MSPH 94 INS 13116/2015-B-62
Č.j.: MSPH 94 INS 13116/2015-B-62

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci

dlužnice-Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Střížkovská 434/31, 180 00 Praha 8, Střížkov,

k řádnému dalšímu postupu v řízení

takto:

Usnesení insolvenčního soudu ze dne 19. prosince 2017, č.j.-B-61 se zrušuje.

Odůvodnění:

Toto usnesení vydává soud k řádnému dalšímu postupu v řízení na základě § 11 odst. 1 insolvenčního zákona, když usnesení ze dne 19. prosince 2017, č.j.-B- 61 bylo v řízení vydáno nesprávně a omylem. Tímto usnesením bylo nesprávně a omylem reagováno na sdělení insolvenční správkyně o vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, podání insolvenční správkyně ze dne 14. prosince 2017.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha 2. ledna 2018

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Rytířová Julie isir.justi ce.cz