NS 11652/2015hąämie aümsáI nebyl zamim byla zásilka .-if isemnm±] ulniena d-:a üüyüłµli nebo' 11m! adresátům umu mm 11m mm !mnm 3m mx 3m 3m mm 3mm

451MB Hůnłflüln A-lú µüµhüdµluü TM

ŘdµE'E-ät'. Jan sumek D15-

.TL-tenká 19'26.I'EE MZH?! 11 LTS-Li nad Labem

"12. Jména a přijmení miäăuajíci .Jsů±ämłnwame erénu a píiimeni ::mb-í, kterálásiłku přeuala lII1J'l I-I-I-I |+ III-I-

--._-__I'}"1I II'IIIIIII-l-II-!u--I-u-.q--HqI-nla..Inna... _. r pndpluydäuraliümnhyłdnmłuvmłeSpisová značka:4GIIdentifikace dotazuz43973-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 09:40 Kontrolu provedlzubrková Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Staněk Jan anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická 1D:STANĚK JAN 231077 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Staněk, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R