NS 14590/2015u::an 1'pr

6-1

*12176-5-EŮ1 * HK41IH51WE-mnmnlvs FH-'IE-ha anonymizovano . nar. 1953

-r*-mhůlická T0 i-01 Hrdina v Čechách- Stará Halina

' WTWA/ MMMMIW M*** /Íď-'f- M ů,

Spisová značka:4lľIdentifikace dotazu:12176-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 06:43 Kontrolu provedl: Novotná Pavlína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzčáha anonymizovano , anonymizovano , IČ: TST podnikajíc IDzčÁHA JAN 270463 2 63094363, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Čáha, anonymizovano , 63094363 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1

AAM112R 218, PSČ 502 08