MSPH 94 INS 3902/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 94 INS 3902/2010 29 NSČR 27/2011-B-267

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužníka PALCOR CZECH s. r. o., se sídlem v Praze 2-Vinohradech, Krkonošská 1511/5, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 27615812, zastoupeného JUDr. Miroslavem Nippertem, advokátem, se sídlem v Plaňanech, Pražská 115, PSČ 281 04, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 3902/2010, o způsobu řešení úpadku, o dovolání věřitelů 1/ APRIS 3MP s. r. o., se sídlem v Praze 6-Suchdole, K Roztokům 190, PSČ 165 00, identifikační číslo osoby 27183912, 2/ CIEG ENGINEERING s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Praze 1-Novém Městě, Čelakovského sady 1580/4, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28425774, obou zastoupených JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00 a 3/ 2R Holding s. r. o., se sídlem v Praze 10-Hostivaři, Weilova 1451/2g, PSČ 102 00, identifikační číslo osoby 27274276, zastoupeného Mgr. Janem Tomaierem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Classic 7 Bussines Park, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. února 2011, č. j., 1 VSPH 1203/2010-B-118, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16. listopadu 2010, č. j.-B-78, zamítl Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) návrh na reorganizaci dlužníka (bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku) a potvrdil odvolání dosavadního insolvenčního správce Ing. Jiřího Krejčíka z funkce a ustanovení nové insolvenční správkyně JUDr. Ing. Heleny Horové (bod III. výroku). K odvolání věřitelů (1/ APRIS 3MP s. r. o., 2/ CIEG ENGINEERING s. r. o. v likvidaci, 3/ 2R Holding s. r. o. a 4/ Poláček Farma Hole s. r. o.) Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku. Proti usnesení odvolacího soudu podali věřitelé 1/ APRIS 3MP s. r. o., 2/ CIEG ENGINEERING s. r. o. v likvidaci a 3/ 2R Holding s. r. o. dovolání, které posléze vzali zpět (první dva dovolatelé podáním z 19. listopadu 2012 a třetí dovolatel podáním z 16. listopadu 2012). Nejvyšší soud tudíž na základě těchto dispozitivních úkonů dovolatelů zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelům, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2012

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Tauerová