NS 12011/2013
u::me mm.KSBRBT INS IZüłI*'20]3-U511.VS

Jllmýwglugmjlmmmm; nwm

anonymizovano I-Iügur. mi". W?? Henüm-36

Lenka Prz 555 01 Jihlava L4i 'i 'ir-+5:MMB-im _ H MIMmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vv-v vv" vv! v lvl lv 'vv'-vvll v lv lvvvvl

37lUsn. VS-B-33 30/5, tisková skupina 74996-4/2016 LHŮTA Lhůta: 30.05.2016

83-16.docx 2016/04/22 14:04:47 Mgr. Mareš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46181806, ins. správce, ID: MAREŠ FRAN650610 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Mareš- anonymizovano Mareš, Pod tratí 317, 67521 Okříšky, CZ

ID DS: i29ybtz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.201610:22:03 16.05.201610:22:04

Iveta Hanzlová 16.05.2016 10:25:33

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.201610:22:03 16.05.201610:22:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 10:25:33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 17.05.2016 08:22 Kontrolu provedl:

17.05.2016 01 :16

Boháčková IvanaSpisová značkaz37IIdentifikace dotazuz74996-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 08:12 Kontrolu provedląiHanzlová Iveta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

fyzická anonymizovano , Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno V DS:typ: FO, Hö anonymizovanoAdresátzMgr. Mareš anonymizovano , nar. TYPľins. ID:MAREŠ FRAN6506 anonymizovano , IČ: 46181806, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:iZ9ybtz Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Mareš, firma: anonymizovano Mareš-Insolvenční správce IČ: 46181806 Adresa: Pod tratí /317, 67521 Okříšky, CZ anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzHöger anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzHÓGER ZDEN110777 1

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R