MSPH 99 INS 11540/2016-A-7
KANCELÁŘ:-stejnopis usnesení č.j. MSPH 99 INS 11540/2016-A-7

1. zveřejní V IR

2. M: PZ navrhovatele P0 (J UDr. Tomáš Sokol) do DS; není-li, doruč poštou na adresu viz dok. A6, str. 1-ob. vzor III.;

-tento referát zveřejní V IR -lhůta: D+20 V Praze dne 16. května 2016

Mgr. Ondřej Platil asistent soudceKanceláři předáno dne: 16.05.2016

Vypraveno dne: 16.05.2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v Ivvvv .v v". I Ivvv vvv v-I I .uv-vv' l I

99INS 11540/2016 -A-7 usnesení, tisková skupina 35510-5/2016 ASISTENT Lhůta:

A7-MSPH99INS115402016zamí 2016/05/16 14:23:11 JUDr. Sokol Tomáš, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOKOL_TOMÁ000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Tomáš Sokol-Sokol Tomáš, JUDr., advokát, Sokolská 1788/60, 12000 Praha 2, CZ ID DS: sx6gckh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.2016 06:57:03

Jana Ruhswurmová 17.05.2016 08:02:09

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.2016 06:57:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 08:02:09 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 02.06.2016 12:12 Kontrolu provedl:

18.05.2016 00:54

Ruhswurmová JanaSpisová značka:99INS 11540/2016 Identifikace dotazuz35510-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 14:25 Kontrolu provedlszhswurmová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Sokol Tomáš, obch.náz. TYPľadvokát ID:SOKOL__TOMÁ000000 1 advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:sx6gckh Stav DS Přístupná

Název DS Tomáš Sokol, firma: Sokol Tomáš, JUDr., advokát IČ: 63108151 Adresa: Sokolská 60/1788, 12000 Praha 2, CZhar. 06.10.1951 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R