NS 1293/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v-Ivvv Il' Ivvv "-vv vvlvvvvll v-vv

66lB-225 Usnesení VS v Praze, lh. s. M., tisková skupina 19791-9/2015 KANCELÁŘ Lhůta:

Protokolohlasování.pdf 2015/09/10 13:22:11 Příbramská uzenina a.s., IČ: 45147744, právnická, ID: PŘÍBRAMSK45147744 1 Typ DS: P0

Příbramská uzenina a.s., Jinecká 315, 26101 Příbram, CZ

ID DS: acae4nc

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.09.2015 08:00:29

Markéta Kasardová 18.09.2015 08:50:44

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.09.2015 08:00:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.09.2015 08:50:44 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.07.2016 14:43 Kontrolu provedl:

19.09.2015 00:58

Venhodová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvvllv vlvvl

.vv-v "vvv lv .vv-Ivvvv l

66lB-225 Usnesení VS v Praze, lh. s. M., tisková skupina 19791-9/2015 KANCELÁŘ Lhůta:

Protokolohlasování.pdf 2015/09/10 13:22:11 Mgr. Cihelková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66254108, ins. správce, ID: CIHELKOMONl745831 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Cihelková-Mgr. anonymizovano Cihelková-insolvenční správce, Lazarská 5, 11000 Praha 1, CZ ID DS: i52nyb3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.09.2015 08:00:25

Markéta Kasardová 22.09.201517:14:24

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.09.2015 08:00:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.09.2015 17:14:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.07.2016 14:43 Kontrolu provedl:

23.09.2015 00:16

Venhodová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv. vvvvl vvvlv lv lv v! lv .vv lvuvvvvuv

66lB-225 Usnesení VS v Praze, lh. s. M., tisková skupina 19791-9/2015 KANCELÁŘ Lhůta:

Protokolohlasování.pdf 2015/09/10 13:22:11 Mezera anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: MEZERA ZDEN241259 1 Typ DS: FO

anonymizovano Mezera, OTAKARA JEREMIÁŠE 2239, 39701 Písek, CZ

ID DS: wszqs9

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.09.2015 08:00:24

Markéta Kasardová 18.09.2015 08:23:01

Zprávu vypravil:

Doručeno:

18.09.2015 08:00:24 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.09.2015 08:00:24 18.09.2015 08:23:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.07.2016 14:43 Kontrolu provedl:

19.09.2015 00:58

Venhodová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ilvvlvvlv

'v 'lvl' lvlv 'Il lvl-vI-lvvvlvvlvvv

66lB-225 Usnesení VS v Praze, lh. s. M., tisková skupina 19791-9/2015 KANCELÁŘ Lhůta:

Protokolohlasování.pdf 2015/09/10 13:22:11 SAMOVANE a.s., IČ: 24667943, právnická, ID: SAMOVANE 24667943 1 Typ DS: PO

SAMOVANE a.s., Pařížská 68/9, 11000 Praha, CZ

ID DS: rbqp2yc

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.09.2015 08:00:28 18.09.2015 08:00:29

Markéta Kasardová 18.09.2015 09:07:34

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.09.2015 08:00:28 18.09.2015 08:00:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.09.2015 09:07:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.07.2016 14:43 Kontrolu provedl:

19.09.2015 00:58

Venhodová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- va- Iv vvl-lvl! vlvv vvllvv-Ilv lv

66lB-225 Usnesení VS v Praze, lh. s. M., tisková skupina 19791-9/2015 KANCELÁŘ Lhůta:

Protokolohlasování.pdf 2015/09/10 13:22:11 Mgr. OstrčiI Norbert, IČ: 66235677, advokát, ID: OSTRČIL 1 Typ DS: PFO_ADVOK

NORBERT OSTRČIL-Mgr. NORBERT OSTRČIL, advokát, ev.č. 4201, Široká 36/5, 11000 Praha, CZ ID DS: fvpgp8t

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.09.2015 07:58:22

Markéta Kasardová 18.09.2015 08:42:41

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.09.2015 07:58:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.09.2015 08:42:41 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.07.2016 14:43 Kontrolu provedl:

19.09.2015 00:58

Venhodová PetraSpisová značkaz661Identifikace dotazuzl9791-9/2015

Datum a čas provedení kontroly:17.09.2015 12:42 Kontrolu provedl: Kasardová Markéta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:5 adresátů přístupná DS:5 adresátůAdresátzPříbramská uzenina a.s., IČ: TYPľprávnická ID:PŘÍBRAMSK45147744 1 45147744, právnická Údaje o schránce: tyszO 1D DS:acae4nC Stav DS Přístupná

Název DS firma: Příbramská uzenina a.s. IČ: 45147744

Adresa: Jinecká 315, 26101 Příbram 1

Adresátzer. Cihelková anonymizovano , nar. Typľins. ID:CIHELKOMONI7458 anonymizovano , IC: 66254108, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR ID DS:i52nyb3 Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Cihelková, rodné příjmení: Cihelková, firma: Mgr. anonymizovano Cihelková-insolvenční správce IČ: 66254108

Adresa: Lazarská 5, 11000 Praha 1, CZ anonymizovano

Adresátzer. Ostrčil Norbert, IČ: TYPľadvokát ID:OSTRČIL 1 66235677, advokát Údaje o schránce: typ PFO_ADVOK 1D Ds:fvpgp8t Stav Ds Přístupná Adresát:szera anonymizovano , anonymizovano , 'Typľfyzická 1D:MEZERA ZDEN241259 1 fyzická Údaje o schránce: tyszo 1D DS:wszqs9 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Mezera, rodné příjmení: Mezera IČ: Adresa: OTAKARA JEREMIÁŠE /2239, 39701 Písek, CZ anonymizovano

Adresát:SAMOVANE a.s., IČ: 24667943, Typľprávnická ID:SAMOVANE 24667943 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:rbqp2yc Stav DS Přístupná

Název DS firma: SAMOVANE a.s. IČ: 24667943

Adresa: Pařížská 9/68, 11000 Praha, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátůz toho DS nenalezena prozo adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R