NS 1466/2016


HI'ÍWL iEUE-EEIEI

.m ||| l||||l|||l|||l|||ll|||l||l||l|l|| HI "' äăäg ká m m RR0241373333U Adresát: Slezakáům 93W2 "mm m ?53 .2mm p. 150 DU Praha 5 ' i 1 1 ngmnu-Ir gumu 1.6[4 m H u i MSPH 9! [NS l466f2016-A-15 l VSPH ĎEEIZÚIG-A-lű mm Íiatel: Ini-Inílpolłlll: u m mm äľłtsklăýýsuud v Praze :É - -'" m'wm 120 [H] Praha 2 M Dwmwm--Jan: Jams WW ' ~ r WWW ?äáfäüäaäąim M 1 u. 1' i: 1...... LlIHLIIMIgllllllllłlllllwlllüllzlmnllll 1466üü16_ň_15 1 VSPH äiăµäfłfřädůúüülú-ä-IS l VSPH W 2x21 ř a' D WMWMWMIMMMWI / mwwmmmmg ł nwmmmuumwmmm '/2 soudu# T Wuägmmmu±ähfm W I Ěăfsný ~ Pisunnmtsimüłmumdummmeummmmmä s r . u-_ . mgsmmmmmmm 'l "---l:l Www-mm-mmnwum f ___ h mi _ IIIWIHFüiägrăm Mar::-t Him ::5:1 -. I: WIFI'WIIIMHHM 'ł m t " mnm* JWIWW a __ _ _ _, Im; _ Fm-WW

IyplllnllonlłwáníjinidlpisonmostH§50m1JmLm

Fnhláąení dumfujídlll orgánu:

D mMzülhylpbemłbrhode-pµemdne!mim a IJłIÍ'ITIEIIÍ mbyłktui :Hlku [pbumst] udepfela płlinmutBudúímmlWMWJWWMÍW-Mnm phemnłlm pnułtnf.

Mprmjnf zásilky :muni bilo náhodně -he: I' dům-du.D !I łädnému dnůänl :ásffiy fpísltmnnstł] nebyla pushytnuta l'lEIh'jÍl'lä mułinnün :ln:Jména a příjmtnµ mbar. Hm nepuslytla nuhytnnu muünnust k dodání :äsliłr Ipísemnnstilü následcith neposkytnutí WII! snuünnuili byla poskytnuta pullłml 11m? ~ phdáním písemnäm pultem.

!lt-poskytnuth WWW: vi-. WMWMJWWWµ Éçmdsłm 5 ............. .. JE-. * + . . .. .. Em *wmfmmummmăämmum ,q u WWWHMIĎWH ........... ...mu-\© J I (HMm l podpis WI:

Spisová značka:9lµIdentifikace dotazuz9733-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:12.05.2016 15:43 Kontrolu provedl: Černínská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Vachtová Alena, nar. Typµins. ID:VACHTOVALEN526116 1 16.11.1952, IČ: 66222621, ins. správce správce Údaje O schránce: typ PFO_1NSSPR 1D Ds:wbgym4z Stav Ds Přístupná

Název DS Alena Vachtová, firma: JUDr. Alena Vachtová IČ: 66222621 Adresa: Ostrovského 3/253, 15000 Praha 5, CZ nar. 16.11.1952 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzJaros anonymizovano , anonymizovano , IČ: T31 podnikajíc: IDzJAROS JANE250687 1 88318958, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Jaros, J anonymizovano , 88318958 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_1NSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R