MSPH 91 INS 7933/2016
č. j. MSPH 91 INS 7933/2016 1 VSPI I 202 mms.-3-27

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Erik anonymizovano , anonymizovano , bytem Holečkova 23, 150 00 Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 91 INS 7933/2016-8 8 ze dne 1. července 2016 takto: Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 91 INS 7933/2016-B 8 ze dne 1. 7. 2016 neschválil oddlužení Erika anonymizovano (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

Z odůvodnění usnesení plyne, že soud rozhodl, jak uvedeno Shora, proto, že vřízení vyšly najevo okolnosti, které se podstatně rozcházejí s tvrzeními dlužníka vinsolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení a listinami, jež soudu předložil, neboť dlužník není zaměstnán, nemá žádný příjem a nezajištěným věřitelům, již vůči němu mají pohledávky vcelkové výši 1.312.484,08 Kč, by se nedostalo plnění vhodnotě alespoň 30 % jejich pohledávek.

Toto usnesení napadl dlužník včas podáním ze dne 15. 8. 2016, jež označil jako odvolání, a v němž toliko uvedl, že je do 15 dnů odůvodní, leč neučinil tak.

Protože vrozporu S ust. Š 205 odst. 1 občanského soudního řádu dlužník neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, vyzval ho odvolací soud usnesením ze dne 6. 2. 2018 (č. d. B 25) k doplnění podání a k odstranění vad odvolání do 10 dnů od doručení výzvy. Na vyzvu, jež mu byla doručena dne 9. 2. 2018 vložením do domovní schránky, dlužník nereagoval. Vzhledem k tomu, že vytčené vady podání bránící pokračování v odvolacím řízení dlužník neodstranil, odvolací soud jeho odvolání podle ust. $ 43 odst. 2 občanského soudního řádu odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 1. března 2018

JUDr. Jiří Kareta v. l:. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. _