NS 13157/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-luvvvvvv vvvl lvv- vv v. Ivlvv-vvvlvvlv

40l-A39-usn. VS, tisková skupina 88723-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 30.05.2016

1128-15.docx 2016/05/19 08:41 :03 Mgr. Szkandera Pavel, advokát, ID: SZKANDEPAVE 17

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Pavel Szkandera-Szkandera Pavel, Mgr., advokát, Svatoplukova 1209, 73801 Frýdek-Místek, CZ ID DS: fete2d6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 15:53:26

Zprávu vypravil: Gabriela Skupinová

Doručeno: 25.05.2016 08:36:13

24.05.2016 15:53:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 08:36:13 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 07:31 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:47

Struminská Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

40I

I "vv-v lvvl vlvvll v--vvvllvllvll v

-A39-usn. VS, tisková skupina 88723-5/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 30.05.2016

1128-15.docx 2016/05/19 08:41:03 Mgr. Kania Jiří, advokát, ID: KANIA JIŘÍ 5 Typ DS: PFO_ADVOK

Jiří Kania-Mgr. Jiří Kania, advokátní kancelář, Sadová 171/40, 74601 Opava, CZ

ID DS: z6nijkz

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 15:53:26

24.05.2016 15:53:26

24.05.2016 15:53:26 25.05.2016 16:48:22

31.05.2016 07:25 26.05.2016 00:47

Zprávu vypravil: Gabriela Skupinová

Doručeno: 25.05.2016 16:48:22

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Struminská JanaSpisová značka:4OIIdentifikace dotazuz88723-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 14:41 Kontrolu provedl; Skupinová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Szkandera Pavel, advokát TYpľadvokát 1D:SZKANDEPAVE 17 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:fete2d6 Stav DS Přístupná

Název DS Pavel Szkandera, firma: Mgr. Pavel Szkandera, advokát, ev.Č. 9310 IČ: 68309228 Adresa: Svatoplukova /1209, 73801 Frýdek-Místek, CZ nar. 15.10.1973 Adresát:Mbr. Kania Jiří, advokát TYPľadvokát IDzKANIA JIŘÍ 5 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:26nijkz Stav DS Přístupná

Název DS Jiří Kania, firma: Mgr. Jiří Kania, advokát, ev.Č. 14290 IČ: 73734021

Adresa: Sokolská třída /21, 70200 Ostrava, CZnar. 11.10.1983 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R