MSPH 78 INS 27575/2013-A-42
č. j. MSPH 78 INS 27575/2013-A-42

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl asistentkou soudce Mgr. Janou Matouškovou v právní věci navrhovatele: EPOS KREDIT s.r.o., Přelouč, Pardubická 1631, IČ: 259 52 781 zastoupen: Mgr. Lukášem Blažkem, advokátem, Pardubice, Smilova 500 a odpůrce: FEST Engineering s.r.o., Praha 8-Libeň, Na Rokytce 1032/24, IČ: 274 80 933 zastoupen: Mgr. Stanislavem Zborníkem, advokátem, Pardubice, Křemenská 906

takto:

Výrok III. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015, č.j. MSPH 78 INS 27575/2013-A-40, jímž soud uložil navrhovateli povinnost uhradit soudní poplatek za zahájení řízení ve výši 2000,-Kč, se r u š í.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze uložil dne 24. 6. 2015, č.j.-A-40 navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení ve výši 2.000,-Kč. Shodná povinnost byla již navrhovateli uložena usnesením soudu ze dne 14. května 2014, č.j.-A-23 a soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč byl navrhovatelem na základě této výzvy uhrazen dne 20.5.2014.

Podle znění § 12 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, zruší toto rozhodnutí nebo změní i bez návrhu. Soud proto postupoval, jak je uvedeno ve výroku I. výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 4. srpna 2015 Mgr. Jana Matoušková, v. r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Michaela Kápičková