MSPH 89 INS 26965/2015-A-30
Kancelář: usnesení č.d. MSPH 89 INS 26965/2015-A-30

-zveřejní V IR

-doruč dlužníkovi (právnímu zástupci) do DS-typ. I, není-li poštou ná adresu dle spisu-ob. I -doruč navrhovateli (právnímu zástupci) do DS-typ. I, není-li poštou ná adresu dle spisu-ob. I

-doruč VR-vnitřní doručenká lhůtá: doruč. + 20 dníKáneeláři předáno dne

27.4.2016

Vypráveno dne27.4.2016V Praze dne 27. dubna 2016

J UDr. Helena Felcmánová samosoudce

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-'vv' l vvlvvl l vv. lv lv vvva-vlvlvvl

89|NS 26965/2015 -A-30 usn.+výzva SOP lh. 28/5, tisková skupina 65030-4/2016 vsú Lhůta:

26965 INS 026 pro zpět 2016/04/27 11:57:53,SOP-A30.doc 2016/04/27 11:58:54 JUDr. Rydval Tomáš, obch.náz. advokát, advokát, ID: RYDVAL TOMÁ 2

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Tomáš Rydval-JUDr. Tomáš Rydval, advokát, Křižíkova 196/18, 18600 Praha 8, CZ ID DS: i7xt424

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.04.2016 15:53:23 27.04.2016 15:53:24

Kateřina Kantová 29.04.2016 11:45:58

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.04.2016 15:53:23 27.04.2016 15:53:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.04.2016 11:45:58 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 13:27 Kontrolu provedl:

30.04.2016 00:25

Ziková Marie

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

89INS 26965/2015 -A-30 usnesení vsú v' lvl! v lvl v .vv

|h. 28/5, tisková skupina 65030-4/2016

Lhůta:

26965 INS 026 pro zpět 2016/04/27 11:57:53

Mgr. Plachý Robert, advokát, ID: PLACHÝ ROBE 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Robert Plachý-Mgr. ROBERT PLACHÝ, advokát, 9. května 1282/6, 39002 Tábor, CZ

ID DS: d3kkxbx

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.04.2016 15:53:22 27.04.2016 15:53:21

27.04.2016 15:53:21

27.04.2016 15:57:19

26.05.2016 13:27 28.04.2016 02:27

Kateřina Kantová 27.04.2016 15:57:19

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Ziková MarieSpisová značkaz89INS 26965/2015 Identifikace dotazu:65030-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.04.2016 12:02 Kontrolu proved JIKantová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Rydval Tomáš, obch.náz. Typľadvokát IDzRYDVAL TOMÁ advokát, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:i7xt424 Stav DS Přístupná

Název DS Tomáš Rydval, rodné příjmení: Rydval, firma: JUDr. Tomáš Rydval IČ: 86588796 Adresa: Křižíkova 18/196, 18600 Praha, CZ

25.04.1982

Adresátzer. Plachý Robert, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK nar. Typľadvokát IDzPLACHÝ ROBE

ID DS:d3kkxbx Stav DS Přístupná Název DS Robert Plachý, firma: Mgr. ROBERT PLACHÝ, advokát

IČ: 03170381

Adresa: 9. května 6/1282, 39002 Tábor, CZ nar. 19.07.1983

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R