MSPH 96 INS 8377/2009-B-36
č.d. MSPH 96 INS 8377/2009-B-36

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Kamilou Balounovou insolvenční věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , Adamovská 727/5, 140 00 Praha 4, insolvenčního správce IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., IČO: 284 90 738, Široká 36/5, 110 00 Praha 1 o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení o schválení oddlužení č.d. MSPH 96 INS 8377/2009-B-15 ze dne 21.5.2010 se ve výroku II mění tak, že zní:

Soud ukládá dlužníkovi, aby po dobu následujících 5 let, počítaných od 20.6.2010, platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 20. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1 080,-Kč vč. DPH a výživného na nezletilou Kateřinu anonymizovano v částce 3 000,-dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č.d. 6 Co 299/2012-58 ze dne 1.3.2012 a výživného na nezletilého Radka anonymizovano , nar. 26.3.2007 v částce 2 220,-Kč dle rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích č.j. 13 Nc 142/2008-14 ze dne 29.1.2008. Tuto částku rozvrhne dlužnice prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele takto :

A/ Věřiteli č. 1 Česká spořitelna, a. s., IČ : 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 330 640,86,-Kč 25,6905 % z těchto příjmů

B/ Věřiteli č. 2 ČSOB Leasing, a.s., IČ: 639 98 980, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 37 108,-Kč 2,8833 % z těchto příjmů

C/ Věřiteli č. 3 Home Credit, a.s., IČ: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, 602 00 Brno na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 100 112,61-Kč 7, 7787 % z těchto příjmů

D/ Věřiteli č. 4 Citibank Europe plc, IČ : 281 98 131, Vokovice, Evropská 423/178, 166 40 Praha 6 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 67 433, 79,-Kč 5, 2396% z těchto příjmů

E/ Věřiteli č. 5 GE Money Bank, a.s., IČ : 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 -Michle na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 248 470, 25,-Kč 19, 3059 % z těchto příjmů

F/ Věřiteli č. 6 COFIDIS s.r.o., IČ : 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00, Praha 5 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20 930,53,-Kč 1, 6263 % z těchto příjmů

G/ Věřiteli č. 7 Československá obchodní banka a.s., IČ : 000 01 350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 109 788,31,-Kč 8, 5305 % z těchto příjmů

H/ Věřiteli č. 8 T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ : 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5 182,90,-Kč 0,4027 % z těchto příjmů

E/ Věřiteli č. 9 Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ : 272 42 617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31 658,-Kč 2, 4598 % z těchto příjmů

F/ Věřiteli č. 10 CETELEM ČR, a.s., IČ : 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 166 872,-Kč 12, 9658 % z těchto příjmů

G/ Věřiteli č. 11 Essox s.r.o., IČ : 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 168 817,60,-Kč 13,1170 % z těchto příjmů

První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 20.6.2010, a to z měsíční mzdy, kterou pobírá od zaměstnavatele Městská policie hlavního města Prahy (čistá mzda ve výši 23 647,-Kč dle potvrzení o výši příjmu zaměstnance ze dne 9.11.2009).

II. Pohledávka na nedoplatku výživného ve výši 6 000,-Kč dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 6 Co 299/2012-58 ze dne 1.3.2012, jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, bude uspokojena podle ust. § 169 odst. 2 ins. zákona, tedy kdykoliv po rozhodnutí o úpadku; do doby uspokojení této pohledávky nebudou ostatní věřitelé bez přednostních pohledávek uspokojováni.

Odůvodnění: Ve výroku II usnesení č.d.-B-15 ze dne 21.5.2010 bylo dlužníkovi uloženo, aby po dobu následujících 5 let, počítaných od 20.6.2010, platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 20. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1 080,-Kč vč. DPH a výživného na nezletilou Kateřinu anonymizovano , anonymizovano , v částce 2 000,-dle rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci č.j. 5 C 764/2001-12 ze dne 17.1.2002 ve spojení s Dohodou o navýšení výživného ze dne 17.11.2009 a výživného na nezletilého Radka anonymizovano , nar. 26.3.2007 v částce 2 220,-Kč dle rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích č.j. 13 Nc 142/2008-14 ze dne 29.1.2008. Tuto částku rozvrhne dlužnice prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele takto :

A/ Věřiteli č. 1 Česká spořitelna, a. s., IČ : 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 330 640,86,-Kč 25,6905 % z těchto příjmů

B/ Věřiteli č. 2 ČSOB Leasing, a.s., IČ: 639 98 980, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 37 108,-Kč 2,8833 % z těchto příjmů

C/ Věřiteli č. 3 Home Credit, a.s., IČ: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, 602 00 Brno na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 100 112,61-Kč 7, 7787 % z těchto příjmů

D/ Věřiteli č. 4 Citibank Europe plc, IČ : 281 98 131, Vokovice, Evropská 423/178, 166 40 Praha 6 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 67 433, 79,-Kč 5, 2396% z těchto příjmů

E/ Věřiteli č. 5 GE Money Bank, a.s., IČ : 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 -Michle na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 248 470, 25,-Kč 19, 3059 % z těchto příjmů

F/ Věřiteli č. 6 COFIDIS s.r.o., IČ : 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00, Praha 5 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20 930,53,-Kč 1, 6263 % z těchto příjmů

G/ Věřiteli č. 7 Československá obchodní banka a.s., IČ : 000 01 350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 109 788,31,-Kč 8, 5305 % z těchto příjmů

H/ Věřiteli č. 8 T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ : 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5 182,90,-Kč 0,4027 % z těchto příjmů

E/ Věřiteli č. 9 Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ : 272 42 617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31 658,-Kč 2, 4598 % z těchto příjmů

F/ Věřiteli č. 10 CETELEM ČR, a.s., IČ : 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 166 872,-Kč 12, 9658 % z těchto příjmů

G/ Věřiteli č. 11 Essox s.r.o., IČ : 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 168 817,60,-Kč 13,1170 % z těchto příjmů

První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 20.6.2010, a to z měsíční mzdy, kterou pobírá od zaměstnavatele Městská policie hlavního města Prahy (čistá mzda ve výši 23 647,-Kč dle potvrzení o výši příjmu zaměstnance ze dne 9.11.2009 ).

Dne 31.5.2012 byl insolvenční soud vyrozuměn o tom, že výživné na dlužníkovu nezletilou dceru Kateřinu anonymizovano bylo rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích zvýšeno na 3 000,-Kč/měs. a dlužník byl zavázán doplatit dlužné výživné za období od 1.9.2011 do 1.3.2012 ve výši 6 000,-Kč.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně:

Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (ust. § 407 odst. 3 ins. zákona).

Jelikož se na základě rozhodnutí soudu o zvýšení vyživovací povinnosti dlužníka vůči jeho nezletilé dceři podstatně změnily okolnosti rozhodující pro výši splátek, soud změnil rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Platba ve výši 6 000,-Kč (doplatek dlužného výživného) představuje závazek dlužníka/pohledávku věřitele ve smyslu ust. § 169 odst. 1 písm. e) ins. zákona, který se uspokojuje v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. První pohledávkou za majetkovou podstatou je tedy odměna insolvenčního správce a náhrada jeho hotových výdajů, další pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou je pohledávka na pravidelně se opakujícím výživném a poslední pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou je pohledávka spočívající v nedoplatku výživného. První ze dvou pohledávek pravidelně vznikají a jsou uspokojovány v jednotlivých měsících. Poslední pohledávka (nedoplatek výživného) bude uspokojena z částky, která zůstane z dlužníkova příjmu po odečtení odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů a pohledávky na výživném (pravidelně se opakujícím). Do doby uspokojení pohledávky podle ust. § 169 odst. 1 písm. e) nebudou věřitele s nepřednostními pohledávkami uspokojováni.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 ins. zákona).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (§ 74 odst. 2 ins. zákona).

V Praze dne 5. června 2012 JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: M. Svobodová