NS 11001/2015r . mmmmairm u-

sílatel: Krajský snud v Česk15h Budäjnvicíä Zátküvn nábřeží 2

:isnt t E5! mm dadina _-u I P m a ' 3m B4 České Budějnvice

IIIIIIII I-I-I-I-I-I-I-I-IIIIIIII Il H ÍÍÍÍ '1m h .l l

Hmm adresátnehgd Mullen, . :-:. .' [płilmnmt] ulníena a pHpmm .:.--. . :5mm nnmmlcu Humu Typi-dm! .......................... .-----'ir-í Hmm-.EMMA

. " iü||űj||MjH|LW§MEI|MIIUWJMIÍIWW

!minn a pramení dmułmatuł: ú

ŽSIHS 11üü1f2ü15-B-1T usílasgnívs lh. ' x

sát: anonymizovano Kmpík Lidická 131 5;'19'5 370 UT České Budăfmrice

|:I Frame si admăt :isillm Ipfstm . 1:... ' v úľułni duté.. byla Haima du-u?-_. .:.-'_ adresältm uíhané schránky;L ' ' a u a přijmení nohy, hurá :iiiliuphmla

III' I . I_'|I _| _ I If-Im'Í 050111, variabilitu převahkallmätwi, Ipłemtítütnäslllqdnl 3 1 'EU' Iíľý/

'Í . k' '-Í phuulmitaláläsllkupmh 1/ L "u .--l-F tvrdil' '.a';.'_';_.:;.i,'".-.-: I ..IE-:wii f í'.___.__________1 mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-I IvIv-I v I lvl lvl." 'v' l vvvvl-.vv

25lB-17 usnesení VS lh.22l6, tisková skupina 29374-5/2016 LHŮTA Lhůta: 22.06.2016

3 VPSH 74 2016 odmítnutí 2016/05/20 14:44:13 lng. Pachman anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14468913, ins. správce, ID: PACHMANTOMÁ670721 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Pachman-lng. anonymizovano Pachman, Ctiborova 3091, Kladno, 272 01

ID DS: ubtydg9

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 10:03:42 Petra Malá 30.05.2016 10:03:42 30.05.2016 10:35:07

Zprávu vypravil:

Doručeno:

30.05.2016 10:03:42 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 10:03:42 30.05.2016 10:35:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 07:12 Kontrolu provedl: Šimková Lucie

31.05.2016 01 :12

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

25lv! vvvl lvl-vlvlv Iv-v vvvv "v

I Ivvvv l I

B-17 usnesení VS lh.22/6, tisková skupina 29374-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 22.06.2016

3 VPSH 74 2016 odmítnutí 2016/05/20 14:44:13 Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, právnická, ID: VOLKSBANK 1

Typ DS: P0

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 15800 Praha 5, CZ

ID DS: f94gyc6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

30.05.2016 10:03:42

30.05.2016 10:03:41 30.05.2016 10:03:42

31.05.2016 03:00:02

01.06.2016 07:13 01.06.2016 00:23

Petra Malá 31.05.2016 03:00:02

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šimková LucieSpisová značkaz251Identifikace dotazuz29374-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 08:25 Kontrolu provedlzublá Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzľng. Pachman anonymizovano , nar. Typľins. ID:PACHMANTOMÁ6707 anonymizovano , IČ: 14468913, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:ubtydg9 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Pachman, firma: anonymizovano Pachman-Insolvenční správce IČ:

Adresa: Ctiborova /3091, 27201 Kladno, CZ anonymizovano

Adresát:Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, TYpľprávnická ID:VOLKSBANK 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:f94gy06 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Volksbank CZ, a.s. IČ: 25083325 Adresa: Na Pankráci 129/1724, 14000 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzKropík anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: 1D:KROPÍK DAVIO70674 1 IC: 68542224, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Kropík, Da anonymizovano , 68542224 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R