NS 10520/2016
..I-ur ru.: ł-l-uu u-uullhlllul'f '_

12-' 'MWHUW mm.

|IIHIHIN|||||llmllllljliWIHMMNIJWH Hm LHlIJJI i E 4 5 Tr' 1 ú . zn. 62 INS 1052012016 A-E Usnesení"Hmmm img***

1;'-Iłt-?ma

a, Júlia Žembová, 23.03.1933 4' Püděbradská 1m 280 IE Nová 'Ves I WIWWM .. ..-Ipłmmmmm -' ' '~ ~. fy? muhmnmtm

:ł i' 517'

' *x u . :Im-Hmmm

1 Mi: r u f 'F . umu-:mnmmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-uv-vvlvvl vv-v I-v-v l I vvvvlvvvvvvvv

62lA-8 Usnesení KANCELÁŘ dk, tisková skupina 24572-5/2016 Lhůta:

62 INS 10520-2016-A-8-př 2016/05/11 13:39:23 JUDr. Suchánek Milan, IČ: 66248981, exekutor, ID: SUCHÁNEMILA 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Suchánek Milan, JUDr.-soudní exekutor, Pod Pekárnami 245/10, 19000 Praha 9, CZ ID DS: qug82q

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 11.05.201617:04:53

Dominika Korcová 12.05.2016 01 :00:03

Zprávu vypravil: Doručeno:

11.05.201617:04:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 01:00:03 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 10:41 Kontrolu provedl:

12.05.2016 02:43

Crhová Veronika