NS 127/2013
mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v-.uv .vv vvlvv lvvv UI-v lvvlvllvlvvvvlvvv

70l-B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-5/2016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016/05/12 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016/05/12 15:37:42 Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: OKRESNÍ S00006963 87 Typ DS: OVM

Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, Přítkovská 1576, 41502 Teplice, CZ ID DS: xn7ac73

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201613:16:57 23.05.201613:16:58

David Havel 23.05.2016 13:16:58

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.201613:16:57 23.05.201613:16:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:37:10 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:30 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01 :50

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvi-'I-vvv vv lv lvvv -v l 'vvvv Ilvv Ilvvv

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-5/2016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016/05/12 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016/05/12 15:37:42

JUDr. Smékal Marcel, IČ: 60351268, obch.náz. Exekutorský úřad Praha-východ, exekutor, ID: SMÉKAL MARC 1

Typ DS: OVM_EXEKUT

Smékal Marcel, JUDr.-soudní exekutor, Michelská 1326/62, 14000 Praha 4, CZ ID DS: v76g8z7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 13:16:45

David Havel 23.05.2016 16:12:00

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 13:16:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:16:45 23.05.201616:12:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:29 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01 :50

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-J'v...-..v.-vv

'v' vlvv lllv 'VII llvvvlvllvvvlv

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-5/2016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016/05/12 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016/05/12 15:37:42

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Ústí nad Labem-kontaktní pracoviště Teplice, IČ: 72496991, ostatní OVM, ID: URAD PRAC72496991 3

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Ústí nad Labem-kontaktní pracoviště Teplice (Úřad p, Vrchlického 3175, 41502 Teplice, CZ

ID DS: nakzppw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:16:47

David Havel 23.05.2016 13:25:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 13:16:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:25:02 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:29 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01 :50KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvvvllv vvvl llvvlvl vvvl lv . Ivllvv

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-5/2016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016/05/12 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016/05/12 15:37:42 lng. Edelmannová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66077532, ins. správce, ID: EDELMANJANA625626 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Edelmannová-Ing. anonymizovano Edelmannová, Poštovní 1765/1, Teplice, 415 01 ID DS: adgxyp3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 13:14:47

David Havel 23.05.2016 13:17:55

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 13:14:47 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:14:47 23.05.201613:17:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:29 Kontrolu provedl:

24.05.2016 01 :49

HUBKOVá Gabriela

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvlvvlv Ivvv

.lv-vv lvvvv v lvl! vvvl vv. I

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-512016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016105112 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016105112 15:37:42 Celní úřad Most, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNí ÚŘAD MOST_ 1 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Ústecký kraj, Hoření 354017A, 40011 Ústí nad Labem, CZ ID DS: gabny7s

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.201613:13:15

David Havel 23.05.201613:13:15

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 13:13:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.201613:13:15 23.05.2016 13:34:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.30012008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:30 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01:49

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-l vvvlvv v... vliv vvi-vlvvvlvv-

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-512016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016/05/12 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016/05/12 15:37:42

Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Teplicích, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANČNÍ 72080043215

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště v Teplicích (Finanční úřad pro Ústecký kraj), Dlouhá 143142, 41501 Teplice, CZ ID DS: df7n6d6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:15:04

David Havel 24.05.2016 03:02:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 13:15:03 23.05.2016 13:15:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 03:02:02 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.30012008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.05.2016 08:24 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

25.05.2016 00:30

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvuvl- v .v vl-vvvv vllvvvvvvlvvvlv

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-512016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016/05/12 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016/05/12 15:37:42

JUDr.vF|ajšhansová Vendula, IČ: 66250391, obch.náz. Exekutorský úřad Plzeň-sever, exekutor, ID: FLAJSHAVEND 3

Typ DS: OVM_EXEKUT

FIajšhansová Vendula, JUDr.-soudní exekutorka, Divadelní 272813a, 30100 Plzeň, CZ ID DS: 5bwg8d9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:16:43

David Havel 23.05.2016 13:17:29

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 13:16:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:16:43 23.05.2016 13:17:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.30012008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 08:30 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01 :50'--------v--v--Iv-v--J v v-J'v-v-v--v-ÚIV-vva v vlvv II lv vvvv vlvvvv .vv-vlv

Spisová značka: 70lNS 12712013 Identifikace písemnosti:-B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-512016 Umístění: LHŮTA PM Lhůta:

Doručované písemnosti: 3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016105112 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016105112 15:37:42 Adresát: Mgr. Koncz David, IČ: 66253080, obch.náz. Exekutorský úřad Cheb, exekutor, ID: KONCZ DAVI080475 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Příjemce dIe DS: Koncz David, Mgr.-soudní exekutor, 26. dubna 10, 35002 Cheb, CZ

ID DS: 9u8g8ka Způsob doručení: Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Stav doručení: Doručeno z. 30012008 Sb., §20, 11e: Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. Odesláno do DS: 23.05.2016 13:14:46 Zprávu vypravil: David Havel Dodáno do DS: 23.05.2016 13:14:46 Doručeno: 23.05.2016 13:28:05 Přehled událostí: 23.05.2016 13:14:45 EVO: Datová zpráva byla podána.

23.05.2016 13:14:46 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:28:05 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.30012008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrola doručení: 24.05.2016 08:29 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela Poslední kontrola v 24.05.2016 01:49

KONEC VÝPISU

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-lvvlvlvlv l .vv II lv vv' l Iuvvvlvvvlvv lv

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-512016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016/05/12 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016/05/12 15:37:42

Magistrát města TepIice-Obecní živnostenský úřad, IČ: 00266621, ostatní OVM, ID: MAGISTRAT00266621 2

Typ DS: OVM

Statutární město Teplice, náměstí Svobody 212, 41501 Teplice, CZ

ID DS: nmrb49w

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 13:15:02

David Havel 23.05.2016 13:15:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 13:15:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 14:25:05 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.30012008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:30 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01:49

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-l-I Ivvvlvl vvv Ivlvvllvvlvlluv l-llv

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-512016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016105112 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016105112 15:37:42 JUDr. Novozámský Vít, exekutor, ID: NOVOZÁMVÍT 4 Typ DS: OVM_EXEKUT

Novozámský Vít, JUDr.-soudní exekutor, Bratislavská 73, 60200 Brno, CZ ID DS: gng8s9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 13:15:05

David Havel 23.05.2016 14:00:07

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 13:15:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 14:00:07 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.30012008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:29 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01:49

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-IvIvII'I lvvl v lv vlvvv-vv-vl vv

70lNS 12712013 -B-44 rozhodnutí VS + B-46 ; DH, tisková skupina 43288-512016 LHŮTA PM Lhůta:

3 VSPH 2276 2015 zruš. k 2016105112 12:00:15,3 VSPH 2276.2015-zrušen 2016105112 15:37:42 Okresní soud v Teplicích, IČ: 00024902, organizace resortu, ID: OSSCETP Typ DS: OVM

Okresní soud v Teplicích, U soudu 1450, 41501 Teplice, CZ

ID DS: 225abnd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 13:15:06

David Havel 23.05.2016 13:15:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 13:15:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 13:21 :20 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.30012008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 08:30 Kontrolu provedl: HUBKOVá Gabriela

24.05.2016 01:49Spisová značka:7OI

Identifikace dotazuz43288-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 12:08 Kontrolu proved :ZHavel David

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:12 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:ll adresátů přístupna DS:11 adresátůAdresátzľng. Edelmannová anonymizovano , nar. Typľins. ID:EDELMANJANA62 anonymizovano , IČ: 66077532, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_TNSSPR TD DS:adgxyp3 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Edelmannová, firma: anonymizovano Edelmannová-Insolvenční správce IČ: 66077532 Adresa: Poštovní 1/1765, 41501 Teplice, CZ anonymizovano

Adresát:Celní úřad Most, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM

Typľostatní OVM TD:CELNÍ ÚŘAD MOST__

TD DS:gabny7s

Název DS firma: Celní úřad pro Ústecký kraj

Stav DS Přístupná

IČ: 71214011

Adresa: Hoření 7A/3540, 40011 Ústí nad Labem, CZ

Adresát: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, IČ: 72080043, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM REQ TD DS:df7n6d6

Název DS firma: Územní pracoviště v Teplicích (Finanční úřad pro Ústecký

Stav DS Přístupná kraj) TČ: 72080043 Adresa: Dlouhá 42/143, 41501 Teplice, CZ

AdresatzJUDr. Flajšhansová Vendula, IČ: TYPľexekutor TDzFLAJŠHAVEND

66250391, obch.náz. Exekutorský úřad Plzeň-sever, exekutor Údaje o schránce: typ:0VM_EXEKUT

TD DS:5bwg8d9 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Flajšhansová Vendula, JUDr.-soudní exekutorka TČ: 66250391 Adresa: Divadelní 3a/2728, 30100 Plzeň, CZ

Adresát:Mbr. Koncz David, IČ: 66253080, TYPľexekutor ID:KONCZ DAVI080475 obch.náz. Exekutorský úřad Cheb, exekutor Údaje o schránce: typ:0VM EXEKUT Název DS firma:

TD DS:9u8g8ka soudní exekutor

Stav DS Přístupná Koncz David, Mgr.-

TČ: 66253080

Adresa: 26. dubna 10, 35002 Cheb, CZ

AdresátníMagistrát města Teplice-Obecní 'ľYPľostatIú_
Údaje o schránce: typ:0VM

TD DS:nmrb49w Stav DS Přístupná

Název DS firma: Statutární město Teplice

IČ: 00266621

Typľostatní OVM TDzFlNANČNÍ 72080043215 l lTisk

KSSCEUL

Strana 1 z 2

AAM112R41501 Teplice, CZ

Adresa: náměstí Svobody 2/2, lDzNOVOZÁMVÍT Stav DS Přístupná

TYPľexekutor TD DSzgng8s9

Adresát: JUDr. Novozámský Vít, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT

Název DS firma: Novozámský Vít, JUDr.-soudní exekutor TČ: 18146937 Adresa: Bratislavská 73, 60200 Brno, CZ

TYPľorganizace ID:OSSCETP resortu TD DS:225abnd

Adresát:0kresní soud v Teplicích, IČ: 00024902, organizace resortu

Údaje o schránce: týp:OVM Stav DS Přístupná

Název DS firma: Okresní soud v Teplicích

IČ: 00024902

Adresa: Ú Soudu 1450, 41664 Teplice, CZ

Adresát:0kresní správa sociálního TYPľostatní OVM ID:OKRESNÍ S00006963 87 zabezpečení Teplice, IČ: 00006963, ostatní OVM

Údaje o schránce: týp:0VM

TD DSzxn7aC73 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice

TČ: 00006963 Adresa: Přítkovská /1576, 41502 Teplice, CZ AdresátzJUDr. Smékal Marcel, IČ: TYPľexekutor TDzSMÉKAL MARC 1 60351268, obch.náz. Exekutorský úřad Praha-východ, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKÚT TD DS:v76g8z7 Stav DS Přístupná Název DS firma: Smékal Marcel, JUDr.-soudní exekutor TČ: 60351268 Adresa: Michelská 62/1326, 14000 Praha 4, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostatIú_
Tisk

Strana 2 z 2

KSSCEUL