NS 11786/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-u ..vvvv vv lv Il lv lvva vlvvlvllvlv lvvvv

36lusnesení VS-A38, tisková skupina 79759-4/2016 SOUDCE Lhůta:

291-16.docx 2016/04/20 13:24:46 Ql investiční společnost, a.s., IČ: 27911497, právnická, ID: Ql INVEST27911497 1 Typ DS: P0

Ql investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: zx8dgjc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 12:46:36

Taťána Václavková 23.05.2016 16:39:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 12:46:35 23.05.2016 12:46:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 16:39:14 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 08:14 Kontrolu provedl: Nevímová Iveta

24.05.2016 01 :45v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

36lusnesení VS-A38, tisková skupina 79759-4/2016

SOUDCE

Lhůta:

291-16.docx 2016/04/20 13:24:46 FARADAY v.o.s., IČ: 26790866, ins. správce, ID: FARADAY 2

Typ DS: P0

FARADAY v.o.s., Vydmuchov 707/20, 73301 Karviná, CZ

ID DS: sa85tbi

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 12:46:37

23.05.2016 12:46:36 23.05.2016 12:46:37

23.05.2016 12:49:53

30.05.2016 08:16 24.05.2016 01:45

Taťána Václavková 23.05.2016 12:49:53

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Nevímová Ivetav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-v

36l

-vlvlvl I ..v lvlvv vlvl v. llvlvvvvv usnesení VS-A38, tisková skupina 79759-4/2016

SOUDCE

Lhůta:

291-16.docx 2016/04/20 13:24:46 JUDr. Mach Jiří, advokát, ID: MACH JIŘÍ 7 Typ DS: PFO_ADVOK

Jiří Mach-Mach Jiří, JUDr., advokát, Masarykovo náměstí 1, 37701 Jindřichův Hradec, CZ

ID DS: ypigyg4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 12:46:38

23.05.2016 12:46:37 23.05.2016 12:46:38

23.05.2016 13:56:27

30.05.2016 08:16 24.05.2016 01:45

Taťána Václavková 23.05.2016 13:56:27

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Nevímová IvetaSpisová značka:361Identifikace dotazuz79759-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 11:42 Kontrolu provele Václavková Tatána

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzQI investiční společnost, a.s., TYpľprávnická IDzQI INVEST27911497 1 IČ: 27911497, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:zx8dgjc Stav DS Přístupná

Název DS firma: QI investiční společnost, a.s. IČ: 27911497 Adresa: Rybná 14/682, 11005 Praha 1, CZ

AdresátzFARADAY v.o.s., IČ: 26790866, TYPľins. IDzFARADAY 2 ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:sa85tbi Stav DS Přístupná

Název DS firma: FARADAY v.o.s. IČ: 26790866 Adresa: Vydmuchov 20/707, 73301 Karviná, CZ

Adresát:JUDr. Mach Jiří, advokát TYPľadvokát IDzMACH JIŘÍ 7 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:ypigyg4 Stav DS Přístupná

Název DS Jiří Mach, firma: Mach Jiří, JÚDr., advokát 1Č: 66211131

Adresa: Masarykovo náměstí /1, 37701 Jindřichův Hradec, CZnar. 27.01.1950 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R