NS 10529/2013
Spisová značkaz3lµNS 10529/2013 Identifikace dotazuz78983-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 09:27 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Holotňáková Martina, IČ: TYPµadvokát IDzHOLOTŇÁMART l 71348239, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:dcqhiif Stav DS Přístupná

Název DS Martina Holotňáková, rodné příjmení: Holotňáková, firma: Mgr. Martina Holotňáková, advokát, eV. Č. 13133 IČ: 71348239

Adresa: Čechyňská 16, 60200 Brno, cz

nar. 23.05.1982 nepřístupná DS:O adresátůnově zjią»ována DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

KSBR 31 I-A-92 Ref:

-usnesení VS na č.1. A-92 doručit -navrhovateli (PZ Mgr. Holotňáková)-DS- III

-zveřejnit V ISIR

V Brně dne 3. 6. 2016