NS 13889/2011


'Bhumwm

'FI

-.--a-umem MM

2G IMS ISEEQIEŮH 13-95, DA 51. . H1:

l

*ú91ů i'

IHmmmmmumumlglulnwlłumwulł

Marcela Be

ČR-Krąiské stáłní zastupitelství v lei

Veleslavinnva ZTJ'JE 3136 Iaeň 'i Il _ Hmiłlsup'leť-!íł P1. .

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vv! vvu-v l lvl I-v-I vv I-vlvvl .v

20|B-95, DA, tisková skupina 69161-4/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

3 VSPH 443 2016 potvrzení 2016/04/28 11:06:23 CARS BAD s.r.o., IČ: 62620410, právnická, ID: CARS BAD S.R62620410 Typ DS: P0

CARS BAD s.r.o., Karlovy Vary, Jáchymovská 53

ID DS: ssnn5n2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:01 :36 09.05.2016 16:01:37

Alena Dočkalová 19.05.2016 16:01:37

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

09.05.2016 16:01:36 09.05.2016 16:01:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Kontrolu provedl: Labancová Karolina

19.05.201616:01:37

06.06.2016 12:40 21.05.2016 00:03KONEC VÝPISU

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

20|

Ivvvvvlu vvlv lvl vv

B-95, DA, tisková skupina 69161-4/2016 vsú

Lhůta:

3 VSPH 443 2016 potvrzení 2016/04/28 11:06:23

Brátová a Krejčí, v.o.s., IČ: 29103461, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: BRÁTOVÁ

1 Typ DS: P0

Brátová a Krejčí, v.o.s., Americká 1304, 34901 Stříbro, CZ

ID DS: kczsbhm

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

09.05.2016 15:59:51

09.05.2016 15:59:51

09.05.2016 16:33:30

11.05.201611:36 10.05.2016 02:11

Alena Dočkalová 09.05.2016 16:33:30

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Labancová Karolinav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vnvvllvvv vv. lvvv 'vlv--Ivlvvvvvvvv

20|B-95, DA, tisková skupina 69161-4/2016 vsú Lhůta:

3 VSPH 443 2016 potvrzení 2016/04/28 11:06:23 Mgr. Kokeš Jiří, obch.náz. advokát, advokát, ID: KOKEš JIŘÍ 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 3

Jiří Kokeš-Kokeš Jiří, Mgr., advokát, Na FIusárně 168, 26101 Příbram, CZ ID DS: deq4sc8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:01:35

Alena Dočkalová 10.05.2016 08:07:48

Zprávu vypravil:

Doručeno:

09.05.2016 16:01:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 16:01:35 10.05.2016 08:07:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.05.2016 11:36 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:38

Labancová Karolinav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvlvlv I vvvlv lvlv I vv-v I l 'VVN- vl'vv

20|B-95, DA, tisková skupina 69161-4/2016 vsú Lhůta:

3 VSPH 443 2016 potvrzení 2016/04/28 11:06:23 Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, právnická, ID: ČESKÁ SPO45244782 5

Typ DS: PO Číslo věřitele: 49

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: wx6dkif

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:01:40

Alena Dočkalová 10.05.2016 00:05:20

Zprávu vypravil:

Doručeno:

09.05.2016 16:01:40 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 16:01:40 10.05.2016 00:05:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300l2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.05.2016 11:36 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

10.05.2016 02:12v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vlvll vvlv vvvl lvvv uv lvl-vvvvvuvvl

20|B-95, DA, tisková skupina 69161-4/2016 vsú Lhůta:

3 VSPH 443 2016 potvrzení 2016/04/28 11:06:23 Finanční úřad pro Karlovarský kraj, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANČNÍ 72080043 19 Typ DS: OVM

Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Západní 1800/19, 36001 Karlovy Vary, CZ ID DS: q9in2ev

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:01:33

Alena Dočkalová 09.05.2016 16:01:33

Zprávu vypravil:

Doručeno:

09.05.2016 16:01:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.05.2016 16:01:33 10.05.2016 06:15:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.05.2016 11:36 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

11.05.2016 00:38Spisová značka:2OIIdentifikace dotazu:69161-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 12:35 Kontrolu provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:5 adresátů přístupná DS:5 adresátůAdresát:CARS BAD s.r.o., IČ: 62620410, TYPľprávnická ID:CARS BAD S.R62620410 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ssnn5n2 Stav DS Přístupná Název DS firma: CARS BAD s.r.o.

IČ: 62620410

Adresa: Jáchymovská /53, 36002 Karlovy Vary, CZ

AdresátzBrátová a Krejčí, v.o.s., IČ: Typľins. lDzBRÁTOVÁ 1 29103461, obch.náz. insolvenční SpráVce správce, ins. správce Údaje o schránce: typ:PO ID DS:kczsbhm Stav DS Přístupná

Název DS firma: Brátová a Krejčí, v.o.s. IČ: 29103461

Adresa: Americká /1304, 34901 Stříbro, CZ

Adresátszr. Kokeš Jiří, obch.náz. Typľadvokát lDzKOKEŠ JIŘÍ 1 advokát, advokát Údaje o schránce: typzpro ADVOK 1D DS:deq4sc8 Stav DS Přístupná Název DS Jiří Kokeš, rodné příjmení: Kokeš, firma: Kokeš Jiří, Mgr., advokát IČ: 71353950

Adresa: Na Flusárně /168, 261 01 Příbram, CZ nar. 29.10.1980

Adresátzčeská spořitelna, a.s., IČ: TYPľprávnická ID:ČESKÁ SPO45244782 5 45244782, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:wx6dkif Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782 Adresa: Olbrachtova 62/1929, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Karlovarský TYpľostatní OVM ID:FINANČNÍ 72080043 19 kraj, IČ: 72080043, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM ID DS:q9in2ev Stav DS Přístupná

Název DS firma: Finanční úřad pro Karlovarský kraj IČ: 72080043 Adresa: Západní 19/1800, 36001 Karlovy Vary, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:1 adresátůAdresátzčR-Krajské státní Typ=cmganizace lDzKRAJSKE STATNI ZASTU zastupitelství v Plzni, IČ: resortu 00026034, organizace resortu

Hledáno v DS: typ: OVM, ČR-Krajské státní zastupitelství v Plzni, 00026034 Údaje o schránce: typ: ID DS: Stav DS:Tisk KSZPCPM Strana 1 z 2 AAM112R

Dotaz proveden na tyto typy DS:OVM, OVM_EXEKÚT, OVM_NOTAR, OVM_REQ

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 2 z 2 AAM112R

l'frehni annd v Praze úsek insnlvenčnihn anndnietví Hajn. Hrdinů 1300. 141] üü__Praha 4

KEPL en IMS 1338151121111

:warn 443f2ü16-E-gü _ Ulllillllľ

.aa L EMU: HIS 'u' Pia-11

DDRII:: Ů5-Ů'E.EI:ITEI 21:31 Punat :tranfprilnh: 110 Panel :iłjnneiau 1

Krajský snud ir Plzni Yeleaiavinnva §13 gen 1? PIEEIEI

"ir'přilnae 'Fm předávánie tin apiau KSPL an IMS 1385119121111 rnahntinnti i.Irehníhn auntin v Praze ae dne :15. dutina anin.

Tntn rnahnifinuli dnrni'łte účastníkům řiaeni. tr' Praae dne EE. iłnhna ennä

J Uľlr. 1111111513? E u r i:: Š, ur. předseda Senátu

1r.i'|'~łtl3Hl'tIlEIEZILJD 'u' PRAZE 140 [IGI Praha it. Nám. Hrdinů 1300

-tl'Hi-I'J ___ ___ _ _ Za spravne at 1vybrat-:1'rent: _ ..

Helena Eaľjžüçüeá rip-.--. a.. I

Iau-.|l. r ..l'1 _ i _ 1 "Ha-b" Í'II l! JŘ! Läfvüzfjit'h i ť u a: a, 5* rtů-'5 mi fIJr n read-[Jupzwa . , f ; ' ? a .na T tra/ř' llłLLJH-H

'Ihlraqqa

Ji' .j Hifi.: