MSPH 94 INS 21531/2012-B-28
Č.j.: MSPH 94 INS 21531/2012-B-28

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci dlužnice-Soňa Vašáková, RČ 705322/1912, bytem Anderleho 839/10, Praha 9 o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Insolvenční řízení-oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, schválené usnesením soudu č.j. 94 INS 2531/2012-B-8 ze dne 3.ledna 2012 bude nadále probíhat tak, že insolvenční správce BERGER-insolvenční správce a spol. bude poukazovat výslednou částku rozdělovanou insolvenčním věřitelům podle nových poměrů uvedených v této tabulce :

poměr k poměr k Číslo. Celkem Věřitel Celkem zjištěno uspokojení deponování v v. přihlášeno v% % 68 141,14 Kč 68 141,14 Kč 16,91 0,00 1 Citibank Europe plc 320 426,72 Kč 320 426,72 Kč 79,49 0,00 2 GE Money Bank, a.s. PPF B1 B.V. soukromá 3 společnost s ručením 14 489,69 Kč 14 489,69 Kč 3,60 0,00 omezeným 403 057,55 Kč 403 057,55 Kč 0,00 celkem

Odůvodnění:

Toto usnesení vydává soud na základě § 407 odst. 3 insolvenčního zákona vzhledem k dodatečnému zjištění pohledávky insolvenčního věřitele GE Money Bank, a.s. ve výši 50 173,42 Kč při přezkumném jednání konaném dne 20.prosince 2013.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné

V Praze dne 3. února 2014

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Moravec