NS 11503/2013
Průhiáłení'lhmtují mW= ,Odesílatek _ [1mm[prmmnusubmumanamemámj KmJSR-ý 30 v P13 Í dne. ....................... .. r ....... ..hmm ........ minut. VEIESJHWFHWH 4U 'PrůľüŽE' admsálnehpl mnm, byla :Exilim

= míst-mnm] ułnřena ap

306 IT Píseň 3 k M DDHUČEHHA DD vmsmlcn :rumu 13ml. dne .....-u situ üHiIanath-ina ľýłläablířlýäu Ípäłłäl Ignum. ÍmĚłlüůpfíjmelTÁdimfgľüeíe ĚÚ ÍNS I ÍSÚJÍÉÚIJ H-IE i' . DA 'WE H1;

....... .. 'F y ł, _výhradně jen adresála v " *Í 1 v ---!III/!Wiiľ'lľ *WIFI/*WIIIÍI/ W 7? !W HI! WII" PIM -r' y . ÍrJ'r rľ/ JJ /rň' MÍNÍ Í Ů! .5/3 Í x . ........................................ .. * ü1ú~5~2016 x __ q ".4 "' pudpísdmuů: THE r nüřuřená :áSiJkaípfsemnnsłlbyľavm-e HH' Adresat' anonymizovano ŠHHĚHEL nar. ÍŘŮQ. ÍŮŮŮ dne .................... r. ........-. hüdin ......... mimrt. n Pmmže :ř adm-?násilím ÍFÍSEFTJMEH nekym Sťmüšíüť 65 mmmmuąbyrauloženadadamumínebujrné 346 m Hüršüwký Tý" i' Hmmm: adresar-:m uší-.rané 5+:II_I.§I1III:..PII.'I.rIe;..,.,IL .......................... ..

Jménüapříjmenívjdéľdjidhíäał' l ł

Mapřümení mb); která :úsiłlry převzaia i,- _ ł-,55% 'rá 45,? #23/ mi mim která :äsillm přenala, kadrmitwi...l-..uuul-qun.."Hip .......: .:..n-4...,....n-...hu' ...fu-...-:r ...4... ..u-p... u ..u-..a WFMHMHMRHM af# ů; v. .... ..

I II.

-__-dm "H IIIIIIIIIIIIIIIIII-l-I-I"I lllllll 'lil-mełudmütnuhnmüxm

!minn I płämmľ min! mnm

[püłľllnüťl muni du d:Iamm-mnm mm 5115032013 15-121. DA sv. lh: \mmng ü-s-zn1e-ir ' ČR-Krajské stáhli zasmnijstvi 'u Plzni velcslavíqgla ÉTISE I 3"'535 Miské stálnľítstupitulstuí u PI: l 3 . ..... . . .T . ... ' sł.ł.2ms :W Wąm lü HHHu-uu-u .i

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvl Ivvlvllv

Ivvvl v. v. v l I-vvvvlv .vv

20lB-121, DA, tisková skupina 17016-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 vsph 1194-2015 odmítn 2016/05/09 15:25:27 lng. Diviš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 41681061, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: DIVIŠ ANT0530625 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Diviš-lng. anonymizovano Diviš, Žlutická 31, Plzeň, 323 00

ID DS: jnwxxj3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 13:29:24

Alena Dočkalová 29.05.2016 11:39:27

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 13:29:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.05.2016 11:39:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.07.2016 06:27 Kontrolu provedl:

30.05.2016 00:46

Labancová Karolina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivlvvvlu

.vv vlvl vuvl vln lvvvlv

20lB-121, DA, tisková skupina 17016-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 vsph 1194-2015 odmítn 2016/05/09 15:25:27 Mgr. Kokeš Jiří, obch.náz. advokát, advokát, ID: KOKEŠ JIŘÍ 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Jiří Kokeš-Kokeš Jiří, Mgr., advokát, Na Flusárně 168, 26101 Příbram, CZ ID DS: deq4sc8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 13:29:25 27.05.2016 13:29:26

Alena Dočkalová 30.05.2016 07:23:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 13:29:25 27.05.2016 13:29:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 07:23:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

11.07.2016 06:27 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

31.05.2016 00:41

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvv-vvl vv-v Il lvl 'lvl' Ivlvvvlvvv-v

20lB-121, DA, tisková skupina 17016-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

2 vsph 1194-2015 odmítn 2016/05/09 15:25:27 Mgr. Soukupová Dagmar, IČ: 66247217, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOUKUPODAGM 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 20

Dagmar Soukupová-Soukupová Dagmar, Mgr., advokát, Perlová 68/7, 30100 Plzeň, CZ ID DS: rjygcev

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 13:29:20

Alena Dočkalová 31.05.2016 08:24:15

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.201613:29:19 27.05.2016 13:29:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 08:24:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

11.07.2016 06:27 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

01.06.2016 00:18Spisová značka:2OIIdentifikace dotazu:l7016-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 12:05 Kontrolu provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátůAdresátzľng. Diviš anonymizovano , nar. Typľiňs. ID:DIVIŠ ANT05306 anonymizovano , IČ: 41681061, správce obch.náz. insolvenční správce, ins. správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID DS:jHWXXj3 Stav DS Přístupňá

Název DS anonymizovano Diviš, firma: lng. anonymizovano Diviš IČ: 41681061 Adresa: Žlutická 31, Plzeň, 323 00

anonymizovano

Adresátszr. Kokeš Jiří, obch.náz. Typľadvokát lDzKOKEŠ JIŘÍ 1 advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:deq4sc8 Stav DS Přístupňá Název DS Jiří Kokeš, rodné příjmení: Kokeš, firma: Kokeš Jiří, Mgr., advokát IČ: 71353950

Adresa: Na Flusárně /168, 261 01 Příbram, CZ

ňar. 29.10.1980

Adresátzer. Soukupová Dagmar, IČ: TYPľadvokát ID:SOUKUPODAGM 1 66247217, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO ADVOK ID DS:rjygoev Stav DS Přístupná

Název DS Dagmar Soukupová, rodné příjmení: Soukupová, firma: Mgr. Dagmar Soukupová, advokát, ev. Č. 8972

IČ: 66247217 Adresa: Perlová 7, 30100 Plzeň, CZ

ňar. 24.09.1972

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorgaňizace IDzKRAJSKE STATNI ZASTÚ zastupitelství v Plzni, IČ: resortu 00026034, organizace resortu Údaje o schránce: typ:0VM ID DS:yyuabde Stav DS Přístupňá

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Plzni IČ: 00026034

Adresa: Veleslavíňova 38/27, 30100 Plzeň, CZ

nepřístupňá DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzšilhánek anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc lDzšlLHÁNEZDEN190960 1 IČ: 41628276, podnikající FO í PO

Hledáno v DS:typ: PPO, Šilháňek, Zde anonymizovano , 41628276 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112RVrchní suud v Prase úsek insulueučuihu suudrüctvi Nam. Hrdinů 1301], 140 [Ill Praha 4 _ __

ESPL au INS 115ugjau13 __ 2 VSPH 1194;" 2015-13122 /uüi

Kraj 511137' snud v Plzni 1'Jalaslavin'tn-'a au

30s 12 ?rasa

?přílqu vam předavama du spisu KSPL au [HS 115u33'2013 Iuahuduutí vrchního suudu u Prase sa dne :11. dubna au1Er.

Tutu rushudnutí dumčte účastníkům řisaui. ii' Prase dua u. května aulů

JUDI'. Jiří H. a r et a, sur. předseda senátu . :I'HEHr-q' tr*: 'H 1: .-.-., Za spravuuat whutuvam: i., I... __J|.: Í' | _ _; I-.-'..-_ Es. Jiří Slavík ' ' .r _ Jr?" . i'ł' !flv-!11.32114 :115.151:-"1 IIR/ ,.-' 'ir na ,r' _-'-.IE-i I -Elúiíľü .....__.._ . _, _ www-Fu 'Hlł'If-'II'II-Ij-/rlř III, L3' ,--.-tr'll. "'-' " ---u ' r " .' Fu psaním _ II i' Ema: HE v Hm. sTau ' _ .-'"-. ' I ..FI-'I "'I-EI 1 J- I i-,~.. l. hm D minimum' 1355 I ._I _I__._ . "41 Etřłtnl'prjjüh: ...--F'HGHÍ EIEjrpq-FIEU_ 1,