MSPH 89 INS 25324/2014-B-22
Kancelář: usnesení č.d. MSPH 89 INS 25324/2014-B-22

-zveřejní V IR -doruč

-navrhovateli PO do DS-typ III, není-li poštou typ. III. lhůta: doruč. + 20 dníKaneeláři předáno dne

29.4.2016

Vypraveno dne29.4.2016V Praze dne 29. dubna 2016

J UDr. Helena Felemanová samosoudee

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I-vllvlll vvlvv lvllvllvl

89INS 25324/2014 -B-22 usn.odmít.náv., K30/5, tisková skupina 70907-4/2016 vsú Lhůta:

25324.docx 2016/04/29 08:48:16 Starý anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: STARÝ EVŽE241069 1 Typ DS: F0

anonymizovano Starý, Na slupi 1484/12, 12800 Praha 2, CZ

ID DS: 5nsmvyh

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 29.04.2016 11:58:08 Bc. Martina Bártová 29.04.2016 11:58:09 29.04.2016 14:06:32

Zprávu vypravil: Doručeno:

29.04.2016 11:58:08 29.04.2016 11:58:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29.04.2016 14:06:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 10:03 Kontrolu provedl:

30.04.2016 01:42

Ziková MarieSpisová značka:89INS 25324/2014

Identifikace dotazu:70907-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:29.04.2016 09:25 Kontrolu provedl: Bc. Bártová Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena prozl adresátů

Adresát:Starý anonymizovano , anonymizovano , TYP: fyzická fyzická Hledáno V DS: typ: FO, Starý, Ev anonymizovano

Údaje o schránce: typ: FO 1D DS:5nsmvyh

Dotaz proveden na tyto typy DS:FO Název DS: anonymizovano Starý IČ: Na slupi 12/1 anonymizovano

Adresa: 12800 Praha 2, CZ nar.

1D:STARÝ EVŽE241069

Stav DS:Přístupná

1

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R