MSPH 90 INS 26911/2014-C10-34
MSPH 90 INS 26911/2014-C10-34 (sp. zn. 190 ICm 99/2015)

č. j. 190 ICm 99/2015-195 (sp. zn. MSPH 90 INS 26911/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou v právní věci žalobce: Malfinit s.r.o., IČO: 02118114, se sídlem v Praze 1, 28. října 377/13, práv. zast.: JUDr. Šárkou Plocarovou, PhD., advokátkou, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 6/579, proti žalovanému: Horizont ISPL v.o.s., IČO: 20599373, se sídlem v Ostravě, Koněvova 177/61, insolvenční správce dlužníka: Potraviny Můstek s.r.o., IČO: 24266787, se sídlem v Praze 1, 28. října 377/13, vedlejší účastník na straně žalovaného: Meinl Bank (Antigua) Limited, IBC No.: 5496, se sídlem Long Street and Hard Castle Avenue, St. John´s, Antigua, Antigua a Barbuda, zastoupeného: JUDr. Jiřím Vodou, LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 85/104, o vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba s návrhem na vyloučení z majetkové podstaty dlužníka, společnosti Potraviny Můstek s.r.o. se sídlem 28. října 377/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 242 66 787, jejíž úpadek a způsob jeho řešení je předmětem řízení vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn., následujících předmětů nacházejících se v budově č. p. 377 na pozemku parc. č. 475 v katastrálním území Staré Město, nacházející se na adrese 28. října 377/13, Staré Město, 110 00 Praha, které jsou zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 4. 12. 2014, č. j.-B-14, kategorie movitý majetek, pol. č. 3- vybavení a zařízení provozovny I (dále specifikované v příloze č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka), a to:

-Chladicí box č. 50, -Chladicí box č. 51, -Chladicí pult, isir.justi ce.cz (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-2-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Chladicí pult, -Chladicí regál, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45° , -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo, vpředu a vpravo, -Regálová skříň KSW s posuvnými dveřmi M2S7/13-H8 v hygienickém provedení HS1, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Regálová skříň KSW MRG8/15-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Zásuvkový prvek KSW M3C8/06-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -Závěsná skříň KSW MP2S/12 s posuvnými dveřmi a přestavitelným regálem, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Regálová skříň KSW MRG7/14-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný ochranný okraj 5 mm, -Zásuvkový prvek KSW M3C6/04-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlými dveřmi MRP6/09-H8 v hygienickém provedení HS1, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-3-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C6/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlými dveřmi MRP6/07-H8 v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Chladicí výloha 1.-vysoká, -Chladicí výloha 2. roh, -Chladicí výloha 3. roh, -Chladicí výloha 4. roh, -Chladicí výloha 5 roh, -Chladicí box Hager velký Brucha, -Chladicí box Hager malý + mrazicí box Brucha A13233010007, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 300, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 300 mm vlevo a na straně stěny vzadu nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová armatura Klarco s výpustí a sprchovým nástavcem 3E.2100.35.11, -Profilový okraj vpředu a vpravo, -Vysoce zatížitelný podstavec CNS se spodní přihrádkou, -Dřezová zástěna CNS před mycím dřezem s podstavcem, ve tvaru L, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný okraj dřezu 5 mm, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/06-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Zásuvkový prvek KSW M2C7/05-H8 se 2 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/05-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, -Kamenná pracovní deska GRANIT, -Chladicí pult KSW KTZ3-76-1T-6Z s 1 křídlovými dveřmi a 2x3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/05-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Regálová skříň KSW MRG7/08-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Pravoúhlý výřez se zesílením pro zástavbu indukční varné desky v jedné rovině s okolní plochou, -Vestavná indukční varná deska KSW BI4EG14 s 4 kruhovými plotnami po DM 230 mm, 3,5 kW, vestavěná v jedné rovině s okolní plochou, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-4-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Regálová skříň KSW vpředu otevřená s krytem pro vypínače, v hygienickém provedení H2, -odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Küchensystem, -Chladicí boxy ve skladu, -Chladicí boxy v obchodu, -Chladicí vitríny K & L 0502, CM 494 64101, -Chladicí vitríny K & L 0504, CM 494 64101, -Chladicí vitríny, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 315 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 315 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo, vpředu a vpravo, -Podstavec CNS se spodní přihrádkou k výškovému nastavení myčky na sklenice, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlovými dveřmi MRP8/04-H8 v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW MRG8/10-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlovými dveřmi MRP8/05-H8 v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo, vpředu a vpravo, -Hygienická zástěna pro napojení na stěnu, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW MRG7/06-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/06-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-5-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Pracovní stůl CNS se spodní přihrádkou, pojízdný, ve vysoce zatížitelném provedení, svařovaný, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích pro balicí materiál, -Vysoce zatížitelný regál FRANKY CNS se 4 přihrádkami, svařovaný, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Rohový výřez vlevo vzadu, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vpředu, -Podstavec FRANKY CNS se spodní přihrádkou ve vysoce zatížitelném, -provedení Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS- zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Chladicí box -Klimatizace Argo, -Pult na ryby, -Chladicí regál K & L 4 9463801, 06180402, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Kontejner 120 litrů, pojízdný s nožním ovládáním-zastavěný 1x, -Regálový vozík Bourgeat 777219 s 19 zásuvnými místy GN 2/1, rozestup 67 mm, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Vedení pracovní krájecí desky, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Šachta na vhazování zbytků potravin a odpad s víkem bez gumového kroužku, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Snížení vpředu pro krájecí desky, -Podstavný rám otevřený s miskou GN1/1 ve vodicích kolejnicích pro vyhazování zbytků potravin, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Násuvný spoj ke krycí desce s hygienickým dřezem, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný okraj dřezu 5 mm, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Rohové zešikmení vpředu vlevo, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-6-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Průběžný okraj dřezu 5 mm, -nosná boční stěna, oboustranně viditelná, -Podstavný skříňový mrazák Liebherr GGu15550, připraven k zapojení konektory, -Regálová skříň KSW se 2 dvoukřídlými dveřmi MRP6/08-H8 v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW se 2 dvoukřídlými dveřmi MRP6/08-H8 v hygienickém provedení HS1, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C6/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1, -Zásuvkový prvek KSW M3C6/04-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW se 2 dvoukřídlými dveřmi MRP6/07-H8 v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -Zástěna CNS ve tvaru L kolem rohu, -Regálová skříň KSW se 2 dvoukřídlými dveřmi MRP6/08-H8 v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW se 2 dvoukřídlými dveřmi MRP6/08-H8 v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW se 2 dvoukřídlými dveřmi MRP6/08-H8 v hygienickém provedení HS1, -Zásuvkový prvek KSW M3C6/04-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení HS1, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C6/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Chladicí vitrína, -Chladicí vitrína stěna, -Chladicí box, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Přizpůsobení úhlu vpravo, -Vedení koše se spádem k dřezu s bezešvými hranami, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-7-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Armatura KWC s výsuvným sprchovým adaptérem 10.071.033.000, -Regálová skříň KSW MRG7/04-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlými dveřmi MRP7/11-H8 v hygienickém provedení HS1, -Úhelník ke stěně KSW, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Regálová skříň KSW MRG7/10-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/06-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Hygienický dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo, vpředu a vpravo, -Podstavný skříňový mrazák Liebherr FKU 1805 s 3 mezilehlými rošty, zvenku z CNS-uvnitř plast bílý, -Chladící regál Arneg-Ital OM49463501, -Chladicí regál Arneg-Ital OM49463601, -Chladicí vitrína Pastorfrigor Model King 1250 492, -Chladicí vitrína Pastorfrigor Model King 1875 492, -Chladicí vitrína Pastorfrigor Model King 1250 492, -Chladicí vitrína Pastorfrigor Model King 90E 4924, -Chladicí vitrína Pastorfrigor Model King 1250 492, -Chladicí vitrína Pastorfrigor Model King 1875 492, -Chladicí vitrína Pastorfrigor Model King 1250 492, -Chladicí regál v Chladicím boxu Pastorfrigor, -Chladicí regál prezentační místnost Pastorkalt Nové Zám 37796, -Chladicí box Brucha Pos. 01.a Ard25, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch Küchensystem, -Pracovní stůl CNS se spodní přihrádkou, pojízdný, ve vysoce zatížitelném provedení, svařovaný Küchensystem, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem Küchensystem, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-8-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu hygienicky uzavřený (PH=760 mm), nahoře se zešikmením 45° Küchensystem, -Přizpůsobení úhlu vpravo Küchensystem, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky Küchensystem, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11 Küchensystem, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1 Küchensystem, -Hygienická zástěna pro napojení na stěnu Küchensystem, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou Küchensystem, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů Küchensystem, -Vysoce zatížitelný regál FRANKY CNS se 4 přihrádkami, svařovaný, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Přizpůsobení úhlu vpravo, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo a vpředu, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW MRG7/15-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Hygienická zástěna pro napojení na stěnu, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -FRANKY-nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Přizpůsobení úhlu vlevo, -Hygienická zástěna pro napojení na stěnu, -Regálová skříň KSW MRG7/12-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS1, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/06-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení HS1, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením, -45° Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vpředu, -Podstavec FRANKY se spodní přihrádkou ve vysoce zatížitelném provedení, svařovaný, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Chladící/mrazící boxy-místnosti-přízemí a sklad K & L A 13233/01-04, -Mrazící zařízení (mražená zelenina) 0M49401901, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-9-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Arneg Brema-5 3P AL 205/234SE23050 Arneg Brema 0M49401801, -Arneg Brema-5 3P AL 205/234SE23050 Arneg Brema, -Pelican NL.AL20563250E23050 (mrazící zařízení pod touto chladničkou- zmrzlina) Pelican 0M49417601, -Pelican NL.AL20563187E23050 (mrazící zařízení pod touto chladničkou- zmrzlina) Pelican 0M49417501, -Automat na vratné lahve zn. Toperczer Toperczer, -Chladicí zařízení vedle úseku vín, -Chladicí zařízení (mléčné výrobky), -Chladicí zařízení, -Sada košů: 1 základní koš, 1 univerzální vložka, 1 univerzální koš, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 300, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 300 mm vlevo a na straně stěny vzadu nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová armatura Klarco s výpustí a sprchovým nástavcem 3E.2100.35.11, -Zešikmení krycí desky vpravo vpředu, -Výřez sloupu vzadu, -Profilový okraj vpředu a vpravo 20 mm, -Vysoce zatížitelný podstavec CNS se spodní přihrádkou, vpravo předu zešikmený, -Dřezová zástěna CNS před mycím dřezem s podstavcem, ve tvaru U, -Nástěnná deska, 2úrovňová výškově nastavitelná, -Hygienický žlábek s podlahovým odtokem, těsnicí příruba nahoře, 2dílný, hrubý filtr, pachový uzávěr a rošt, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Snížení krycí desky v jednom kuse pro míchací stroj, -Převýšení CNS 115 mm vlevo a na straně stěny vzadu nahoře se zešikmením 45°, -Skříň na přístroje KSW s jednou přihrádkou a jedním výsuvným regálem, v hygienickém provedení H2, -Regálová skříň KSW MRG8/11-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Míchací stroj Bear RN20 VL-2 20 litrů s plynulou regulací rychlosti, plášť z nerezové oceli, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm vlevo a na straně stěny vzadu nahoře se zešikmením 45°, -Zešikmení krycí desky vlevo vpředu, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-10-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Snížení krycí desky pro vakuovací přístroj, -Přizpůsobení úhlu vpravo, -Chladicí pult KSW KTZ2-76-1T-3Z s 1 křídlovými dveřmi a 3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/04-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Zásuvkový prvek KSW M2C7/04-H5 se 2 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Nástěnná deska s upevňovacími držáky, -Flexi-pánev ELRO PGN33-EDS-90 nesklopná, -Druckgar-Braisiere DBGN23-EDS-90 nesklopný, -Tlakový varný přístroj DGN2-EID-90; 194 litry, -Šroubovací rám CNS 115 mm, nahoře se zešikmením 45°, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem (600), -Hygienický závěs v zařízení Elro, -Převýšení CNS 115 mm vlevo a na straně stěny vzadu nahoře se zešikmením 45° (600), -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C8/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2 (600), -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na zadní straně R 400, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS R400/20/10 mm na zadní straně, -Pravoúhlý výřez se zesílením pro zástavbu indukční varné desky v jedné rovině s okolní plochou, -Vestavná indukční varná deska KSW BI3EGQ15 s 3 kruhovými plotnami po DM 230 mm, 5,0 kW, -Průmyslová dvoupáková armatura s jedním otvorem KLARCO 1E.2100.06.11, výška výtoku 350 mm Bezespárové snížení krycí desky pro jedno hořákový vařič, -Pravoúhlý výřez se zesílením pro zástavbu indukční varné desky v jedné rovině s okolní plochou, -Vestavný indukční jedno hořákový vařič KSW BI1EGHK9, s kruhovou cívkou DM 380 mm, -Pravoúhlý výřez se zesílením pro zástavbu indukční varné desky v jedné rovině s okolní plochou, -Vestavná indukční varná deska KSW BI3EGQ15 s 3 kruhovými plotnami po DM 230 mm, 5,0kW, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na zadní straně R 400, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS R400/20/10 mm na zadní straně, -Snížení krycí desky v jednom kuse pro míchací stroj, -Regálová skříň KSW MRG7/14C-H8 vpředu otevřená s krytem pro vypínače, v hygienickém provedení H2, -Hygienická zástěna CNS demontovatelná před instalací armatur, na zadní straně jedno hořákového vařiče, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-11-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Regálová skříň KSW MRG7/14C-H8 vpředu otevřená s krytem pro vypínače, v hygienickém provedení H2, -Skříň na přístroje KSW s jednou přihrádkou a jedním výsuvným regálem, v hygienickém provedení H2, -Chladicí pult KSW KTZ2-76-1T-6Z s 1 křídlovými dveřmi a 2x3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený (KTZ2-76-1T-3Z), -Zásuvkový prvek KSW M4C7/05-H8 se 4 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Rámová kostra CNS k výškovému nastavení závěsných skříní na krycí desce, -Závěsná skříň KSW /14 S vpředu otevřená s přestavitelným regálem, montovaná na rámové kostře na krycí desce, -Krycí deska s rámem CNS, záhyb na všech stranách A50, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný okraj dřezu 5 mm, -Pravoúhlý výřez s převýšením pro instalační patku, -Pravoúhlý výřez s převýšením R150/20/10 k vsazení chladicí vany, -Regálová skříň KSW MRG5/06-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Kuchyňský systém TK-Pult TKZ 1-76-3Z s 3 chladicími přihrádkami, připravený k centrálnímu přívodu chlazení, -Zásuvková skříň na lahve KSW MCB7/02-H8 se 2 zásuvkovými přihrádkami v hygienickém provedení H2, -Chladicí pult KSW KTZ2-76-1T-3Z s 1 křídlovými dveřmi a 3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Demontovatelná instalační deska s regulátorem chladicích míst pro chladicí vanu, vestavěná, -Regálová skříň KSW MRG7/05-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Chladicí pult KSW KTZ3-76-1T-6Z s 1 křídlovými dveřmi a 2x3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Regálová skříň KSW MRG5/06-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C6/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, -Stolní chladicí vana KSW GN 3x1/1, centrálně chlazená, uložená na obrubě ve výřezu krycí desky, -Výdejní pult CNS na všech stranách otevřený, vpravo instalační patka s vestavěnou zásuvkou 230, -Krycí deska sporáku beze spár 93,5 mm, tloušťka materiálu 2+2 mm, na straně obsluhy oblá hrana R 15 mm, -Ohřevná deska vestavěná v jedné rovině s okolními plochami, -Indukční plošná deska, 2 zóny, ovladatelná z obou stran, 4 pravoúhlé plotny po 3,5 kW, vestavěná v jedné rovině s okolními plochami, -Grilovací deska Griddle 2 zóny, regulovatelná, jednostranně ovladatelná, s hygienickou vyjímací přihrádkou na tuk, -Indukční plošná deska, 4 zóny, ovladatelná z obou stran, 8 pravoúhlé plotny po 3,5 kW, vestavěná v jedné rovině s okolními plochami, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-12-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Hygienický ovládací štítek s ovládacími prvky, pro účely servisu výklopný a demontovatelný, -Hygienická boční stěna, -Přední zaslepení, demontovatelné, -Přípojná skříňka ASK 400 k zapojení přípojek pro 10 elektrických skupin, -Přihrádka na generátor 400 GF4-U-76. Přihrádka pro 3 indukční generátory, vč. vzduchových filtrů, -Přední zaslepení, vzadu demontovatelné, -Regálová skříň otevřená, oboustranně ovladatelná, vč. 1 regálu, v hygienickém provedení H2, -Regálová skříň otevřená, oboustranně ovladatelná, vč. 1 regálu, v hygienickém provedení H2, -Hygienická boční stěna, -Nástavbová deska Salamander na pravoúhlé masivní trubce CNS, přivařená do krycí desky sporáku, -SALVIS Salamander Vitesse Classic SSR-RH-C-PRO s trubkovými topnými tělesy, detekce talířů, autom. vypínání, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Průběžný okraj dřezu 5 mm, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, -Chladicí pult KSW KTZ2-76-1T-3Z s 1 křídlovými dveřmi a 3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Hygienická připojovací zástěna na zadní straně fritéz s převýšením 115 mm, nahoře zešikmení 45°, -Vyrovnávací podstavec CNS pro fritézy na pracovní výšku 950 mm, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem Küchensystem Vertri CNS-Rahmen, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Průběžný ochranný okraj 5 mm, -Násuvný spoj ke krycí desce-výdejní pult, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlovými dveřmi MRP7/05-H8 v hygienickém provedení H2, -Chladicí pult KSW KTZ3-76-1T-6Z s 1 křídlovými dveřmi a 2x3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Regálová skříň KSW MRG7/09-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Hygienická připojovací zástěna, -Regálová skříň KSW MRG8/04-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Zástaně dřezu vestavěná do regálové skříně, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-13-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Krycí deska s rámem CNS, záhyb na všech stranách A50 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Násuvný spoj ke krycí desce Rotisseur, -Pravoúhlý výřez s převýšením pro instalační patku, -Banimarie GN 1/1 přivařeno do krycí desky beze svárů, s přívodním a výpustním magnetickým ventilem, -Pravoúhlý výřez s převýšením pro instalační patku, -Převýšení CNS 115 mm u sloupu, nahoře se zešikmením 45°, -Násuvný spoj, -Krycí deska s rámem CNS, záhyb na všech stranách A50 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Rohový výřez u sloupu, -Převýšení CNS 115 mm u sloupu, nahoře se zešikmením 45°, -Regálová skříň KSW MRG8/05-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Přístroj pro udržování teploty potravin Holdomat HG 300 s elektronickým řízením, uložený v regálové skříni, -Ohřevná skříň M2SE8/15DA-H8 s šoupacími dveřmi, ohřev obtékajícím vzduchem, oboustranně ovladatelná, v hygienickém provedení H2, -Regálová skříň KSW MRG8/05-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Přístroj pro udržování teploty potravin Holdomat HG 300 s elektronickým řízením, uložený v regálové skříni, -Regálová skříň KSW MRG8/06C vpředu otevřená, jeden přestavitelný regál, nahoře kryt pro vypínače, v hygienickém provedení H2, -Spodní přihrádka, -Hygienické zaslepení před sloupem, -Regálová skříň KSW MRG8/07-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Infračervený ohřívač s keramickými zářiči, vlevo a vpravo instalační patka se zabudovanými zásuvkami, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Vysoká skříň KSW A2S7/20-H18 s posuvnými dveřmi a 4 regály, hygienické provedení HS1, -Vysoká skříň KSW A2S7/20-H18 s posuvnými dveřmi a 4 regály, hygienické provedení HS1, -Vysoká skříň KSW ARP7/08-H18 s 2 křídlovými dveřmi, hygienické provedení HS1, -Regál na hrnce CNS ve vysoce zatížitelném provedení s 4 přivařenými, -přihrádkami Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS- zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 300 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Rohový výřez sloupu vzadu vpravo, -Převýšení CNS 300 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Hygienický závěs vlevo u vedení košů k myčce, -Vedení koše se spádem k myčce s bezešvými hranami, -Podstavec CNS se spodní přihrádkou, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-14-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Šikmá police na koše pro 2 koše na nádobí 500x500 mm, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 300 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Násuvný spoj ke krycí desce vracení nádobí, -Přizpůsobení krycí desky vzadu na zešikmení stěny, -Převýšení CNS 300 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Vedení koše se spádem k myčce s bezešvými hranami, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do vedení košů, -Průmyslová armatura Klarco s výpustí a sprchovým nástavcem 3E.2100.35.11, -Hygienický závěs vlevo u vedení košů k myčce, -Podstavec CNS se spodní přihrádkou, -Zástěna dřezu před dřezem, navařená do podstavného rámu, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 300 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Přizpůsobení úhlu vpravo, -Násuvný spoj ke krycí desce vstupního stolu, -Převýšení CNS 300 mm na straně stěny, vpravo nahoře se zešikmením 45°, -Průběžný ochranný okraj 5 mm k vedení košů, -Podstavný rám CNS vpředu otevřený k zasouvání odpadkových košů, -Plastový odpadkový koš s nožním otevíráním, bílý, 70 litrů, -Výdejní pult dvoupodlažní na všech stranách otevřený, -Odkládací regál CNS Norm 20 s 4 uzavřenými, stavitelnými základnami, provozní zatížení 1200 kg, ve tvaru L Küchensystem Vertriebs Ges. M.b.H, -Připojení kuchyňského nábytku K&l, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem Küchensystem Vertriebs Ges. M.b.H, -Rohové zešikmení KSW vpředu vpravo, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Vedení koše se spádem k dřezu, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do vedení koše, -Armatura KWC s výsuvným sprchovým adaptérem 10.071.033.000, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlovými dveřmi MRP7/05-H8 v hygienickém provedení H2, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, -Hobart-Osmose v zásuvkovém formátu RO-I-V, vertikální uložení, uloženo ve skříni s křídlovými dveřmi vedle, -Vysoce zatížitelná konzole, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -Závěsná skříň KSW MPG/08 vpředu otevřená s přestavitelným, -regálem Šikmá police na koše pro 3 koše na nádobí 500x500 mm, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Skříň s otočnými dveřmi KSW DS-35-6 vč. podstavce CNS, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-15-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Chladicí nápojový pult KSW A-209-1T-4L, s 1 dveřmi a 4 chladicími přihrádkami na nápoje, připravený k zapojení konektory, s agregátem, -různé nástěnné police nebo závěsné skříně, stavebně připravené, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny 115 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny, nahoře se zešikmením 45°, -Instalační výřez s převýšením C10 mm pro instalace strojů na přípravu kávy, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Armatura KWC s výsuvným sprchovým adaptérem 10.071.033.000, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo a vpředu, -Regálová skříň KSW se 2 dvoukřídlými dveřmi MRP7/09-H8 v hygienickém provedení HS1, -Skříň na ohřev šálků KSW s 3 přihrádkami na šálky, ohřev obtokem vzduchu, v hygienickém provedení HS1, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlými dveřmi MRP7/05-H8 v hygienickém provedení HS1, -Vyklápěč odpadu KSW-CNS MT7/04-H8, těžké provedení, v hygienickém provedení HS1, -Hygienická zástěna pro napojení na stěnu, -Vysoce zatížitelný nábytkový podstavec CNS pod celou zástavbou, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny C40 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Násuvný spoj ke krycí desce s chladicí vanou na láhve, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny C40 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Pravoúhlý výřez s ohybem A80 pro hladkou zástavbu chladicí vany, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo, vpředu a vpravo, -Chladicí nápojový pult KSW A-209-4L-1T, s 4 chladicími přihrádkami na nápoje a 1 dveřmi, připravený k zapojení konektory, s agregátem, -Za příplatek uzamykatelný sklad, -Instalační přihrádka s demontovatelnou zástěnou, -Chladicí nápojový pult KSW AF-209-1T-4L , s 1 dveřmi a 4 přihrádkami, připravený k zapojení konektory, s agregátem, vč. chladicí vany, -Za příplatek uzamykatelný sklad, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Vedení koše se spádem k dřezu s bezešvými hranami, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do vedení koše, -Armatura KWC s výsuvným sprchovým adaptérem 10.071.033.000, -Hygienický dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Průběžný ochranný okraj 4 mm vpředu od vedení koše, -Přípravník ledu model IM-45 NE 25 vzduchem chlazený připravený k připojení konektory, -Regálová skříň KSW s dvoukřídlovými dveřmi MRP7/06-H8 v hygienickém provedení H2, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-16-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Regálová skříň KSW s dvoukřídlými dveřmi MRP7/06-H8 v hygienickém provedení H2, pro chemické mycí prostředky, -Hobart-Osmose v zásuvkovém formátu RO-I-V, vertikální uložení, uloženo ve skříni s křídlovými dveřmi vedle, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, -Nástěnná deska, 2úrovňová výškově nastavitelná, -Regál Hupfer Norm 20, eloxovaný hliník, s 4 uzavřenými, stavitelnými základnami, provozní zatížení 600 kg, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Násuvný spoj ke krycí desce s dvojitým toustovačem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Navýšení ceny za zešikmení krycí desky vpravo vpředu, -Rohový výřez na straně stěny s přizpůsobením úhlu, -Navýšení ceny za zešikmení krycí desky vlevo vpředu, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vpředu, -Násuvný spoj ke krycí desce, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Násuvný spoj ke krycí desce s normovaným dřezem, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vpředu, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Armatura KWC s výsuvným sprchovým adaptérem 10.071.033.000, -Instalační výřez s převýšením C10 mm pro instalace strojů na přípravu kávy, -Navýšení ceny za zešikmení krycí desky vpravo vpředu, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vpředu, -Speciální násuvný spoj ke krycí desce s dvojitým deskovým toustovačem, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Rohový výřez na straně stěny s přizpůsobením úhlu, -Výřez sloupu, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, přizpůsobené průběhu stěny, -Spodní a střední přihrádka, vpředu zešikmení, vzadu převýšení C40 mm, -Regálová skříň KSW MRG3/07-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Regálová skříň KSW MRG7/08-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Spodní a střední přihrádka, vpravo zešikmení, vzadu převýšení C40 mm, -Zásuvkový prvek KSW M3C7/05-H8 se 3 zásuvkami s plnými přihrádkami z nerezové oceli v hygienickém provedení H2, -Chladicí pult KSW KTZ2-76-1T-3Z s 1 křídlovými dveřmi a 3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Spodní a střední přihrádka, vpředu zešikmení, vzadu převýšení C40 mm, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-17-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Regálová skříň KSW s dvoukřídlovými dveřmi MRP7/04-H8 v hygienickém provedení H2, -Chladicí pult KSW KTZ2-76-1T-3Z s 1 křídlovými dveřmi a 3 chladicími přihrádkami GN 1/1, centrálně chlazený, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/05-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, -Spodní a střední přihrádka, vpředu zešikmení, vzadu převýšení C40 mm, -Regálová skříň KSW s posuvnými dveřmi M2S5/15-H8 v hygienickém provedení H2, -Stolní Bainmarie Salvis Smartline ABM-1, s 1 vanou GN 1/1-200, -Závěsná skříň KSW MPG/07 S vpředu otevřená s přestavitelným regálem, v hygienickém provedení HS1, -Speciální mikrovlnná deska k montáži na boční stěnu závěsné skříně, -Nástěnná deska, 2úrovňová výškově nastavitelná, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na zadní straně C40 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Zešikmení krycí desky vpravo vzadu, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vlevo a vpředu, -Násuvný spoj ke krycí desce přes roh, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na zadní straně C40 mm, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Přizpůsobení úhlu krycí desky vpravo s převýšením C40 mm, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vpředu, -Regálová skříň KSW OS-14-85-58 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení HS, -Instalační segment s demontovatelnou přední zástěnou, vestavěný regulátor chladicích míst, -Kuchyňský systém chladicího pultu na nápoje B 174-58-6 L s 3x2 chladicími přihrádkami, připravený k centrálnímu přívodu chlazení, -Speciální konstrukce z tvarových trubek CNS, vpředu otevřená, k podepření krycí desky, -Volný prostor pro prázdné obaly, -Přední krycí plášť na straně konstrukce, -Barový pult na straně konstrukce, -Hygienický dřez Rieber model Roundline RL-WB kompletně z CNS-zaoblený, -Hygienická armatura Klarco Saniline 661 Opto Touch, -Krycí deska s rámem CNS, převýšení na straně stěny R 115, pro lepší rozvod tepla s kovovým podkladem, -Rohový výřez vlevo vzadu ODPADÁ, -Převýšení CNS 115 mm na straně stěny vzadu, nahoře se zešikmením 45°, přizpůsobené průběhu stěny, -Normovaný dřez zavařený bez svaru do krycí desky, -Průmyslová dvoupáková armatura KLARCO 1E.2100.03.11, -Průběžný ochranný okraj 5 mm vpravo a vpředu, -Regálová skříň KSW MRG3/06-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2 ODPADÁ, -Zásuvka na odpadní koše KSW-CNS M1C7/06-H8 těžké provedení se dvěma nádobami CNS, v hygienickém provedení H2, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-18-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -Regálová skříň KSW MRG7/04-H8 vpředu otevřená s přestavitelným regálem, hygienické provedení H2, -Nástěnná deska na upevňovacích držácích, -Regál Hupfer Norm 20, eloxovaný hliník, s 4 uzavřenými, stavitelnými základnami, provozní zatížení 600 kg, -Podlahový odtok 2dílný s těsnicí přírubou nahoře a dole, vč. hrubého filtru, pachového uzávěru a roštů, -Barový stůl EG-20-001WA, -Barový stojan Walter Knoll, -Vitrína pro uchování teploty Ideal Ake WGS-80-53, -Flos Skygarden S2 HL, white-large 3 LT 301, -Flos KITE yellow-small 8 LT 301-1, -Foscarini TITE 3 HL yellow 11 LT 301-2, -Diamo Spotlight recessed (DIAMO by Zumtobel Lighting) 665 LT 401, -Diamo Spotlight surface single 12 LT 402, -Diamo Spotlight surface twin 8 LT 403, -artificial sun 19 LT 405, -LED Wallwasher 10 LT 406, -Diamo track mounted 250 LT 407, -4er array of highly directive LED 12 LT 408, -Highly directive single LED spotlight 16 LT 409, -LED recessed Limburg 24 LT 410, -Supersystem 68 LT 413, -artificial LED sun with diamo LED downlight 2 LT 501, -reflect. Ceil. Tile satin brite 150x150 49 LT 801, -Ecoos 2 LT Office, -Asterion corridore 10 LT Lucis, -Vivo Food (Zumtobel Lighting) 18 LT Vivo, -skříň 5 ks, -skříň 3 ks, -skříň 8 ks, -police 4 ks, -skříň 6 ks, -police rohová 4 ks, -skříň 6 ks, -skříň 4ks/3x, -police rohová 4 ks/3x, -skříň 4 ks, -police rohová 4 ks, -police 1 ks, -skříň 6 ks/4x, -police 1 s/4x, -skříň 6 ks, -police rohová 4 ks, -skříň 3 ks, -police rohová 2 ks, -chladící vitrína 1 ks, -kasy, -stůl podélný ks, -stůl podélný 1 ks, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-19-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -prosklené vitríny 2 ks, -chladící vitrína 1 ks, -dřevěný regál, -dřevěný regál 6 ks, -dřevěný stojan 1 ks, -kasy, -skříň pracovní (červená), -nerez pult, -rohový regál 2 ks, -chladící vitrína 1 ks, -skříňky 9 ks, -skříň 1 ks, -box skleněný 1 ks, -skříň pracovní (červená), -schodiště-obložení + madlo 21m (dřevo + sklo), -obložení světel a obslužných pultů + vnitřní strana pultu, -skříňky 4 ks prosklená vitrína 6 ks, -zrcadlo 2 ks, -Mramorový stolek 4ks, -Obložení-stěna, pult, zázemí, -kuchyň stolek 4 ks, -obložení topení, -prosklený pult, -skříň 7 ks,police 2 ks, -OG1-04-003 WA, -OG1-04-005 WA, -OG1-04-006 WA, -Wanzl 97527274, -obložení topení, -kovový regál 2 ks, -skříňový pult-obložení + příčka + dveře-pracovní skříň (červená), -stojan 1 ks, -regál 4 ks, -obklad-sýry-skříňky, stěny-skleněné poličky 4 ks, -obklad stěna + dřevěné police 9 ks,trojdílná skříň 1 ks, -chladící vitrína-obložení, -dřevěné obložení, skříňky 6 ks,police 12 ks, -kovový regál 1 ks, -obložení topení, -dřevěný stojan 2 ks, -skříň, -skříň 1 ks, -skříň rohová 1 ks, -skříň 1 ks, police, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-20-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -skříň 1 ks, police, -prosklené regály 7 ks, -skříň 1 ks + police, -regál 1 ks, police, -obložení topení 2 ks, -skříň 2 ks, -prosklené dveře, -dveře vitríny-3dílný 15 ks,1dílný 9 ks, 2dílný 2 ks, -dřevěné vitríny-nadstavba-3dílný 16 ks,2 dílný 1 ks, 1dílný 7 ks, -dřevěné vitríny 3dílný 1 ks,dřevěné vitríny nástavba 3dílná 1 ks, -dřevěná vitrína 2dílná 2 ks,dřevěná vitrína nástavba 2 ks, -skříň 1 ks,police rohová 1 ks, -regál rohový, -prosklený pult, -skříň prosklená 4 ks, -obklady prosklená vitrína, -obklad chladících vitrín, -skříňka 3 ks, -skříňka 4 ks, -skříň 6 ks, -obklad, -skříň 3 ks + obklad, -skříň 4 ks + obklady, -regály 4 ks, -skříň 29 ks, 4x roh, -skříň 8 ks, police 2 ks, -skříň 3 ks,1x roh, -skříň 5 ks,1x roh, -skříň 4 ks + obklady skříň, -kovový regál 2 ks, -kovový regál 1 ks, -dřevěné obložení chladicího boxu, -pracovní stůl, police, -policové regály v chladicím boxu, -mramorové obložení pracovního stolu, -mramorový sloup se zrcadlem, -policové regály v chladicím boxu, -obložení chladícího nábytku 7 ks, -police dřevěné 7 ks, -police dřevěné 5 ks, -police dřevěné 6 ks, -dřevěný regál 7 ks, -dřevěný regálový stojan, -skříňky dřevěné 2 ks, police 13 ks, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-21-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) -pracovní stůl, police, -policové regály v chladicím boxu, -dřevěné obložení chladící vitríny, -policové regály v chladicím boxu, -pracovní stůl, police, -dřevěné obložení baru (kamenná a mramorová deska), -regál 2 ks po 5 police, -regál 6 ks po police, -5 ks regál 1 ks, police 4 ks, -regál dřevěný 1 ks, police 5 ks, -regál 6 ks po police 5 ks, -regál 12 ks po police 5 ks, -regál 6 ks po police 5 ks, -regál 2 ks po police 5 ks, -regál dřevo 1 ks, police 5 ks, -regál 4 ks, po 5 police, -regál 1 ks, police 5 ks, -regál 5 ks po police 5 ks, -regál 6 ks po 5 police, -regály v chladicím boxu, -regál 6 ks po 5 police UG2-02-001 WA Wanzl 97527281, -regál 5 ks po 5 police UG2-02-002 WA Wanzl 97527281, -regály v chladicím boxu UG2-02-003 WA Wanzl 97527281, -regály v chladicím boxu UG2-02-004 WA Wanzl 97527281, -regál 1 ks, police 5 ks UG2-02-005 WA Wanzl 97527281, -regál 5 ks po 5 police, vše pod číslem UG2-01-001 UG2-02-006 WA Wanzl, -regál 3 ks po 5 police UG2-03-001 WA Wanzl 97527281, -regál 1 ks, police 5 ks UG2-03-002 WA Wanzl 97527281, -regál 1 ks, police 5 ks UG2-03-003 WA Wanzl 97527281, -regály 4 ks po 5 police UG2-03-005 WA Wanzl 97527281, -regály 6 ks po 5 police UG2-03-006 WA Wanzl 97527281, -regál 4 ks po 5 police UG2-04-001 WA Wanzl 97527281, -Spojovací zařízení, -Kondenzátor/chladič vzduchu, -Akumulátor a chladivo, -Potrubní vedení, -Izolace, -Elektrorozvaděč, -Elektroinstalace, -Servisní stanice O+G malá, -Pokladní stůl L2570 Pfeiler, -KM-Verba "Mrazák", -Regály KÜZ "Temp.Storage", -Vestavěná skříň, -Vinný bar, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-22-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.)

se zamítá.

II. Žaloba s návrhem na vyloučení z majetkové podstaty dlužníka, společnosti Potraviny Můstek s.r.o. se sídlem 28. října 377/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 242 66 787, jejíž úpadek a způsob jeho řešení je předmětem řízení vedeného u Městského osudu v Praze, sp. zn., následujících předmětů nacházejících se v budově č.p. 377 na pozemku parc. č. 475 v katastrálním území Staré Město, nacházející se na adrese 28. října 377/13, Staré Město, 110 00 Praha, které jsou zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 4. 12. 2014, č. j.-B-14, kategorie movitý majetek, pol. č. 7- vybavení a zařízení provozovny II (dále specifikované v příloze č. 5 až 16 soupisu majetkové podstaty dlužníka), a to:

-chladicí box, výrobce BRUCHA, č. 82, A 13233 01-07 POS 02 (oddělení uzeniny), -chladicí box, výrobce BRUCHA, č. 83, A 13233 01-08 POS 01 (oddělení uzeniny), -chladicí pult, PASTORFRIGOR, č. 492 53 (oddělení uzeniny), -chladicí pult, PASTORFRIGOR, č. 492 54 (oddělení uzeniny), -chladicí pult, PASTORFRIGOR, č. 492 55 (oddělení uzeniny), -chladicí pult, PASTORFRIGOR, č. 492 56 (oddělení uzeniny), -chladicí pult, PASTORFRIGOR, č. 492 57 (oddělení uzeniny), -chladicí pult, PASTORFRIGOR, č. 492 58 (oddělení uzeniny), -chladicí pult, PASTORFRIGOR, č. 492 59 (oddělení uzeniny), -stůl s mramorem (oddělení uzeniny), -chladicí vitrína (salámy, šunky, klobásy), (oddělení uzeniny), -chladicí vitrína (paštiky), (oddělení uzeniny), -lahvomat, výrobce Toperczer (přízemí),

se zamítá.

III. Žalobce se povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 1.200,-Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalobce je povinen zaplatit vedlejšímu účastníkovi k rukám jeho právního zástupce na náhradě nákladů řízení částku 33.275,-Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou došlou zdejšímu soudu dne 12. 1. 2015 se žalobce domáhal vyloučení věcí uvedených ve výroku I. a II. tohoto rozsudku z majetkové podstaty dlužníka. Žalobu zdůvodnil tím, že na majetek Potraviny Můstek s.r.o. (Julius Meinl Praha s. r. o.; dále jen dlužník ) bylo zahájeno insolvenční řízení dne 3. 10. 2014. Usnesením ze dne 8. 10. 2014 pod č. j.-A-10 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz a jmenován insolvenční správce. Tento byl na schůzi věřitelů konané dne 6. 1. 2015 odvolán z funkce a novým insolvenčním správcem se stal žalovaný. Žalobce přihlásil do tohoto insolvenčního řízení přihláškou ze dne 13. 10. 2014 pohledávky ve výši 25.979.373,79 Kč s příslušenstvím a přihláškou ze dne 25. 11. 2014 (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-23-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) pohledávky v celkové výši 158.200.803,-Kč. Dne 13. 12. 2014 bylo žalobci insolvenčním správcem doručeno vyrozumění o soupisu majetku dlužníka, kde byly zahrnuty též předměty, které jsou ve vlastnictví žalobce. Žalobu podával původní žalobce společnost City Palais spol. s r.o., IČO: 27130690, se sídlem 28. října 377/13, Praha 1. Dle usnesení zdejšího soudu č. j. 190 ICm 99/2015-29 ze dne 23. 9. 2015, které nabylo právní moci dne 10. 10. 2015 na základě fúze ze sloučení, dosavadní žalobce City Palais spol. s r.o. zanikl sloučením s novým žalobcem Malfinit s.r.o., na něhož přešla veškerá práva a povinnosti dosavadního žalobce. Malfinit s.r.o. jako žalobce je vlastníkem budovy č. p. 377 na pozemku parcelní číslo 475 a pozemku parcelní číslo 475 v obci Praha, katastrální území Staré Město, zapsané na LV č. , katastrální pracoviště Praha (dále jen budovy ). Žalobce jako pronajímatel uzavřel s dlužníkem jako nájemcem nájemní smlouvu na prostory v budově o výměře 3.408 m2 v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží a v 1. a 2. podzemním podlaží (dále jen Nájemní smlouva ), když předmětem nájmu byla maloobchodní plocha Meinl uvedená v čl. 1.1 nájemní smlouvy. Bylo sjednáno, že zhodnocení předmětu nájmu provedená nájemcem se stanou majetkem pronajímatele, a to nebude-li dohodnuto jinak bez jakýchkoliv finančních závazků ze strany pronajatele vůči nájemci dle čl. 10 bod 1 věta 2) a 3). V čl. 19.9 Nájemní smlouvy bylo sjednáno, že nájemce nebude mít po ukončení této smlouvy nárok na jakoukoliv úhradu za jím provedené nebo hrazené úpravy nebo zhodnocení předmětu nájmu nebo budovy ani za uvedení předmětu nájmu do původního stavu, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Jakékoliv úpravy předmětu nájmu přechází do vlastnictví žalobce, když termín zhodnocení z překladu z němčiny je pojat v obecném smyslu slova a jedná se o jakékoliv navýšení hodnoty předmětu nájmu oproti předchozímu stavu, což je patrné z textace čl. 10 Nájemní smlouvy.

Žalobce pak odkázal na judikát R 29/89 týkající se ovšem smlouvy o dílo, dle něhož to co v důsledku stavebních úprav přiroste ke stavbě původní, připadá do vlastnictví těchto osob, jimž náležela původní stavba s tím, že stane-li se součástí předmětu nájmu dle § 505 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ), které nemohou být od předmětu odděleny, aniž by se předmět nájmu znehodnotil. Žalobce poukázal, že dohodou stran dle smlouvy o smlouvě budoucí nájemní ze dne 18. 9. 2012 ve znění pozdějších dodatků (dále jen SSBN ) mohl dlužník upravit a zhodnotit předmět nájmu tak, aby mohl být provozován maloobchodní prodej a restaurace dle konceptu Julius Meinl. Žalobce má za to, že dle ustanovení § 505 OZ je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží. Tedy v daném případě maloobchodnímu prodeji, provozu restaurace a souvisejícím činnostem slouží např. police, regálové skříně, boxy pro přípravu a vydávání pokrmů apod. Když poukázal na to, že dle § 505 OZ se nemusí jednat jenom o nedělitelnost fyzickou, ale i nedělitelnost funkční s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 1. 2001 sp. zn. 22 Cdo 2250/1999 kdy by odstranění předmětu znamenalo potřebu rozsáhlých nákladů na oddělení předmětu od předmětu nájmu. Má tak za to, že tyto předměty uvedené ve výrocích I. a II. jsou součástí předmětu nájmu a ve vlastnictví žalobce.

Ve svém závěrečném vyjádření ze dne 16. 5. 2017 pak žalobce doplnil svá skutková tvrzení tak, že předmět nájmu dle nájemní smlouvy byl již převzat s vybavením a po (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-24-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) kolaudaci, která byla možná až po vnesení vybavení, tj. zabudování vybavení do předmětu nájmu. Žalobce při jednání o pronájmu nebyl seznámen s obsahem franšízové smlouvy uzavřené dlužníkem, která byla v písemné podobě uzavřena až po uzavření nájemní smlouvy a nemohl vědět o tom, že přechod vlastnického práva by byl v rozporu s franšízovou smlouvou. Pokud jako pronajímatel uplatnil zástavní práva k předmětům sporu, nelze to vykládat jako jednání v rozporu s uplatněním vlastnického práva. Žalobce má jiný názor než soud na čl. 5.2 SSBN, když se jedná o specifické ustanovení, které se vztahuje na porušení smlouvy a následné odstoupení od smlouvy. V daném případě však byla na základě SSBN smlouva nájemní uzavřena s tím, že podle bodu 4.2.10 SSBN technické zhodnocení může být odepisováno dle dohody mezi nájemcem a pronajímatelem po dobu trvání nájemního vztahu, aniž by to mělo vliv na vlastnictví technického zhodnocení.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že movité věci byly pořízeny dlužníkem, nemůže se jednat o žádné zhodnocení, a to ani v technickém předmětu nájmu. Nejedná se o věci, které by se mohly stát součástí nemovitosti. Žalobcem citované judikáty R 29/1989 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 6. 2003 č. j. 35 Odo 124/2003 se vztahují na situaci vzniklou dle smlouvy o dílo, nikoliv ze smlouvy nájemní. Jedná se o věci jednoduše odmontovatelné, o vybavení prodejny, které nemůže tvořit součást nemovitosti žalobce. I po odstranění, demontáži movitého majetku dlužníka je majetek žalobce zcela funkční. Jedná se o samostatné věci, které se nestaly součástí nemovitosti.

Vedlejší účastník na straně žalovaného navrhl zamítnutí žaloby s tím, že dne 13. 10. 2014 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku P1 ve výši 72.861.750,-Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi vedlejším účastníkem a dlužníkem dne 21. 3. 2014, jímž byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 2.650.000,-EUR, když tato pohledávka byla přihlášena jako zajištěná. Předmětem zástavy je předmětné veškeré vybavení restaurace a prodejny dlužníka dle čl. III. zástavní smlouvy uzavřené mezi vedlejším účastníkem a dlužníkem dne 9. 4. 2014 ve formě notářského zápisu N 82/2014 NZ 74/2014. Vedlejší účastník s odkazem na ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu technickým zhodnocením rozumí vždy výdaje na dokončení nástavby, přístavy, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, když technické zhodnocení a movité věci jsou uvedeny na různých místech tohoto zákona. V čl. 4.2.10 SSBN náklady dlužníka-budoucího nájemce představují technické zhodnocení ve smyslu §29 zákona č. 586/1992 Sb., třebaže se operuje pouze s obecným pojmem zhodnocení. Vedlejší účastník má za to, že tímto je myšleno technické zhodnocení předmětu nájmu a nikoliv jeho vybavení předměty. Dle vedlejšího účastníka dlužník neměl v úmyslu, aby se jakékoliv vybavení, které je předmětem nájmu stalo majetkem žalobcem. Tímto se stává přímá úprava stěn, nikoliv však vybavení předmětu nájmu nábytkem a přístroji k prodeji potravin, když instalace těchto Předmětů nezvyšuje hodnotu předmětu nájmu. Navíc se čl. 10 nájemní smlouvy týká zhodnocení, ke kterému došlo během doby nájmu po uzavření nájemní smlouvy dne 12. 12. 2013. Vzhledem k tomu, že k otevření prodejny gurmánského paláce Julius Meinl došlo 18. 12. 2013, je zřejmé, že zde tyto předměty byly nainstalovány již před uzavřením nájemní smlouvy, jejíž ustanovení nelze použít na zhodnocení Předměty.

Dle vedlejšího účastníka ustanovení § 505 OZ stanoví jako první kritérium proto, aby se předměty staly součástí věci, tedy jako to, co k ní podle povahy náleží, tedy sounáležitost (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-25-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) věci, když má za to, že i po odstranění předmětu nájmu je možno prostory žalobce k jinému účelu. Žalobce, který nemá uzavřenou franšízovou smlouvu, nemůže reálně provozovat v předmětu nájmu maloobchodní prodej potravinářských výrobků a restauraci dle konceptu Julius Meinl. Ohledně druhého kritéria oddělitelnosti poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 4526/2007, když má za to, že většina předmětů je k předmětu nájmu upevněna pouze jednoduchým způsobem nebo bez upevnění. Není tak k demontáži nutno činit rozsáhlé úpravy a nedojde tak ke znehodnocení nájmu. Cituje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 2250/1999, dle něhož je nutno předměty považovat za součást předmětu nájmu, pokud by jejich odstranění znamenalo nutnost dodatečných úprav stěn, byť jen za účelem estetických vad s tím, že následující věta judikátu zní takto: takové zjištění je pak třeba zhodnotit společně se skutečnostmi týkajícími se shora uvedených kritérií, přičemž je třeba přihlédnout k obecným zvyklostem a zkušenostem vztahující se ke konkrétní věci. Jedná se o kritéria sounáležitosti a oddělitelnosti, kdy je nutno předměty a předmět nájmu posuzovat spíše jako samostatné věci. I předmět nájmu bude možné i nadále užívat k jeho účelu a pronajmout jako obchodní prostor. Poukázal i na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 351/2002, kdy vybourání věci (váhy) z betonové podlahy nemůže vyvolat funkční znehodnocení rodinného domu nebo zásadní finanční či estetické ztráty. V takovém případě není možno považovat za znehodnocení předmětu nájmu pouhé odšroubování předmětu, ke kterému nejsou potřebné větší úpravy.

Při jednání soudu dne 30. 6. 2017 pak vedlejší účastník poukázal na stanovisko komise projektu rekodifikace občanského práva, dle něhož při úvaze o použití nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ ), kdy jde v případě realizační smlouvy o novou skutečnost, jejímž prostřednictvím dochází k zániku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí a vzniku nového závazku z realizační smlouvy. Jde o nové právní jednání, které vede ke vzniku nového závazku, který je na původním závazku nezávislý a může se tak řídit novým právem. Čímž také poukázal na čl. 26.5 nájemní smlouvy, dle něhož žádná předchozí ujednání týkající se téhož předmětu nebudou platná či účinná. Má tak za to, že nájemní smlouva ruší ujednání původní SSBN. Dále vedlejší účastník odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR č. j. 9 Afs 24/2008-48 ze dne 6. 8. 2008, dle něhož stavební a technologickou částí stavby nelze chápat vybavení jídelny a její příslušenství, resp. majetek, který na to byl vynaložen. Součástí stavby jsou vnitřní rozvody vody, plynu, elektřiny, nikoliv však samostatné movité předměty.

Z provedeného prokazování má soud za prokázané tyto skutečnosti.

Z přílohového spisu zdejšího soudumá soud za prokázané insolvenční řízení na dlužníka, které bylo zahájeno dne 3. 10. 2014.

Usnesením ze dne 8. 10. 2014 čl. A-10 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, na něhož byl vyhlášen konkurz a jmenován insolvenční správce. Toto rozhodnutí nabylo právní co do prohlášení dne 25. 10. 2014. Z usnesení B-43 ze dne 8. 1. 2015 má soud za prokázané, že původní insolvenční správce byl odvolán a novým insolvenční správcem dlužníka se stal žalovaným. (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-26-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) Z emailu správce ze dne 13. 12. 2014 doručeného téhož dne žalobci má soud za prokázané, že byl informován o zahrnutí předmětů uvedených ve výrocích I. a II. tohoto rozsudku do majetkové podstaty dlužníka. Vzhledem k tomu, že žaloba byla podána dne 12. 1. 2015, došlo k tomu včas dle ustanovení § 225 odst. 2 IZ, tedy do 30 dnů, kdy bylo žalobci doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo do majetkové podstaty.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV k. ú. Hlavní město Praha, má soud za prokázané, že současný žalobce na místo původního žalobce, zaniklého fúzí, je vlastníkem předmětné nemovitosti, tak jak vyplývá i z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku současného žalobce.

Ze seznamu předmětů, které přešly do vlastnictví žalobce na základě nájemní smlouvy ze dne 12. 12. 2013, má soud za prokázané, že tento seznam si sestavil žalobce. Není podepsán dlužníkem ani žalovaným.

Z částečného překladu franšízingové smlouvy ze dne 27. 12. 2013 uzavřené dlužníkem a společnost Julius Meinl AG, má soud za prokázané, že tato byla uzavřena až po uzavření SSBN uzavřené dne 13. 9. 2012, ve znění jejího dodatku ze dne 14. 8. 2013 a po uzavření nájemní smlouvy dne 12. 12. 2013. Přesto má soud za to, že již z původního názvu dlužníka a jednání o uzavření SSBN a nájemní smlouvy si byl žalobce vědom toho, že se jedná o franšízu ze strany jeho (budoucího) nájemce-dlužníka.

Z notářského zápisu N 82/2014 NZ 74/2014 má soud za prokázané, že dlužník zastavil předměty uvedené ve výroku I. a II. tohoto rozsudku zástavnímu věřiteli Meinl Bank (Antigua) Limited k zajištění pohledávky z úvěrové smlouvy na 3 mil. EUR uzavřené dne 21. 3. 2014. Vedlejší účastník svoji pohledávku proti žalobci přihlásil dle doplnění/opravy přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení 90 INS 26911/2014 ze dne 4. 12. 2014, což má soud za prokázané opravou přihlášky pohledávek a původní přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení vůči dlužníkovi. Z potvrzení o zápisu zástavního práva do rejstříku zástav má soud za prokázané, že vedlejší účastník je zástavním věřitelem dlužníka ze zajištěného dluhu z úvěrové smlouvy na 3 mil. EUR. Jako zástavní právo má zapsáno věci uvedené ve výroku I. a II. tohoto rozsudku. Poskytnutí úvěru prokazují výpisy z účtu dlužníka u UniCredit Bank ze dne 3. 4. 2014 a 1. 7. 2014.

Z oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 29. 12. 2004 Odborem výstavby městské části Praha 1, má soud za prokázané, že se jednalo o původní stavební úpravy domu na hotel. Z rozhodnutí o prodloužení lhůty dokončení stavby ze dne 2. 6. 2006 č. j. Víst 45250/2005-HS/377 má soud za prokázané, že byla původnímu žalobci prodloužena lhůta dokončení stavby do 31. 12. 2007. Tato lhůta byla dále prodloužena rozhodnutím Odboru výstavby městské části Praha 1 ze dne 23. 1. 2009, ze dne 9. 2. 2011.

Z rozhodnutí o změně stavby a jejím dokončení Úřad městské části Praha 1, Odborem výstavby ze dne 3. 4. 2013 má soud za prokázané, že byla původnímu žalobci povolena změna stavby před dokončením, která se týkala skladových prostor i obchodních ploch určených pro prodej potravin.

Z kolaudačního souhlasu s užíváním stavby č. j. UMCP 1 172496/2013 ze dne 26. 11. 2013 má soud za prokázané, že došlo k povolení užívání stavby k účelu užívání (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-27-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) nebytových prostor, prodejny potravin, kanceláří a jejich zázemí. Tedy ještě před uzavření nájemní smlouvy na základě smlouvy o smlouvě budoucí nájemní byly prostory vybaveny dlužníkem; mimo jiné chladicími boxy, zařízením pro prodejnu potravin, zařízením pro skladovací prostory.

Z článku Novinky.cz vyplývá, že k otevření gurmánského paláce Julius Meinl došlo dne 18. 12. 2013, tedy 6 dní po uzavření nájemní smlouvy. I toto svědčí o tom, že k vybavení prostor spornými předměty došlo již v době uzavření nájemní smlouvy a její kolaudace (dne 26. 11. 2013).

Ze smlouvy o budoucí nájemní smlouvy ze dne 14. 8. 2013 má soud za prokázané, že ji uzavřel původní žalobce jako budoucí pronajímatel s dlužníkem jako budoucím nájemcem na nájem budovy č. 377 na pozemku parcelním č. 475, na LV Pozemkového úřadu Hlavního města Prahy (dále jen předmětná budova ) s tím, že doba nájmu má být v budoucí nájemní smlouvě sjednána na dobu 10 let.

V bodě 1) úvodních ustanoveních pak práce budoucího nájemce jsou všechny práce, instalace na předmětu nájmu uvedené v seznamu v Příloze 1c) k této smlouvě, které provede budoucí nájemce na vlastní náklady a riziko dle specifikací prací budoucího nájemce za podmínek čl. 4.2 této smlouvy včetně vložení specifikovaného vybavení do předmětu nájmu.

Soud zde poukazuje na to, že překlad originálu listin v němčině byl proveden soudní tlumočnicí PhDr. Irenou Čornejovou, která se při jednání soudu dne 8. 3. 2017 na č. l. 142 spisu, vyjádřila k německému slovu einbringung jako vložení s tím, že se nejedná o převod vlastnictví, ale technický výraz vložit, vkládat, něco vzít a přenést.

Pod pojmem vybavení předmětu nájmu je uvedeno, že se jedná o nábytek, bar, regály, osvětlení v prodejních místnostech, chladicí boxy, které slouží k užití předmětu nájmu k povolenému užití a které jsou ve vlastnictví budoucího nájemce a který tento budoucí nájemce vložil do předmětu nájmu.

Je vysvětlen pojem práce budoucí pronajímatele a jimiž jsou práce jím realizované, uvedené v Příloze 1c) této smlouvy.

Z Přílohy 1c) této smlouvy má soud za prokázané, že jako specifikace prací budoucího nájemce je uvedeno zařízení obchodu a regály, zařízení kuchyní a přípraven, prováděcí projekt prodejní místnosti, instalace osvětlení prodejní místnosti, kompletní chlazení včetně prodejních vitrín, výpočetní systém a pokladny, kamenné obložení, vitríny a prodejní část a vnější reklama. Jedná se tak o věci, které jsou uvedeny ve výroku I. a II. tohoto rozsudku.

Z dodatku č. 1 k SSBN ze dne 14. 8. 2013 má soud za prokázané, že původní smlouva o budoucí smlouvě nájemní byla dodatkem nahrazena úplným novým zněním SSBN, které tvoří přílohu a) tohoto dodatku. Dle čl. 4.2.1 práce budoucího nájemce na předmětu nájmu uvedené v Příloze 1c) této smlouvy a vložení specifického vybavení do předmětu nájmu provede budoucí nájemce na své vlastní náklady a zodpovědnost. Tvoří ji práce, modifikace a dodatečné vybavení a příprava předmětu nájmu pro jeho užití budoucím nájemcem.

Dle čl. 4.2.10 SSBN ve znění jeho dodatku náklady na práce budoucího nájemce představuje technické zhodnocení ve smyslu § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-28-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) které bude po dobu nájemní smlouvy odepisováno výlučně budoucím nájemcem. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude ujednáno jinak, nemá budoucí nájemce nárok ani po ukončení této smlouvy ani po ukončení nájemní smlouvy na jakékoliv platby za modifikace, které provedl a zaplatil, tj. mimo jiné také za práce budoucího nájemce, které budoucí nájemce provedl, nebo zhodnocení předmětu nájmu nebo budovy, ani za vrácení předmětu nájmu do výchozího stavu. Pouze v případě, že by došlo k ukončení této smlouvy nebo nájemní smlouvy pro porušení ze strany budoucího pronajímatele.

Třebaže došlo následně, tak jak shora uvedeno, k uzavření nájemní smlouvy, soud poukazuje na ustanovení čl. 5.2 v případě povinností budoucím pronajímatelem dle čl. 5.1., kde řeší situaci, kdy je budoucí nájemce povinen během přiměřené lhůty stanovené pronajímatelem ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy odstranit na vlastní náklady z předmětu nájmu všechny modifikace předmětu nájmu, které budoucí nájemce ke dni účinnosti odstoupení provedl v rámci prací budoucího nájemce a současně uvést předmět nájmu do stavu, ve kterém se nacházel ke dni zahájení prací budoucího nájemce. Pokud by budoucí pronajímatel písemně sdělil, že netrvá na odstranění modifikací předmětu nájmu, není tak budoucí nájemce oprávněn odstranit modifikace budovy a nemá náhradu nákladů za jejich provedení (toto ustanovení se netýká zařízení ve vlastnictví nájemce, které lze odstranit bez zhoršení stavu budovy). Z tohoto ustanovení má soud za to, že smlouva nadále počítala s tím, že vnitřní vybavení předmětu nájmu zůstanou ve vlastnictví budoucího nájemce i poté, co je vložil do předmětu nájmu.

Tento závěr soudu podporují i znalecké posudky čtené jako důkaz listinou z přílohového spisu 90 INS 26911/2014, a to znalecký posudek T 42753/14 vypracovaný společností EQUITA CONSULTING s.r.o. dne 31. 10. 2014, který tržní hodnotu předmětného movitého majetku vedeného ve výroku I. a II. ocenil na částku 28.802.700,-Kč, byť se vyjádřil tak, že některé majetky jsou součástí pronajatého prostoru a jsou samostatně velmi obtížně prodejné.

Soud dále vyšel i ze závěru znaleckého posudku čteného jako důkaz listinou, vypracovaného Jiřím Pelikánem, znalcem, ze dne 4. 8. 2016, který ke dni poslední prohlídky 26. 5. 2016 stanovil cenu provozního a výrobního zařízení na částku ve výši 9.392.841,-Kč s tím, že se v zařízení celé provozovny se nacházejí movité i nemovité věcí, u nichž má znalec za to, že jimi jsou ty, u nichž je nelze přesunout aniž by došlo k narušení jejich funkčnosti, takže jsou částečně propojeny do celku, které při rozdělení ztrácí výrazně na hodnotě.

Soud nesouhlasí s názorem znalce, který označuje pracovní pulty, barové pulty, sedací boxy, chladicí boxy, zakotvené pracovní stoly, prosklené vitríny za nemovitosti, neboť i dle fotodokumentace má soud za to, že je lze oddělit, aniž by došlo k jejich zásadnímu poškození či znehodnocení prodejních prostor jako předmětu nájmu, byť jako funkční celek mají nesporně vyšší hodnotu než jednotlivé předměty. Navíc se znalec konkrétně zabýval otázkou prodejnosti zařízení, nikoliv jeho oddělitelnosti a soud přihlédl k tomu, že objednatelem znaleckého posudku byl žalobce. Z nájemní smlouvy doložené žalobcem, u níž žalovaný i vedlejší účastník souhlasili a použitím agenturního překladu této listiny (při jednání dne 8. 3. 2017) má soud za prokázané, že byla uzavřena v německém originálu dne 12. 12. 2013. Soud má za prokázané, že byla uzavřena na základě SSBN ze dne 13. 9. 2012 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2013. (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-29-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) V čl. 10, kde je uveden souhlas pronajímatele s tím, že dle § 28 odst. 3 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., bude technická zhodnocení odepisovat nájemce (tedy dlužník). Bylo sjednáno, že zhodnocení předmětu nájmu, kterým se rozumí, dle vysvětlivek nájemní smlouvy, nebytové prostory o výměře 3.408 m2 provedená nájemcem, se stanou majetkem pronajímatele, nebude-li jinak, bez jakýchkoli finančních závazků ze strany pronajímatele vůči nájemci.

S tím, že se ustanovení §667 zák. č 40/1964 občanského zákoníku (dále jen obč. z.) nepoužije. Je tedy vyloučeno, aby dlužník hradil pronajímateli změny na věci. Soud má za to, že se jedná o vyloučení stavebních úprav, elektroinstalací, rozvodů a jiných prací provedených nájemcem v objektu dlužníka, na jejichž úhradu nájemce neměl nárok. Tímto ustanovením však nedošlo k dohodě o tom, že movité věci pořízené dlužníkem se stanou bez dalšího majetkem pronajímatele.

Dle čl. 19.9 nájemní smlouvy nájemce nebude mít po skončení této smlouvy nárok na jakoukoli úhradu za jím provedené nebo hrazené úpravy provedené nájemcem nebo zhodnocení předmětu nájmu ani za uvedení předmětu nájmu do původního stavu. Pokud se strany nedohodnou jinak.

Dle čl. 26.5 žádné předchozí ujednání nebo dohoda týkající se předmětu nebude platná nebo jakkoliv účinná a podmínky a závazky v této nájemní smlouvě nemohou být upravovány, měněny, doplňovány jinak než písemně a na základě podpisu pronajímatele a nájemce. Soud tak má za to, že tímto strany chtěly vyjádřit úplnost nájemní smlouvy, která ruší předchozí SSBN, takže i pokud by bylo v ní sjednáno, že se pronajímatel stane vlastníkem předmětných věcí, toto ustanovení nájemní smlouva ruší a je nutno vycházet pouze z ní. To, že předmět nájmu, tak jak je shora uvedeno, vymezen jako nebytové prostory o výměře 3.408 m2 dle nájemní smlouvy, svědčí spíše proto, že se nevztahuje na movité věci vnesené dlužníkem do předmětu nájmu na jeho náklady ještě před uzavřením nájemní smlouvy, když už 6 dní po jejím uzavření byl zkolaudovaný objekt zprovozněn jako prodejna potravin dne 18. 12. 2013.

Z čestného prohlášení Christiana Weissbachera ze dne 28. 2. 2017 k jeho omluvě ze dne 21. 2. 2017 má soud za prokázané, že jako jednatel dlužníka podepisoval smluvní dokumentaci na nájem předmětných prostor společně s Herbertem Vlasatym, včetně SSBN a jejího dodatku. Při vyjednávání a uzavření veškeré smluvní dokumentace s žalobcem vždy vycházel z toho, že veškeré vybavení, které bylo ve vlastnictví dlužníka, zůstane jeho vlastnictvím i po jeho instalaci v prostorech. Nebylo sjednáno přejití vlastnického práva k tomuto vybavení na pronajímatele.

Z výslechu Herberta Vlasateho, jednatele dlužníka, má soud za prokázané, že od počátku projektu vedl jednání o SSBN. Konečné znění podepisoval za dlužníka, ačkoliv se mýlil v tom, že smlouva o franšíze mezi dlužníkem a Julius Meinl AG byla podepsána před SSBN. Má za to, že byl o ní žalobce informován, neboť sám původní název dlužníka svědčí o tom, že franšíza nebyla nikdy před pronajímatelem-žalobcem utajována. Vzhledem k tomu v rámci výstavby došlo k diferenci mezi pronajímatelem a nájemcem co do jejich povinností, bylo to nutné řešit je dodatkem srpna 2013 k SSBN. Když bylo dohodnuto, že specifické vybavení předmětu nájmu vloží nájemce, tak jak je uvedeno v příloze 1c), do předmětu nájmu, nedojde však k převodu vlastnictví k těmto movitým věcem, které zůstanou ve vlastnictví nájemce. (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-30-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) Čl. 4.2.10 SSBN vysvětlil svědek tak, že šlo, technické modifikace, nikoliv movité věci, které měly zůstat nájemci. Ve vlastnictví pronajímatele měly zůstat výsledky prací pro instalaci předmětů (např. provedení kabeláže). Předměty byly instalovány již při kolaudaci v prosinci 2013 před uzavřením nájemní smlouvy. Pro svědka bylo obchodně nepředstavitelné, aby movité věci dlužník předal do vlastnictví pronajímatele, a to třebaže pronajímatel co do nájemného zajištěn nebyl, nebyla realizována bankovní záruka.

Svědek tak má za to, že po skončení nájmu technologie (např. chlazení zapuštěné do podlah zůstanou ve vlastnictví pronajímatele, aby se podlahy nemusely trhat), všechny věci, které šly odinstalovat, zůstaly majetkem nájemce.

Věta 4.2.10 SSBN, že po ukončení nájemní smlouvy nemá nájemce nárok za platby za modifikace a za práce budoucího nájemce nebo zhodnocení, se nevztahovala na Přílohu 1c) a následující práce, ale pouze technické zhodnocení objektu. Předměty nemohly být po skončení nájmu do vlastnictví pronajímatele, neboť se na ně vztahovalo zástavní právo ve prospěch vedlejšího účastníka Meinl Bank (Antigua) Limited, které sloužilo k zajištění úvěru této banky dlužníkovi.

Z výslechu jednatelky původního žalobce Michaely Romanové, jako účastnice řízení, má soud za prokázané, že osobně sjednávala původní SSBN, její dodatek, přílohu 1) i nájemní smlouvu, kterou podepisovala. Během náročné přestavby na míru dlužníkovi, došlo k navýšení ceny díla o 2,3 mil. EUR (od čehož se odvíjela i výše nájemného). Jako právnička doporučovala, aby v případě předčasného ukončení nájmu mohl pronajímatel nahradit vzniklou škodu ze zajištěných věcí, a to movitých, které vnese nájemce do objektu. Její tvrzení, že bylo sjednáno, že měly přejít do vlastnictví pronajímatele, nemá soud za prokázané, vzhledem k jinému chápání smlouvy jednateli, dlužníka, tak jak je shora uvedeno.

Pokud žalobce uplatnil k týmž věcem zástavní právo ve věci 190 ICm 82/2015, které je přerušeno z Nejvyššího soudu ČR v souvisejícím sporu, bylo tak činěno z opatrnosti, neboť nebylo zjevné, jaké věci sepíše žalovaný do majetkové podstaty.

Poslední větu bodu 5.2 SSBN chápal původní žalobce tak, že se vztahovala pouze k situaci odstoupení od SSBN. Nevztahuje se pro případ, kdy byla na jejím základě uzavřena nájemní smlouva (tedy toto ustanovení se netýká zařízení ve vlastnictví nájemce, které lze odstranit bez zhoršení stavu budovy).

Soud poučil žalobce dle ustanovení § 118a odst. 2 o.s.ř. o jiném právním soudu ohledně toho, že strany si nesjednaly výslovně pro případ ukončení nájemní smlouvy, v této smlouvě ani v SSBN přenechání veškerých movitých věcí, které do předmětu nájmu vnesl dlužník do vlastnictví pronajímatele.

Soud k tomuto závěru dospěl i přes dopis JUDr. Václava Bílého ze dne 16. 5. 2017 (právního zástupce původního pronajímatele), který se po celou dobu realizace podílel na zhotovení smluvní dokumentace, který s odkazem na čl. 10 odst. 1 má za to, že nájemce nemá právo na úhradu jakéhokoliv zhodnocení ze strany pronajímatele s tím, že má za to, že dle § 120 odst. 1 obč. z. došlo ke spojení movitých věcí s nemovitostmi, které se tak staly součástí předmětu nájmu. Když dle čl. 10 nájemní smlouvy a čl. 4.2.10 SSBN byla podle jeho názoru tato náhrada za zhodnocení předmětu nájmu vyloučena. (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-31-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) Soud k návrhu žalobce pak nedoplnil dokazování znaleckým posudkem zadaným soudem se znaleckou otázkou Do jaké míry jsou sporné věci zabudovány a stavebně spojeny s nemovitostí , když má za to, že lze vyjít i z fotodokumentace, ze znaleckého posudku jako důkaz listinou č. 25-2711/2016, a i v případě uchycení chladicích boxů, regálů, prodejních pultů k podlaze stěnám či stropu se jedná o věci, které by bylo možno byť s určitými obtížemi od nebytových prostor žalobce oddělit. Znalecký posudek se zde jeví i s ohledem na žádosti žalobce o vyklizení předmětných prostor žalovaným, jako v rozporu se zásadou procesní ekonomie.

Právně byla věc posouzena takto.

Dle ustanovení § 3028 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., OZ (účinného od 1. 1. 2014), dle něhož věcná práva, jejich vznik a práva a povinnosti z nich vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Tímto právním předpisem je zejména občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (obč. z.).

Co do uzavření budoucí smlouvy nájemní, vzhledem k tomu, že oba účastníci, jak dlužník, tak pronajímatel-žalobce byli podnikateli, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní posoudil soud podle ustanovení § 289 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. A to jak co do původní nájemní smlouvy ze dne 13. 9. 2012, tak jejího dodatku, který tuto smlouvu zásadně změnil a nahradil ji novým zněním ze dne 14. 8. 2013.

Když se tuto smlouvou dle ustanovení § 289 odst. 1, 2 zákona č. 513/1991 Sb., v písemné formě dlužník a právní předchůdce žalobce zavázali uzavřít ve stanovené době.

Tato nájemní smlouva byla uzavřena dle ustanovení § 663 až § 684 obč. z., tak, že nájemní smlouvou žalobce či jeho právní předchůdce přenechal za úplatu dlužníkovi věc, aby ji dočasně užíval s tím, že speciální úprava dle ustanovení § 720 obč. z., byla upravena zvláštním zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (ve znění pozdějších předpisů) na něž nájemní smlouva i odkazovala.

Na sporné předmětné věci se vztahuje zejména vyloučení užití ustanovení § 667 obč. z. v čl. 10 nájemní smlouvy, dle níž tak bylo vyloučeno ustanovení, že po skončení nájmu, že skončení nájmu může nájemce požadovat úhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu, jen pokud se k němu pronajímatel zavázal. V daném případě užití tohoto ustanovení bylo vyloučeno a je tak nutno vycházet ze smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a z nájemní smlouvy.

Když předmětem sporu není úhrada nákladů za změny v předmětu nájmu, ale to, kdo je vlastníkem movitých věcí, které nájemce vnesl do předmětu nájmu, potom co není sporu o tom, že nájemní vztah mezi účastníky skončil.

K zániku nájemní smlouvy došlo dle čl. 17 nájemní smlouvy dnem rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. K zániku nájemní smlouvy tak došlo ke dni 8. 10. 2014, kdy byl pravomocně zjištěn úpadek dlužníka ve shora uvedeném usnesení insolvenčního soudu č. d. A-10.

Soud tak posuzoval, zda k tomuto datu (tedy k 8. 10. 2014), se stal dle SSBN a nájemní smlouvy žalobce vlastníkem movitých věcí vnesených dlužníkem do předmětu nájmu. Přičemž dospěl k závěru, že v žádné z těchto smluv nebylo toto výslovně sjednáno (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-32-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) a mezi účastníky smlouvy panují rozpory v chápání jejích jednotlivých článků. Proto vyslechl ty osoby, které za stranu pronajímatele a dlužníka smlouvy uzavírali. Soud dospěl k závěru, že v chápání smlouvy není mezi nimi shoda.

Speciální předpis zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (ve znění účinném do 1. 1. 2014; od 1. 1. 2014 jej zrušil OZ) upravoval pouze v § 13 při skončení nájmu povinnost nájemce vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Užití ustanovení § 667 obč. z. ohledně úhrady nákladů spojených se změnou najímané věci nájemce pronajímatelem; účastníci smlouvy, tak jak je shora uvedeno v čl. 10 nájemní smlouvy, vyloučili. Soudu tak nezbylo než podle ustanovení § 35 obč. z. vyložit projev vůle účastníků smlouvy, který je dle §35 odst. 2 obč. z. třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. Přičemž dle § 35 odst. 3 obč. z. právní úkony vyjádřené jinak než slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen. Pokud si v čl. 4.2.10 SSBN sjednali, že pokud nebude dále ujednáno jinak, nemá budoucí nájemce nárok ani po skončení této smlouvy, ani po ukončení nájemní smlouvy, nárok na jakékoliv platby za modifikaci, které provedl a zaplatil. Jde také o práce budoucího nájemce, které budoucí nájemce, které provedl s tím, že tyto jsou s odkazem na čl. 4.2.1 uvedeny v příloze č. 1c), kde je uveden předmět sporu.

Je nutno je vyložit ve vazbě na vysvětlení pojmu vybavení předmětu nájmu, ohledně něhož je uvedeno v 1. odstavci na str. 4 SSBN, že se jedná o vlastnictví budoucího nájemce, které budoucí nájemce, vložil do předmětu nájmu. Vložení do předmětu nájmu pak soud i k vzhledem k výpovědi svědka Vlasateho, čestnému prohlášení Christiana Weissenbachera, skutečnosti, že tyto věci tvoří předmět zajištění dle úvěrové smlouvy dlužníka s vedlejším účastníkem, chápe technicky, že nebylo vůlí dlužníka převést tyto věci (v hodnotě při pořízení, dle znaleckého posudku, přes 28 mil. Kč) bez dalšího na žalobce, a třebaže následující nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 10 let.

Soud poukazuje zejména na čl. 26.5 nájemní smlouvy, která ruší veškeré předchozí dohody týkající se předmětu nájmu. Soud přihlédl k vymezení předmětu nájmu v nájemní smlouvě užším než SSBN, kdy předmět nájmu jsou pouze nebytové prostory o výměře 3.408 m2 a soud tak má za to, že čl. 10 nájemní smlouvy ohledně toho, že zhodnocení předmětu nájmu provedená nájemcem se stanou majetkem pronajímatele, a to nebude-li dohodnuto jinak, bez jakýchkoli finančních závazků ze strany pronajímatele vůči nájemci, nelze vykládat jinak, než že se jedná o stavební a technické zhodnocení stavby, na něž nemá dlužník nárok.

Z toho je užití ustanovení § 667 obč. z. vyloučeno, nájemce tak nemá právo požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci. Nelze toto ustanovení vykládat tak, že se pronajímatel stane vlastníkem movitých věcí vnesených nájemcem do objektu. Proto čl. 19.9 nájemní smlouvy, dle něhož nájemce nebude mít po skončení této smlouvy nárok na jakoukoliv úhradu za jím provedené nebo hrazené úpravy provedené nájemcem nebo zhodnocení předmětu nájmu nebo budovy ani za uvedení předmětu nájmu do původního stavu, nelze vykládat tak, že by se vztahoval na movité věci vnesené nájemcem do prostoru předmětu nájmu. (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-33-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) Soud nemá za to, že i dle ustanovení § 120 odst. 1 obč. z., dle něhož součástí věci je vše co k ní dle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila, došlo k tomu, že movité věci (chladicí pulty, regály, mrazicí boxy, zařízení kuchyní a přípraven, instalace osvětlení, výpočetní systémy a pokladny apod.) v SSBN v příloze 1 c) uvedené jako práce budoucího nájemce, se staly vlastnictvím pronajímatele po skončení nájmu.

Soud má za to, že v daném případě nelze použít judikaturu R 29/89, které se týkají přírůstku stavebních úprav ke stavbě původní, neboť se nejedná o smlouvu o dílo jako v daném judikátu, ale o smlouvu nájemní.

Nelze použít ani rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 6. 2003 sp. zn. 35 Odo 124/2003, když zde vlastnické právo k těmto movitým věcem nezaniklo jejich zpracováním.

I s využitím judikátu rozsudku Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. 9. 1975 sp. zn. 4 Cz 63/75, publikovaného ve sbírce rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 23/75, dle něhož zákonným předpokladem součástí věci je, že nemůže být od věci oddělena, aniž by se tím věc znehodnotila. Tzn. jak fyzickou neoddělitelnost součástí, tak neoddělitelnost a znehodnocení funkční soud nedospěl k závěru, že jej lze použít na předmětné movité věci.

Ohledně judikátu Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 2250/1999 ze dne 16. 1. 2001 má soud za to, že sice při oddělení mrazicích pultů, chladicích boxů, pevně přidělaných stolů, vyvstane nutnost provedení dodatečných úprav stěn, byť i za účelem odstranění estetických vad. Takovéto zjištění soudu je však třeba zhodnotit společně se skutečnostmi týkající se shora uvedených kritérií, přičemž je třeba přihlédnout k obecným zvyklostem a zkušenostem vztahující se ke konkrétní věci. Je tak nutné posoudit kritéria sounáležitosti a oddělitelnosti a oddělitelnosti.

Soud zde v souladu s názorem vedlejšího účastníka poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 351/2002, dle něhož ani vybourání věci (váhy) z betonové podlahy nemůže vyvolat funkční znehodnocení nemovitosti nebo zásadní finanční či estetické ztráty. Ve světle tohoto rozhodnutí pak ani odstranění mrazicích, chladicích boxů, prodejních pultů spojených se stěnami či podlahou šrouby, k nimž nejsou potřebné větší stavební úpravy, není důvodem, proto, aby se tyto movité věci bez dalšího staly vlastnictvím pronajímatele.

Soud zde poukazuje i na vedlejším účastníkem citovaný judikát Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 6. 8. 2008 č. j. 9 Afs 24/2008-48, dle něhož stavební a technologickou částí stavby nelze chápat vybavení jídelny a její příslušenství, resp. majetek, který na to byl vynaložen, když součástí stavby lze rozumět vnitřní rozvody vody, plynu, elektřiny, nikoliv však samostatné movité předměty.

Skutečnost, že smluvní strany rozlišují v nájemní smlouvě předmět nájmu a věci vnesené nájemcem, vyplývá i z čl. 6.1 nájemní smlouvy-jde u movitých nájemcem dodaných technologií, o to že nese nájemce náklady jejich údržby.

I dle čl. 9.2 nájemní smlouvy-opravy a údržbu předmětu nájmu zajišťuje pronajímatel na náklady nájemce, i zde jsou nadále rozlišovány nájemcem do předmětu nájmu dodané technologie a předmět nájmu i co do nákladů na jejich údržby a opravu. (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-34-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) Soud má za to, že ani s využitím judikatury uvedené žalobcem, tedy usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2014 sp. zn. 22 Cdo 3201/2014, dle něhož zákon staví samostatnost věci ve vztahu k věci ke dvěma kritériím: 1) vzájemné sounáležitosti věcí a za 2) na míře jejich oddělitelnosti nelze dospět k závěru o vlastnictví žalobce k předmětným věcem.

Soud má za to, že vybavení prodejny odpovídá konceptu Julius Meinl, tedy modelu prodejny, za jejímž účelem uzavřel dlužník franšízingovou smlouvu a zájmem dlužníka nebylo po ukončení veškeré vybavení nechat pronajímateli, tedy plně vybavenou prodejnu, která odpovídá konceptu Julius Meinl. Když formulaci nemůže být oddělena, aniž by se tím věc znehodnotila soud vykládá tak, že ke znehodnocení by došlo, pouze pokud měl žalobce zájem a oprávnění provozovat prodejnu konceptu Julius Meinl na základě franšízingové smlouvy, toto však žalobce netvrdí.

Soud má za to, že pokud není sledován tento účel nájmu či užívání nebytových prostor, je nutno dospět k závěru, že vybavení lze od předmětu nájmu oddělit, aniž by došlo k faktickému, estetickému a funkčnímu znehodnocení předmětu nájmu, které lze nadále pronajímat v souladu s kolaudačním rozhodnutím jako nebytové prostory pro provozování obchodu, služeb. Vybavení prodejny netvoří celek takového charakteru, kdy by jednotlivé díly nešly odstranit, aniž by došlo k rušení jednoty celku. Soud tak nemá za to, že by šlo jednoznačně o funkční celek s pronajatými prostory. Vzhledem k tomu, že tak žalobce či jiný uživatel nemůže přebudované prostory využívat dle konceptu Julius Meinl, nemohlo by odstraněním movitých věci ani dojít k jeho funkčnímu znehodnocení.

Soud tak má za to, že právní věta judikátu sp. zn. 29 Odo 97/2003, znehodnocením věci míní stav, kdy hlavní věc v porovnání se stavem před oddělením její součásti slouží svému účelu méně kvalitně nebo mu nemůže sloužit vůbec. Když teprve faktické oddělení součásti doprovázené znehodnocením věci hlavně přináší právní důsledek, že dřívější součást stávající se samostatnou a na dosavadní věci hlavní nezávislou. Soud zde dle obsahu shora uvedeného rozhodnutí má za to, že o tom, k jakému účelu byly určeny uvedené prostory, byl proveden důkaz příslušným kolaudačním rozhodnutím. Z kolaudačního rozhodnutí č. j. UMCP 1 172496/2013 ze dne 26. 11. 2013 vyplynulo, že kolaudované prostory jsou v souladu s vymezením účelu užíváním stavby nebytovými prostorami bez dalšího označení jako sklady, prodejna potravin, přípravna, kavárna, restaurace, skladovací prostory, kanceláře. K těmto účelům mohou sloužit podle názoru soudu tyto nebytové prostory i po odstranění movitých věcí ve vlastnictví dlužníka. Proto soud žalobu v plném rozsahu zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 o.s.ř., dle něhož soud ve věci soud zcela úspěšnému žalovanému a vedlejšímu účastníku přiznal náhradu nákladů řízení vůči žalobci.

Tyto spočívají v případě žalovaného insolvenčního správce, který nebyl právně zastoupen, dle vyhlášky č. 254/2015 Sb., tato výše paušální náhrady pro účel rozhodování a náhradě nákladů řízení v případech podle ustanovení § 151 odst. 3 o.s.ř. Dle tohoto ustanovení účastníků, který nebyl v řízení zastoupen právním zástupcem a který nedoložil výši hotových výdajů, přizná soud na náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Dle § 1 odst. 3 písm. a) a c) vyhlášky č. 254/2015 Sb. se úkonem rozumí písemné podání ve věci samé, tedy vyjádření žalovaného, a účast na jednání před soudem, za něž náleží paušální náhrada dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 254/2015 Sb., s odkazem na advokátní tarif (vyhlášku č. 177/1996 Sb.) tato představuje dle § 13 odst. 3 AT částku á 300,-Kč. (sp. zn. 190 ICm 99/2015) pokračování-35-sp. zn. 190 ICm 99/2015 (sp. zn.) Žalovanému tak náleží náhrada nákladů za vyjádření ve věci ze dne 2. 3. 2016, účast na jednání dne 4. 3. 2016, účast na jednání dne 6. 1. 2017 a účast na jednání dne 30. 6. 2017, když se z jednání dne 8. 3. 2017 omluvil. Celkem tak za 4 úkony á 300,-Kč náleží náhrada 1.200,-Kč. Soud však soud nepřiznal žalovanému dle § 137 odst. 1 o.s.ř. požadovanou náhradu ušlého zisku. Daňovým přiznáním Ing. Romana Froňka, pověřeného jednáním za žalovaného, za rok 2015 doložil základ daně ve výši 747.289,-Kč při vydělení počtem pracovních hodin 2008 vychází hodinový ušlý zisk 372,15Kč.Tuto požadoval za přípravu podkladů a důkazů a vyjádření ve věci ze dne 2. 3. 2016 v počtu 8 hodin, účast na jednání dne 4. 3. 2016 v počtu 1 hodiny, účast na jednání dne 6. 1. 2017 v počtu 1,5 hodiny a účast na jednání dne 30. 6. 2017 v počtu 1 hodiny, když se z jednání dne 8. 3. 2017 omluvil. Celkem tak za 11,5 hodin á 372,15 Kč by náležela náhrada 4.279,72,-Kč, po zaokrouhlení 4.280,-Kč. Soud však má za to, že judikát nález ÚS z 7. 10. 2014 Pl. ÚS 39/13 se netýká ušlého zisku insolvenčního správce. Navíc insolvenční správce pobírá za svou činnost v insolvenčním řízení, která zahrnuje i účast v incidenčních sporech odměnu dle vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce a náhradě hotových výdajů, a nemůže být za stejnou činnost placen dvakrát

Co do výroku IV. soud přiznal vedlejšímu účastníku právo na náhradu nákladů řízení. Tyto náklady spočívají v právním zastoupení advokátem dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále jen AT ). Tomuto zástupci vedlejšího účastníka na straně žalovaného náleží za vstup do řízení ze dne 17. 3. 2015, vyjádření účastníka k žalobě ze dne 23. 10. 2015, repliku k nesouhlasu žalobce se vstupem do řízení ze dne 1. 3. 2016-polovina úkonu, účast na jednání ze dne 4. 3. 2016, odvolání proti usnesení o připuštění jeho vstupu do řízení ze dne 29. 3. 2016 (ve výši1/2), účast na jednání dne 6. 1. 2017, vyjádření ze dne 3. 2. 2017, účast na jednání ze dne 8. 3. 2017 a účast na jednání dne 30. 6. 2017. Celkem se tak jednalo o 7 úkonů v plné výši a 2 úkony v poloviční výši ohledně vedlejšího účastenství vedlejšího účastníka, přičemž sazba mimosmluvní odměny činí dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5) ve výši 3.100,-Kč za jeden úkon. Za 7 úkonů tak částku 21.700,-Kč. Za 2 úkony á 1.550,-Kč, což je celkem částka 3.100,-Kč. Celkově tak za právní zastoupení 24.800,-Kč + 9 x režijní paušál á 300,-Kč (což je 2.700,-Kč). Celkem se jedná o částku 27.500,-Kč + DPH 21% 5.775,-Kč (jedná se o 21 % DPH z částky 27.500,-Kč), což činí celkem částku ve výši 33.275,-Kč.

Tyto částky na náhradě nákladů řízení proto soud žalovanému a vedlejšímu účastníku vůči žalobci přiznal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 30. června 2017

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kamil Jakeš