MSPH 78 INS 28838/2014-B-27
Č.j. MSPH 78 INS 28838/2014-B-27

Usnesení Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom v insolvenční věci dlužníka: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , IČ 72759950, bytem V. P. Čkalova 797/26, Praha 6-Bubeneč, PSČ 160 00, o odvolání věřitele č. 2 Víta anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Nad Botičem 1287/18, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 28838/2014-B-15 ze dne 28. června 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2016, č.j. MSPH 78 INS 28838/2014-B-24 se v souladu s ust. § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zrušuje s ohledem na dodatečné zaplacení soudního poplatku za odvolání, ve shora uvedeném řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (ust. § 169 odst. 2 o. s. ř. ).

Praha 6. září 2016

JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce Za správnost: Baštová DiS. isir.justi ce.cz