NS 10287/2012mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvvllvv-vlv ..lvl vvl- Illvvu-lv

96l-B-46(B-42) Rozhodnutí o odvolání-potvrzeno, lh.2415, tisková skupina 49210-4/2016 LHŮTA Lhůta: 24.05.2016

3 VSPH 704.2015 zamítnutí 2016/04/21 09:29:57 Mgr. Urbanec David, advokát, ID: URBANECDAVI 9

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

David Urbanec-Urbanec David, Mgr., advokát, Na poříčí 1046/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: z9xf2uq

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 17:08:32

Ivana Hronová 03.05.2016 11:03:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 17:08:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.2016 11:03:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 09:24 Kontrolu provedl:

04.05.2016 00:50

Králová Jindra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-vv. v-vllv 'vv-v lvlvlvl vvlv vv!-Ulvv .vv-vv.

96l-B-46(B-42) Rozhodnutí o odvolání-potvrzeno, lh.2415, tisková skupina 49210-4/2016 LHŮTA Lhůta: 24.05.2016

3 VSPH 704.2015 zamítnutí 2016/04/21 09:29:57 JUDr. Pajerová Vladimíra, advokát, ID: PAJEROWLAD000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Vladimíra Pajerová-Pajerová Vladimíra, JUDr., advokátka, Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: 5p8gpzf Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.05.2016 17:08:31 02.05.2016 17:08:32

Ivana Hronová 03.05.2016 13:45:05

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 17:08:31 02.05.2016 17:08:32

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.05.2016 13:45:05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 09:23 Kontrolu provedl:

04.05.2016 00:50

Králová JindraKONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

v-lev Ivv-u .vv v Ivvuluvl I .v

96l-B-46(B-42) Rozhodnutí o odvolání-potvrzeno, lh.2415, tisková skupina 49210-4/2016 LHŮTA Lhůta: 24.05.2016

3 VSPH 704.2015 zamítnutí 2016/04/21 09:29:57 Mgr. lng. Hala anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66255414, ins. správce, ID: HALA IVO 740530 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hala-Mgr. lng. anonymizovano Hala, Italská 1583/24, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: 5qrxy86

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 17:08:35 02.05.2016 17:08:36

Ivana Hronová 02.05.2016 17:22:04

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 17:08:35 02.05.2016 17:08:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.05.2016 17:22:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 09:24 Kontrolu provedl:

03.05.2016 02:50

Králová Jindra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vav-IIW-vvv .I'll v--v vvvvvvvlvvlvlv

96l-B-46(B-42) Rozhodnutí o odvolání-potvrzeno, lh.2415, tisková skupina 49210-4/2016 LHŮTA Lhůta: 24.05.2016

3 VSPH 704.2015 zamítnutí 2016/04/21 09:29:57 JUDr. Kaplan Daniel anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71468382, ins. správce, ID: KAPLAN DANI780903 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Daniel Kaplan-JUDr. Daniel Kaplan anonymizovano , Revoluční 1003/3, Praha 1, 110 00 ID DS: uhqu9n

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.05.2016 17:08:42

Ivana Hronová 04.05.2016 10:11 :04

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.05.2016 17:08:41 02.05.2016 17:08:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

04.05.2016 10:11:04 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 09:23 Kontrolu provedl:

05.05.2016 00:23

Králová JindraSpisová značka:961Identifikace dotazuz49210-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.05.2016 14:17 Kontrolu proved JZHronová Ivana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátůAdresát:Mbr. Ing. Hala anonymizovano , nar. Typľins. ID:HALA IVO 7405 anonymizovano , IC: 66255414, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:5qrxy86 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Hala, firma: anonymizovano Hala-Insolvenční správce IČ: 66255414

Adresa: Italská 24/1583, 12000 Praha 2, CZ anonymizovano

Adresátzer. Urbanec David, advokát TYPľadvokát IDzÚRBANECDAVI 9 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:z9xf2uq Stav DS Přístupná Název DS David Urbanec, firma: Mgr. David Urbanec, advokát, ev.č. 8642 IČ: 66246032

Adresa: Na poříčí 24/1046, 11000 Praha, CZ nar. 04.09.1973

AdresátzJUDr. Pajerová Vladimíra, TYPľadvokát IDzPAJEROVVLADOOOOOO 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADvoK ID DS:5p8gpzf Stav Ds Přístupná Název DS Vladimíra Pajerová, firma: JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka, ev.Č. 1529 IČ: 16098536

Adresa: Fügnerovo náměstí 3/1808, 12000 Praha, CZ nar. 02.05.1961

AdresátzJUDr. Kaplan Daniel anonymizovano , nar. Typ ins. ID:KAPLAN DANI7809 anonymizovano , IC: 71468382, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:uhqu9n Stav DS Přístupná Název DS Daniel Kaplan, rodne příjmení: Kaplan, firma: JÚDr. Daniel Kaplan, anonymizovano -insolvenční správce IČ: 71468382

Adresa: Revoluční 3/1003, 11000 Praha 1, CZ

anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R