NS 11168/2016uv ł. FJ DI HU

KSBR 26 ľNS l I IEBQůlű-A-ZZ U511. VS v Olumuuci K 30:'8

:4 anonymizovano Nüvák (či 33 u. Na Přiděłech 20 --,5:5 *r 637 25 Hluk §33wa zí-a!Immmmm manual-mim a-!I'm-:Immun-mmmm

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvlv I-'WU-v. II II 'vlvl v-vvvllvvlvlv

26lA-22 Usn. VS v Olomouci K 30/8, tisková skupina 25227-7/2016 LHŮTA Lhůta: 30.08.2016

1 VSOL 797-2016.doc 2016/07/13 07:58:47 Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: KZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 22.07.2016 11:51 :49 22.07.2016 11:51:49

Hana Barboříková 22.07.2016 11:51:49

Zprávu vypravil:

Doručeno:

22.07.2016 11:51:49 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.07.2016 11:51:49 22.07.2016 11 :58:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.07.2016 07:57 Kontrolu provedl:

23.07.2016 01 :35

Simandlová Marie

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce d|e DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-v. vvvlvv l .vv l l lv' 'vv' v-lv Iv--vvvvv

26lA-22 Usn. VS v Olomouci K 30/8, tisková skupina 25227-7/2016 LHŮTA Lhůta: 30.08.2016

1 VSOL 797-2016.doc 2016/07/13 07:58:47 JUDr. Růžička Martin, IČ: 49477251, obch.náz. soudní exekutor, exekutor, ID: RŮŽIČKAMART 3 Typ DS: OVM_EXEKUT

Růžička Martin, JUDr.-soudní exekutor, 2. května 2384, 76001 Zlín, CZ ID DS: s22g8ys

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 22.07.2016 11:51:48 22.07.2016 11:51:49

Hana Barboříková 22.07.2016 11:53:59

Zprávu vypravil: Doručeno:

22.07.2016 11:51:48 22.07.2016 11:51:49

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22.07.2016 11:53:59 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.07.2016 07:57 Kontrolu provedl:

23.07.2016 01:35

Simandlová MarieSpisová značka:261Identifikace dotazu:25227-7/2016

Datum a čas provedení kontroly:22.07.2016 09:46 Kontrolu proved ::Barboříková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůTYPľorganizace ID:KZJIMBM resortu

Adresát: Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu

Údaje o schránce: typ:0VM

1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Brně

IČ: 00026069

Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresa:

AdresátzJUDr. Růžička Martin, IČ: TYPľexekutor ID:RŮŽIČKAMART 49477251, obch.náz. soudní exekutor, exekutor

Údaje o schránce: typ:0VM EXEKUT

Růžička Martin,

ID DS:s22g8ys Stav DS Přístupná

Název DS firma: JUDr.-soudní exekutor

IČ: 49477251

Adresa: 2. května /2384, 76001 Zlín, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzNovák anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzNOVÁK FIL1061181 fyzická Hledáno v DS:typ:

FO, No anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

anonymizovano ,1

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R