NS 11461/2011
f 'IIII'DII EI-III muni. ' . l 1mm. . 'u CEHHADDWEHHUIEDU [ť . m Tľplll.

Hmmm WWW

D9 5-5-2D1ů 1llł

!EIHEHIIGHZDH-B-Głl Ummníłfă 53H!

sat: vladni Capál: sídl. Plešivec 385 h 381 03 Český Krum* ...1....ť'ľ !minn .. .. . :mmmmpłm i._._. _ rd:: mamma-alumni _ k-..JI Hmmm# ::32 .Lg mamma

r thläłsnldumřujídhu urgänl:

|:| :asus: Ipíssmnssn tma dodána WM] dn ........................ ..v ......... ..Mainssmmhm Male adresät nebyl :sitižuerlcr bylłluilllh fúmnnm vľnłena du dnmmnl nm jh! HI'IHIEII'I uiívanisshrsnlur d ne 11'

Jména vydávafľtl smhrrdwtumüe

HF. F1 1:' 's r I-x' .-,x

Údesnatel: Krajský sssd s Českých Budějovicícm zstksss nábřeží 2 BTD B4 České BudějüviceDDHUČEHHA na VLASTHIEH sumuI'IIEU HLÁDAT T" "" ' " i! i" 'W'|I'H||I||'l||||l|||||| I| |||l||||u||u HHMHih'LMEI EL! | !l *sssns-s-eu1ss12s

25 IHS 114611'2011-5-94 Usneseni V5 ů. 13

@mat Vilém Petrü

Českobratrská 276 130 GU Praha 3

*2-1 _ I; :fpsupis vydávaädumhyfdmhnule

Ilułm a přümení umím která :úsillw přemla'hub smluv, která :ásillm přemla, hadresătwi

humji pímeti této :ăsilluuf dneMis umhy, která :ásilltu píemla

Bureaudedépůl-Padací mw vrut, J, l-_.. Pavel vlk , Hůhenherg All-943% Perasdnrt !kovů hl'ka

"Ef Imprirmä idu! ITEE'IIIJ'I'II'E!/41 ü [Z]Hama ntdinalrs Pnuiáz'la k: výpis!

D ::war-.I D Pulsar-Esa*:-

Tmmlüter á duálnatiun r Dlni se u mi# urüenl L'em'ci mnüu'nná sim a étů dümsnt-Uirae uvedená zas-mm mi: marná mnm DBH'É MMB 1-:r' : .-:. Dataslsiunatum'-Dalum apudplrs ' r s* Hundu destirmtairssn mumajusumäfüus '-F'ij adm-.sata WM :Jimm

'mawpmmmmprmhnsusumgmmmpwmmm

HI [IIan-Tmmmímmühunmmpämmmm mm palmu I: predni :mi mw! 1m sprint-nu moh-nu

Hmmm

' l

A rempiir par I'sspeditaur

Wplní üdeaüatelIlll'sl'll-v-.__

' u pošty. hurá dúdailtu vraci :pm

6'

mailů-Jnúm mm padnil-l

Českých Bu

dějnvicichHUEEHHH-UIiüEEČ-ÍEIID

Zátknvn nábřeží 2 ?1% ĚAWCĚÉŘÉÉůdsgssics

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv! uv-'II l lvl-v Il v' 'v' l lvvvlvv

28lB-94 Usnesení VS č. 11 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 Mgr. Valihrach Jan, IČ: 66253152, advokát, ID: VALIHRAJAN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Valihrach-Valihrach Jan, Mgr., advokát, Žižkova 1934/12, 58601 Jihlava, CZ ID DS: fekfzvb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:48:47

Zprávu vypravil: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 09:53:27

06.06.2016 07:48:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 09:53:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:26 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-lvle-vlv lv lvl v II I l vvvv v-vuv Ivvv .vv

28lB-94 Usnesení VS č. 12 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 Celní úřad pro Jihočeský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA 30 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihočeský kraj, Kasárenská 1473/6, 37001 České Budějovice, CZ ID DS: jz5nz4j

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:50

Zprávu vypravil: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:42:50

06.06.2016 07:42:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:55:28 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 08:43 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-I v-vvuvv vv I I 'vv' 'vlvv vvvvvvvvvvvl

28lB-94 Usnesení VS č. 14 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 lntrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, právnická, ID: PROFIDEBT27221971 1 Typ DS: PO lntrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská 1216/46, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: ksiuzrv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:40

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 10:47:26

06.06.2016 07:42:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 10:47:26 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:21 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vvlvvl-Ulv 'vvlv lvvv 'Il lv vvvvluvvl lv-v

28lB-94 Usnesení VS č. 15 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 JUDr. Muzikář Vladimír, IČ: 66203856, advokát, ID: MUZIKÁŘVLAD 2 Typ DS: PFO

Vladimír Muzikář-Muzikář Vladimír, JUDr., advokát, Havlíčkova 127/13, 60200 Brno, CZ ID DS: veveg9f

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

06.06.2016 07:42:50 06.06.2016 07:42:51

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:56:17

06.06.2016 07:42:50 06.06.2016 07:42:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:56:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:39 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvvlvlv Iv-v vvlvl Ivlvvllvv--II

28lB-94 Usnesení VS č. 17 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 GE Money Bank, a.s., právnická, ID: GE MONEY 25672720 1 Typ DS: PO

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: 3kpd8nk

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:51

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:43:01

06.06.2016 07:42:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:43:01 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 08:43 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvlvl vI-I lvvll 'vvv lvvvuvvlvlvlvvv

28lB-94 Usnesení VS č. 18 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 SOUDCE Lhůta:

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 Mgr. Němec Robert LL.M., IČ: 26692392, advokát, ID: NĚMEC ROBE 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Robert Němec-Němec Robert, Mgr.,LL.M., advokát, Jáchymova 26/2, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 5pcgssn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

06.06.2016 07:42:44 06.06.2016 07:42:45

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 08.06.2016 08:45:00

06.06.2016 07:42:44 06.06.2016 07:42:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

08.06.2016 08:45:00 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

09.06.2016 09:26 Kontrolu provedl: Filausová Jana

09.06.2016 00:16

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-'vv-vv-v 'vv' lvl' l v- v vvvv II-II lvl

28lB-94 Usnesení VS č. 19 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, právnická, ID: ČESKOSLOVENSOOOO1350 Typ DS: PO

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 8quk3s

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:51

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:45:21

06.06.2016 07:42:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:45:21 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 08:42 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vluvvv-"v v' lvlvv I Ivvvvvlvvvlv

28lB-94 Usnesení VS č. 20 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, právnická, ID: E.ON ČESK26078180 1 Typ DS: PO

E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, CZ ID DS: w9edxbn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:41

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 08:05:13

06.06.2016 07:42:41 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:42:41 06.06.2016 08:05:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:38 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvlvv 'v Il' v! v 'lvl' vvvvvlvvlvvlvl v

28lB-94 UsneseníVS Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 JUDr. šimková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66211832, ins. správce, ID: ŠIMKOVÁEVA 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šimková-JUDr. anonymizovano Šimková, Chelčického 95/15, 37001 České Budějovice, CZ ID DS: CC2yjnw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:45 06.06.2016 07:42:46

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 08:49:32

06.06.2016 07:42:45 06.06.2016 07:42:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 08:49:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:28 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvle-vl Iuvl .lvl l lv va l-Ivvuvvvllvvlv

28lB-94 Usnesení VS č. 2 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 ľOZVľh-pO 2016/05/27 08:48:49 Okresní soud v Českém Krumlově, IČ: 00024635, organizace resortu, ID: OSJICCK Typ DS: OVM

Okresní soud v Českém Krumlově, Linecká 284, 38101 Český Krumlov, CZ ID DS: mzvabvm

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:50

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:42:50

06.06.2016 07:42:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:42:50 06.06.2016 07:50:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:44 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28lB-94 Usnesení VS č. 3 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 vsú Lhůta:

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 Mgr. škop Jan, advokát, ID: šKOP JAN 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Škop-Mgr. Jan Škop, advokát, Slivenecká 50/6, 15200 Praha 5, CZ ID DS: uj2f8fu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:49 06.06.2016 07:42:50

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 07.06.2016 09:52:01

06.06.2016 07:42:49 06.06.2016 07:42:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 09:52:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

08.06.2016 10:05 Kontrolu provedl: Filausová Jana

08.06.2016 00:20

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvlvv llvv v. lv lvvl 'vv-v I v-Ivvvvvllv

28lB-94 Usnesení VS č. 5 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 CASPER UNION s.r.o., IČ: 24830801, právnická, ID: ZUQ CZECH24830801 1 Typ DS: PO

CASPER UNION s.r.o., OIivova 948/6, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: u6nzteb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:46

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 08:25:49

06.06.2016 07:42:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 08:25:49 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:37 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vuvvll v Ivvv Iv-v vvlvv vvv-v-vlvlvvv

28lB-94 Usnesení VS č. 6 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49 JUDr. Hájek Vlastimil, IČ: 28149092, advokát, ID: HÁJEK VLAS 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Vlastimil Hájek-Hájek Vlastimil, JUDr., advokát, Krajinská 224/37, 37001 České Budějovice, CZ ID DS: 9ryhmka

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

06.06.2016 07:42:44

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 08:13:05

06.06.2016 07:42:44 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:42:44 06.06.2016 08:13:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 08:37 Kontrolu provedl:

07.06.2016 00:57

Filausová Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-'----v-vvvvvvl I VI v .vv-v vlvvv-vvvvvvuvvvv

28lB-94 Usnesení VS č. 9 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 rozvrh-po 2016/05/27 08:48:49

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, obch.náz. 111, ostatní OVM, ID: ZDRAVOTNI 7

Typ DS: OVM

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 13000 Praha 3, CZ ID DS: i48ae3q

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

06.06.2016 07:48:52

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:48:52

06.06.2016 07:48:51 06.06.2016 07:48:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 12:00:03 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 08:40 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vn-v .lv-v lv .v l-.v "uv-vvlvvv Il'

28lB-94 Usnesení VS č. 10 Sýk, tisková skupina 40908-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

3 VSPH 893 2016 ľOZVľh-pO 2016/05/27 08:48:49 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, právnická, ID: ČESKÁ SPR 3 Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 07:42:46 06.06.2016 07:42:47

Zprávu vypraviI: Lenka Sýkorová DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:42:47

06.06.2016 07:42:46 06.06.2016 07:42:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:43:41 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 08:44 Kontrolu provedl: Filausová Jana

07.06.2016 00:57Spisová značka:281Identifikace dotazuz40908-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 07:23 Kontrolu provedl: Sýkorová Lenka DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:18 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l5 adresátů přístupná DS:15 adresátůAdresátzJUDr. Šimková anonymizovano , nar. Typ ins. ID ŠIMKovAE anonymizovano , IČ: 66211832, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:cc2yjnw Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Šimková, firma: JÚDr. anonymizovano Šimková-Insolvenční správce IČ: 66211832

Adresa: Chelčického 15/95, 37001 České Budějovice, CZ anonymizovano

Adresát:0kresní soud v Českém.Krumlově, Typľcmganizace ID:OSJICCK IČ: 00024635, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:mzvabvm Stav DS Přístupná

Název DS firma: Okresní soud V Českém Krumlově 1Č: 00024635

Adresa: Linecká 284, 38120 Český Krumlov, CZ

Adresátzer. Škop Jan, advokát TYPľadvokát ID:ŠKOP JAN 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:uj2f8fu Stav DS Přístupná

Název DS JAN ŠKOP, firma: Mgr. JAN ŠKOP, advokát, ev.č. 12507 1Č: 71472631 Adresa: Slivenecká 6/50, 15200 Praha, CZ nar. 29.01.1970

Adresát:CASPER UNION s.r.o., IČ: TYPľprávnická ID:ZÚQ CZECH24830801 1 24830801, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:u6nztěb Stav DS Přístupná

Název DS firma: CASPER UNION s.r.o. 1Č: 24830801 Adresa: Olivova 6/948, 11000 Praha 1, CZ

Adresát:JUDr. Hájek Vlastimil, IČ: TYPľadvokát IDzHÁJEK VLAS 1 28149092, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:9ryhmka Stav DS Přístupná

Název DS Vlastimil Hájek, rodné příjmení: Hájek, firma: Hájek Vlastimil, JÚDr., advokát IČ: 66251303

Adresa: Krajinská 37/224, 370 01 České Budějovice, CZ nar. 29.08.1975

Adresát:VšeObecná zdravotní pojištbvna 'ľYPľostatní OVM IEHZDRAVOTNÍ 7 české republiky, IČ: 41197518, obch.náz. 111, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:i48ae3q Stav DS Přístupná

Název DS firma: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 41197518 Adresa: Orlická 4/2020, 13000 Praha 3, CZ

Adresátzčeská správa sociálního TYPľprávnická ID:ČESKÁ SPR 3Tisk KSJICCB Strana 1 z 3 AAM112Rzabezpečení, IČ: 00006963, právnická Údaje o schránce: typzovn ID DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení

IČ: 00006963

Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

Adresátzer. Valihrach Jan, IČ: TYPľadvokát IDzVALIHRAJAN 1 66253152, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:fekfzvb Stav DS Přístupná

Název DS Jan Valihrach, rodně příjmení: Valihrach, firma: Valihrach Jan, Mgr., advokát

1Č: 66253152 Adresa: Farní /4, 586 01 Jihlava, CZ nar. 16.03.1975

Adresát:Celní úřad pro Jihočeský kraj, TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA 30 IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM ID DS:jz5nz4j Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihočeský kraj 1Č: 71214011

Adresa: Kasárenská 6/1473, 37001 České Budějovice, CZ

Adresátzľntrum Justitia Czech, s.r.o. IČ: 27221971, právnická

Údaje o schránce: typzpo ID DS:ksiuzrv Stav DS Přístupná Název DS firma: Profidebt, s.r.o.

, TYPľprávnická lDzPROFlDEBT27221971 1

1Č: 27221971

Adresa: Pernštýnskě nám. /80, 53002 Pardubice, CZ

Adresát JUDr. Muzikář Vladimír, IČ: Typ advokát IDzMÚZlKÁŘVLAD 2 66203856, advokát Údaje o schránce: typzpFo ID DS:veveg9f Stav DS Přístupná Název DS Vladimír Muzikář, rodně příjmení: Muzikář, firma: JÚDr. Vladimír Muzikář 1Č: 66203856

Adresa: Havlíčkova 13/127, 60200 Brno, CZ nar. 19.10.1965

Adresát: GE Money Bank, a.s., právnická r-Ďldpľprávnická lDzGE MONEY 25672720 1 Údaje o schránce: typzpo ID DS:3kpd8nk Stav DS Přístupná Název DS firma: MONETA Money Bank, a.s.

1Č: 25672720

Adresa: Vyskočilova 1a/1422, 14000 Praha 4, CZ

Adresát:Mbr. Němec Robert LL.M., IČ: TYPľadvokát ID:NĚMEC ROBE 1 26692392, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:5pcgssn Stav DS Přístupná Název DS Robert Němec, firma: Mgr. Robert Němec LL.M., advokát, ev.č. 4615 1Č: 66241821

Adresa: Jáchymova 2/26, 11000 Praha, CZ nar. 13.03.1972

Adresátzčeskoslovenská Obchodní banka, TYPľprávnická ID:ČESKOSLOVEN800001350 a. s., IČ: 00001350, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:8quk3s Stav DS Přístupná

Název DS firma: Československá obchodní banka, a. s.Tisk KSJICCB Strana 2 z 3 AAM112R

IČ: 00001350

Adresa: Radlická 150/333, 15000 Praha, CZ

V

Adresát:E.ON Energie, a.s., IC: 26078201, právnická Údaje o schránce: typzpo

TYPľprávnická

1D DS:w9édxbn

Název DS firma: E.ON Energie, a.s.

1Č: 26078201

Adresa:F. A. Gerstnera 6/2151, 37001 České Budějovice, CZ lD:E.ON ČESK26078180

Stav DS Přístupná

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:3 adresátů

Adresát:Cepák Vlastislav, nar. TYPľfyzická ID:CEPÁK 26.04.1950, IČ: 42401755, fyzická FO,

Dotaz proveden na tyto

Cépák, Vlastislav, 42401755 typy DS: FO 06.11.1939,

Hledáno v DS:typ: 26.04.1950,

Adresát:Vlk Pavel, fyzická nar. TYP: fyzická ID:VLK

FO,

Dotaz proveden na tyto

Vlk, Pavel, typy DS: FO

31.10.1962,

Hledáno v DS:typ: 06.11.1939

AdresátzPetrů Vilém, nar. 73% fyzická IDzPETRŮ fyzická FO,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno v DS:typ: Petrů, Vilém, 31.10.1962VLA8260450

PAVE061139

VILÉ311062

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB

Strana 3 z 3

AAM112R