NS 14890/2011
:nima: xămă Eă 4 EH: :má as EE mašx un: DG .vímů ._ dłnämíuacw .Ě i m r L. ._.r ..r ..r ..fr pustím.: ...m mm Eäi 55.4.44. EEE: M :mi EEE.: _.. I .HH dmuämnü TĚ HI... T Pt?! mľă: m.-4mm0 ...U EPEE H n Gain:: .__ ::aaa D. Ě a EE: ,ů .. Ú a Em EEE: ĚHEEĚEĚW .. . D # .HE n Éränmhnzľ. 44444444 Ěš. . ._ . .Ěär řešiäům . Ěwmrm. mann .4. EH.; r. smršť. ..... 1... ..... __ dłnämínaä Ě N 41 §5..Ě ĚEĚ=: mam. S. 3mm: A EĚĚĚEĚEĚ _ EĚĚĚEE ::Ě / 45:.

?u .... .. lamlusľ-.

49%. EEE. .Ěä

Éuussnašäsí 4 a .Em Émäůa: müm. U5. m4. 535.5.... ?Hana É: młnmüm \

š;ššš. š Sa ..g \\J ů tąmąurlmlmndm m: Ewa :En wmbm. .3.4 ,.--.Euľă ___. __ . .::u am ..rřłu -ĚEH HIĚĚHĚFŘEH _ . . ĚEĚEĚĚĚĚnăĚ; ä wuäăă=ăni ..-. 4 ě až? _ _ . . . .--...IČ-.I . l. . u u i . ł-. . .r-H win.. j . 4 §.íĚĚ4Ě LH... ................... .4. ................. : i ĚĚĚÉ ..ł m .F . ., ............ .. aäsłäă .. z ................. ..§35

Emšaä EEE

Emăääu EmEHE u uäĚ

w. ĚE=Ě _ ŠEĚŠĚĚĚEĚ maš %

.ĚEĚĚĚ Ě ĚMĚMĚ. Hääw ...1...-uä :EE ve....sšnušauääsiă.ý.4. EEE? ĚĚEE wĚĚ= :ĚEĚE:

Ěmsă EĚEEE ::EEE- 4.5% :šaă Encămun až E2533 EEE: :ĚĚMĚÉ 53.2%: n.. EEEEE Ě:: EEE . u. :ĚEEE ĚEÉHĚ :EEE: Ě; ...Eau EEĚ _. Em::.Ě :2.533 EEE... E==: :ă EEE ::35:5 .::Ě .Šuä 25%: u. .u

.ĚEĚ Eäł: Ě-ĚĚĚE 2.3 ...EEEĚ š:: :Ě Eăä..Emmăn EE. EEE EEE;- EE Emää EĚăuă 2.5 EEEEE ::HH EE; ..5:53 5:3me .uĚEĚ EEEE nSĚäE 5:3.. Ě: §59 ĚEĚ m EEE

a ĚĚĚ 3::: Ě ...EEE ...E mše: 2.5% m ...maš .šúl

.4 š d i _. .. mroäämmmm a:

-IIEIIII II. .łlllrllllu

33%. ._

2.2%; .uăšăiäšät

_._;_ _ _ _ Ě EEEEĚ245_5255::ŠÉEE .u

_ .... _. 4 E494 EEĚĚEĚWEĚ mg. u.: ::dc

I-I:Wannaăh

?ošvmcmm Emämž

ŠŠUŠŠ 0a ozwwoä _ či PÍŠ özmĚzNO mm mu... ..MPI Ma mnm .EE ._ Es ...an EU dm muEuŠ u: E; muu 4:3.: .mm ..šermu

QMĚĚQĚ 3% u, Ř mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v--IIvI-vv-vllv ..vv vlvvlv llvl llvvl--vv

20lB-25, DA, tisková skupina 16025-6/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

1 vsph 610 2016 námitka 2016/05/09 12:34:23 Liška anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: LIŠKA MART220377 1 Typ DS: F0

anonymizovano Liška, Čachna 439, 33202 Starý Plzenec, CZ

ID DS: k7tjaym

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.06.2016 09:22:58

Alena Dočkalová 19.06.2016 09:22:58

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

09.06.2016 09:22:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Kontrolu provedl: Labancová Karolina

19.06.2016 09:22:58

20.06.2016 07:47 20.06.2016 00:02KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvulv

I-vv v. v. lvl vvuvvlvvl l

20lB-25, DA, tisková skupina 16194-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1 vsph 610 2016 námitka 2016/05/09 12:34:23 lng. Diviš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 41681061, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: DIVIŠ ANT0530625 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Diviš-lng. anonymizovano Diviš, Žlutická 31, Plzeň, 323 00

ID DS: jnwxxj3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.201613:26:15 20.05.201613:26:16

Alena Dočkalová 22.05.2016 03:06:55

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.201613:26:14 20.05.201613:26:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.05.2016 03:06:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 07:31 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

23.05.2016 00:45Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvv Ivvv v. l lv lvvv v! v l Iu-vvvvuvvlv

20lB-25, DA, tisková skupina 16194-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1 vsph 610 2016 námitka 2016/05/09 12:34:23 Komerční banka, a. s., IČ: 45317054, právnická, ID: KOMERČNÍ BAN45317054

Typ DS: PO Číslo věřitele: 1

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 4ktes4w

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.201613:26:18

Alena Dočkalová 23.05.2016 02:00:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.201613:26:17 20.05.201613:26:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 02:00:02 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 07:31 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

24.05.2016 00:40Spisová značka:2OIIdentifikace dotazu:16025-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.06.2016 07:48 Kontrolu provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzLiška anonymizovano , anonymizovano , TYPľfyzická IDzLIŠKA MART220377 l fyzická Údaje o schránce: tyszo ID DS:k7tjaym Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Liška IČ: Adresa: Čachna /439, 33202 Starý Plzenec, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:2OIIdentifikace dotazu:16194-5/2016

Datum a čas provedení kontrolyz20.05.2016 12:55 Kontrolu provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůTYPľins. správce

Adresátzľng. Diviš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 41681061, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

Název DS anonymizovano Diviš, firma: Ing. anonymizovano Diviš

1D DS:jnwxxj3

1Č: 41681061

Adresa: Žlutická 31, Plzeň, 323 00 anonymizovano

Adresát: Komerční banka, a. s., IC: 45317054, právnická Údaje o schránce: typzpo

TYPľprávnická

1D DS:4ktes4w Název DS firma: Komerční banka, a.s. 1Č: 45317054

Adresa: Na Příkopě 33/969, 11407 Praha 1, CZ1D:D1V1Š ANT0530625 1

Stav DS Přístupná

1D:KOMERČNÍ BAN45317054

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:1 adresátůAdresátzLiška anonymizovano , anonymizovano , 731 fyzická fyzická Hledáno v DS: typ: PO, Liška, Mar anonymizovano

Údaje o schránce: typ: 1D DS:Dotaz proveden na tyto typy DS:PO

1D:L1ŠKA MART220377 1

Stav DS:

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu----------------------------------------------__

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R1||'iirrhrií suurl v Praze

úsek insulvančnihu saudnichii 300 '140 00 Praha 4

Hrdinů 1 KEPL 20 IMS 1409012011 1 'sier s1i11101s-s-:is /llja xi'

3- i Krajský suucl v Plarii Veleslauinsua 40 mm

Soud: as u szni Düsln: 1E_UE_2515 üg_41

Fülihlłt it r'anli'priłqłl. IU Püüüľ rlainanisu: 1

3041? PLZEŇ

Vpřílnas vasi předávams tin spisu KSPL 20 IMS 1409012011 mahüiinuti

Vrchníhn süudu v Prase EE' iinE 19. dubna 20115.

Turci mzhüiinuľí tltiručte účastníkům Hraní.

V Franta dni:: 9. května 2010 vu' fr: Í r. 1144-42.;--s' i x _ h I. Lu|||'_'._ll_l__I u _.'.!_._ i ..r IUDI. František E u I: E r a , 10.1'. předseda senátu

::"1" ':-I'-I. .FI-F:-

I-:r-r !Il-v5:: FI-.ąř-ł-"'F'Iär'lll'li'ilal-:räqrł'f-'I '-l .-l .- . 'ť _ .Lz-t:

.I i"

UHEHNÍ 5000 u" F'FiiŮrZE Kai-'P'íľ-f" I.-

Ea spráansst whstsvani: 140 as Praha 4. Nam. Hrdinů isüü

,lana Bsrmi !Í ,II .l

IIIuI-I-Irli'I-I-IIII'-J'I I-ra! daüa. . m m u '2 71: j |r l vypisrsaü nĚmEl :J a fr Š* *ii 404.5. Hr;ť_i k l

I I'I'ľľl