NS 10525/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvuvvvl Ivvv llvvv uv-v vvi vvlvlvv Il'

25l-B106 usn. o zamítnutí návrhu na P0, tisková skupina 103751-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.08.2016 zamítnutí Po 10525-2016 o 2016/06/27 08:53:52 JUDr. Dvořák Dušan, IČ: 66254370, advokát, ID: DVOŘÁK DUŠA 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Dušan Dvořák-Dvořák Dušan, JUDr., advokát, Hlinky 505/118, 60300 Brno, CZ ID DS: mcbpt3u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.06.2016 13:42:48

Petra Šimkovičová 27.06.2016 14:00: 1 3

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.06.2016 13:42:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.06.2016 14:00:13 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 11:27 Kontrolu provedl:

28.06.2016 01 :32

Karolová MartinaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v.--lvlvlv Ivvv I-v-lv l I l www Ivvvvv l

25l-B106 usn. o zamítnutí návrhu na P0, tisková skupina 103751-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.08.2016 zamítnutí P0 10525-2016 O 2016/06/27 08:53:52 Mgr. Kuhn Petr, advokát, ID: KUHN PETR 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Petr Kuhn-Kuhn Petr, Mgr., Advokátní kancelář, Na příkopě 850/8, 11000 Praha 1, CZ ID DS: p6qg3pp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.06.2016 13:42:48

Petra Šimkovičová 07.07.2016 13:42:48

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

27.06.2016 13:42:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.07.2016 13:42:48 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

08.07.2016 10:31 Kontrolu provedl: Karolová Martina

08.07.2016 00:02KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-lvu-VI. lvl-vvlvl .vv-v 'vvlv Ilvvvv .vv-vv" l

25l-B106 usn. o zamítnutí návrhu na PO, tisková skupina 103751-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.08.2016 zamítnutí PO 10525-2016 O 2016/06/27 08:53:52 FCC česká republika, s.r.o., IČ: 45809712, právnická, ID: FCC ČESKÁ45809712 1 Typ DS: PO

FCC česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 18200 Praha 8, cz

ID DS: zuanyh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.06.2016 13:42:44

Petra Šimkovičová 27.06.2016 15:42:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.06.2016 13:42:43 27.06.2016 13:42:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.06.2016 15:42:22 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 11:26 Kontrolu provedl:

28.06.2016 01:32

Karolová Martina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvvvvvv vvv lvvv lv Il v vvlvnvlvlvlvlvvlvl

25l-B106 usn. o zamítnutí návrhu na PO, tisková skupina 103751-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.08.2016 zamítnutí PO 10525-2016 O 2016/06/27 08:53:52 Krajské státní zastupitelství v Ostravě, IČ: 00026077, organizace resortu, ID: KZSEMOS Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 1836/21, 70200 Ostrava, CZ ID DS: 6kzabcw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.06.2016 13:42:52 27.06.2016 13:42:51

Petra Šimkovičová 27.06.2016 13:42:51

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.06.2016 13:42:51

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.06.2016 13:45:38 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

29.06.2016 11:28 Kontrolu provedl: Karolová Martina

28.06.2016 01:32Spisová značkaz251Identifikace dotazu:103751-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.06.2016 11:07 Kontrolu provedl: Šimkovičová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátůAdresátzJUDr. Dvořák Dušan, IČ: TYPľadvokát ID:DVOŘÁK DÚŠA 3 66254370, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:mcbpt3u Stav DS Přístupná

Název DS Dušan Dvořák, rodné příjmení: Dvořák, firma: JÚDr. Dušan Dvořák lČ: 66254370 Adresa: Hlinky 118/505, 60300 Brno, CZ nar. 22.05.1976 Adresátszr. Kuhn Petr, advokát Typľadvokát lDzKÚHN PETR 2 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:p6qg3pp Stav DS Přístupná

Název DS Petr Kuhn, firma: Kuhn Petr, Mgr., Advokátní kancelář IČ: 69047804 Adresa: Na příkopě 8/850, 11000 Praha 1, CZ nar. 18.08.1975

Adresát: FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 'Typľprávnická. IDzFCC ČESKÁ45809712 1 45809712, právnická Údaje o schránce: tyszO 1D DS:zuanyh Stav DS Přístupná

Název DS firma: FCC Česká republika, s.r.o. lČ: 45809712 Adresa: Ďáblická 89/791, 18200 Praha 8, CZ

AdresátzKIajské státní zastupitelství v TYPľorganizace ID:KZSEMOS

Ostravě, IČ: 00026077, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typzovu ID DS:6kzabcw Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Ostravě IČ: 00026077

Adresa: Na Hradbách 21/1836, 72901 Ostrava, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

č. j. KSOS 251Ns 10525/2016-B106

Usnesení O zamítnutí navrhu na vydaní předběžného Opatření

1) Doplň číslo listu 2) Zveřejniv IR

3) Doruč: -PZ dlužníka (DS, jinak Ob. č. I) -PZ IS (DS,jinak Ob. č. I) -navrhovateli (DS, jinak Ob. č. I) -KSZ (DS, jinak Ob. č. I) Kal.: PM V Ostravě 27.6.2016

OžanOVá