebová anonymizovano -Janebová anonymizovano , JUDr., advokátka, Olbrachtova 599/8, 29301 Mladá Boleslav, CZ

ID DS: 8ncheay Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 15:23:02

Alena Dočkalová 03.05.2016 10:11:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 15:23:01 02.05.2016 15:23:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.2016 10:11 :22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

02.06.2016 14:33 anonymizovano provedl: Bošková Eva

04.05.2016 00:37anonymizovano VÝPISU

Spisová značkaz2OIIdentifikace dotazuz42773-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.05.2016 14:00 anonymizovano provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát:Administrace insolvencí CITY TYPľins. IDzADMlNIS l TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/l7l6, l4000 Praha 4, CZ

Adresát:JUDr. Libová Zdenka, IČ: TYPľadvokát ID:LIBOVÁ_ZDEN_ l 41618114, obch.náz. advokátka, advokát Údaje o schránce: tyszFO ADVO anonymizovano DS:dwquhx Stav DS Přístupná

Název DS Zdenka Libová, rodné příjmení: Libová, firma: Libová Zdenka, JÚDr., advokát

IČ: 41618114 Adresa: nám. Republiky 86, 347 01 Tachov, CZ nar. 24.09.l957

AdresátzJUDr. Janebová anonymizovano Typľadvokát lDzJANEBOVDRAH 2 Drahomíra, IČ: 66253608, obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVO anonymizovano DS:8ncheay Stav DS Přístupná

Název DS Drahomíra Janebová anonymizovano , firma: JÚDr. Drahomíra Janebová

anonymizovano , advokátka, ev.c. 9576 IČ: 66253608

Adresa: Blahoslavova 8/186, 29301 Mladá Boleslav, CZ nar. l6.ll.l974 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:3 adresátů

Adresát:Husinecký anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc lD:HUSlNEClVO 200951 l IČ: 44666683, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Husinecký, anonymizovano , 44666683 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVO anonymizovano , PFO_INSSPR Adresátz anonymizovano Hans-Peter Hermann, nar. TST fyzická lDzkAÚFMANHANSlOOZ52 l 10.02.1952, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, anonymizovano , Hans-Peter Hermann, l0.02.l952 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzMgr. anonymizovano Erich, anonymizovano , TST fyzická lDzkŘÍŽ ERIC290659 l fyzická Hledáno v DS:typ: FO, anonymizovano , Erich, 29.06.l959 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOanonymizovano výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk anonymizovano Strana 1 z 1 AAM112RVrchní snud v Prase úsek insnluenčnihu soudnictví _ _Narn. Hrdinů 1300,140 [III] Praha 4

anonymizovano EU IES 1495512014 1 1 EFT-I IEIS/EÚIE-PES-É-. 'F s s a 1:/ as . 1

I'lírajsisjjíF snud u Plani Veleslavinnva se W v pŮETŮU 3015 l? PLEEH

Soud EE u Flsnl Duslü 25 ü# Iüiů DS EE f eat strahlpriiuh ilü

Fans stqinnplau |

UPÍHÚEE' Váni předávame du spisu ESI-'L 20' IMS 1495512014 mahndnuti Urrhnihu suudu ir Praze se dne 29. března 2015.

Tutu mshudnut'i duručte účastníkům řiaeni.

VPrare dni: lii. dubna 20115 .Mam H i* 'Ef it? -. I . ..--I-r|:L|l|rlľ1T1IEII 1:h-TI:TIHIIH vypis-sen..-';.. f. a-i . -" 'DEJ Hru-uľ: ..i I-ww& :.íf-ůäľs s' Í s' :us .na . ' _ d H a.-hu i h 1 .a l' l II i' I| L. 1-,..L . . " i'_-+ .,-- 'i 's ,-' IUDr. Ladislat.F E' e rk a, ir. r. ' .-předseda senátu l. i s srí i! 'v

_.-.. _.I""-. .-' ::1 _.ll| I I I'I_' .-.l I '-F___-'-

Ha sprámügt whgtüuem; UHGHNI EŮUU "u" PHl'JiľE

B . HG Ill] Praha 4. Ham. Hrdinů 1300 Irina srun 'r'