MSPH 91 INS 27043/2016-A-35
Č.j.: MSPH 91 INS 27043/2016-A-35

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci navrhovatele-ENERGY OIL INVEST GROUP SE, IČO: 24811114, se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00, proti dlužnici : Zdena anonymizovano , anonymizovano , V Okálech 528, 190 11 Praha 9-Běchovice, o návrhu soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem 298/276, 151 23 Praha 5, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c ) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariusovi, Exekutorský úřad Praha- západ, se umožňuje nařídit a provést opakovanou dražbu nemovitých věcí, a to:

-bytová jednotka číslo 1070/7 vymezená v domě-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 4004/823011 na společných částech domu-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku- parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha,

nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 5029 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha,

--spoluvlastnický podíl v rozsahu 4004/821128 na :

-nebytové jednotce číslo 1067/24-dílna nebo provozovna, vymezené v domě-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku- parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, isir.justi ce.cz

pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 1883 /823011 na společných částech domu-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 2123 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha,

--spoluvlastnický podíl v rozsahu 4004/821128 na :

-pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří -pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 4876 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, a to v rámci exekuce vedené pod sp. zn. 156 EX 1679/2012 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 27043 / 2016 k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel předběžného opatření je povinen zaplatit za návrh předběžného opatření soudní poplatek 1000,-Kč.

Odůvodnění:

Insolvenční navrhovatel navrhl podáním ze dne 28. listopadu 2016, aby soud rozhodl o úpadku dlužnice a na majetek dlužnice, aby byl prohlášen konkurs.

Podáním ze dne 28. listopadu 2016 navrhl soudní exekutor vydání předběžného opatření uvedeného shora s tím, že se navrhovatel podáním insolvenčního návrhu zjevně pokouší obstruovat nařízenou exekuci, a to opakovaně. Soudní exekutor návrh na předběžné opatření doložil exekučním příkazem č.j. 156 EX 1679/2012-97 ze dne 22.června 2015.

Soud usnesením ze dne 29. listopadu 2016 č,j-A-6 návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl tak, že omezil účinek spojený se zahájením

-insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c ) insolvenčního zákona tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariusovi umožnil provést již nařízené dražby v exekuci vedené pod sp. zn. 156 EX 1679/2012 s tím, že výtěžek dosažený zpeněžením bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podali navrhovatel a dlužnice včasné odvolání, které na výzvu soudu nedoplnili. Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 29.3.2017 č.j. MSPH 91 INS 27043/2016, 2 VSPH 403/2017-A-30 usnesení shora zrušil a věc vrátil prvostupňovému soudu k dalšímu řízení (právní moc dne 20. dubna 2017).

Podáním doručeným soudu dne 17. května 2017 navrhovatel-JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, svůj návrh na předběžné opatření ze dne 28. listopadu 2016 doplnil. Uvedl, že dne 6. prosince 2016 byla realizována dražba nemovitých věcí, jmenovitě : -bytové jednotky číslo 1070/7 vymezená v domě-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 4004/823011 na společných částech domu-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 5029 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, -spoluvlastnického podílu v rozsahu 4004/821128 na : -nebytové jednotky číslo 1067/24-dílna nebo provozovna, vymezené v domě-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 1883/823011 na společných částech domu-budově číslo popisné 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 v obci Praha, části obce Kobylisy, postavené na pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1736 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 2123 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha,

-

-spoluvlastnického podílu v rozsahu 4004/821128 na : -pozemku-parcele číslo 2519, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2520, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2521, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2522, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku-parcele číslo 2523, zastavěná plocha a nádvoří -pozemku-parcele číslo 2524, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 4876 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha, s tím, že na základě výsledků dražebního jednání byl udělen příklep vydražiteli SAFETY 112 SE, IČ 01649591.

Vydražitel však nedoplatil nejvyšší podání ani v prodloužené lhůtě a usnesení o příklepu bylo zrušeno. Tato situace nastala dle soudního exekutora záměrně, když jediným členem představenstva vydražitele je Richard Zich, manžel povinné sub 1) Martiny Zichové, která je insolvenční dlužnicí v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 94 INS 27042/2016. Soudní exekutor dovozuje, že jednání obmeškaného vydražitele bylo motivované snahou mařit insolvenční řízení a provádění exekuce.

Současně poukázal na to, že toto řízení a řízení vedené pod sp. zn. MSPH 94 INS 27042/2016 spolu úzce souvisí, neboť soudní exekutor uplatňoval návrh na předběžná opatření za účelem zpeněžení nemovitého majetku všech tří povinných (Martiny Zichové, Zdeny anonymizovano a Antonína Koláře).

K tomu soudní exekutor doplnil, že v řízení vedených pod sp. zn. MSPH 94 INS 27042/2016 a sp. zn. MSPH 94 INS 27047/2016 bylo za stejných skutkových okolností návrhům soudního exekutora na nařízení předběžného opatření vyhověno.

Dále uvedl, nemovité věci dlužnice Zdeny anonymizovano byly v rámci exekuce vydraženy v souhrnu za částku ve výši 9,13 mil. Kč a proto se domnívá, že povinná v úpadku není. Z tohoto důvodu návrh na nařízení předběžného opatření podává opětovně.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ může soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření, pokud to neodporuje společnému zájmu věřitelů. Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ nelze po zahájení insolvenčního řízení provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci.

Soud po uvážení návrhu na vydání předběžného opatření a po zvážení všech souvislostí dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření je opodstatněný. Soud akceptoval tvrzení uvedená v návrhu soudního exekutora a při vydání rozhodnutí z nich vycházel. Přitom aplikoval § 82 odst. 2 písm. b) IZ, jež lze použít i na případy, kdy třetí osoba obstrukčním jednáním znemožňuje provedení dražby nařízené v průběhu exekuce. Soud má za to, že se lze důvodně domnívat, že insolvenční navrhovatel tímto návrhem nesleduje řešení situace úpadku dlužníka, ale především se snaží v důsledku účinků podání insolvenčního návrhu zmařit nařízenou exekuci.

Proto soud podle § 82 odst. 2 písm. b / insolvenčního zákona rozhodl tak, jak je to uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

-

Soud v bodu II. výroku usnesení rozhodl dle ust. § 4 odst. 1 písm.h) zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích o povinnosti navrhovatele předběžného opatření zaplatit soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-( pol. 5 Sazebníku k zák. č. 549/91 Sb, o soudních poplatcích ). Soudní poplatek může být zaplacen na účet zdejšího soudu nebo v hotovosti v pokladně soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení je vykonatelné zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 7 IZ, § 74 odst. 1 IZ, § 76d písm.b) o.s.ř.)

V Praze dne 24. května 2017 JUDr. Jitka Šťastná v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štíchová

-