MSPH 94 INS 23341/2011-B-39
Č.j.: MSPH 94 INS 23341/2011-B-39

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužnice-Květuše Šindelářová, RČ 495220/067, Moskevská 861/78, Praha 10, PSČ 101 00 o změně usnesení schválení oddlužení

takto:

Usnesení o schválení oddlužení dlužnice č.j. MSPH 94 INS 23341/2011-B-19, ze dne 22.května 2012 se upravuje tak, že se tabulka uvedená v bodě druhém výroku tohoto usnesení nahrazuje touto tabulkou :

Výše přihlášené Věřite Poměr uspokojení Název věřitele Adresa věřitele pohledávky v l č. v% Kč 1 Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, a.s. 140 00 Praha 4 203 989,83 17,08% 2 JUDr. Robert nám. Svobody 15, 602 0,66% Pazák, soudní 00 Brno 7 920,00 deponovat do exekutor zcela popřená zjištění 3 PROFI CREDIT Jindřišská 24/941, 110 Czech, a.s. 00 Praha 1 53 270,00 4,46% 4 Jindřišská 24/941, 110 Profidebt, s.r.o. 00 Praha 1 34 139,09 2,86% 5 Hradecká 1383, 535 01 OSPEN, s.r.o. Přelouč 26 911,81 2,25% 6 Moravské náměstí Home Credit a.s. 249/8, 602 00 Brno 189 350,71 15,86% 7 FORSET Agiou Nikolou 67-69, 2,47% COLLECT 2408 Nicosia, Kyperská 29 425,00 deponovat do LIMITED (Kypr) republika zcela popřená zjištění 8 GE Money Bank, Vyskočilova 1422/1a, a.s. 140 28 Praha 4 190 391,00 15,94% 9 Finanční úřad Na Pankráci 95, 140 21 Praha-západ Praha 4 512,00 0,04% 10 Český inkasní Václavské nám. 66/808, kapitál, a.s. 110 00 Praha 1 75 187,86 6,30%

11 Porter Road 33, 958, AVALON Road Town 958, CONTINENTAL Britské Panenské S.A. ostrovy 383 157,06 32,08%

Podle této tabulky nadále probíhá vyplácení insolvenčních věřitelů insolvenčním správcem v řízení o oddlužení dlužnice plnění splátkového kalendáře.

Odůvodnění:

Toto usnesení vydává soud k dalšímu postupu v řízení k doplnění usnesení o schválení oddlužení dlužnice ze dne z 22.května 2012 na základě § 11 odst. 1 a 407 odst. 3 insolvenčního zákona v návaznosti na usnesení soudu-B-32 ze dne 21.ledna 2013 vydanému v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 11.března 2013

JUDr. Pavel Janout, v.r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Hormandlová