MSPH 78 INS 11542/2012-P652-3
MSPH 78 INS 11542/2012-P652-3

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl samosoudcem JUDr.Pavlom Piknom insolvenční věci dlužníka: I.D. Marketing ČR, s.r.o., Praha 8-Karlín, Sokolovská 86/131, IČ 255 34 220, o přihlášce č. 652 věřitele č. 652: Petr anonymizovano , anonymizovano , 360 01 Kolová 121, ve výši 1 744,-Kč

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 3.září 2012 č.j. MSPH 78 INS 11542/2012-P652-2, kterým byla odmítnuta přihláška věřitele č. 652: Petr anonymizovano , anonymizovano , 360 01 Kolová 121, se v obou jeho výrocích zrušuje.

Odůvodnění: Usnesením zdejšího soudu ze dne 3.září 2012 č.j. MSPH 78 INS 11542/2012-P652-2 rozhodl vyšší soudní úředník, že se přihláška věřitele č.652: Petr anonymizovano , anonymizovano , 360 01 Kolová 121, ve výši 1 744,-Kč, pro opožděnost odmítá a ukončuje se účast věřitele č. 652 v insolvenčním řízení.

Samosoudce přezkoumal rozhodnutí vyššího soudního úředníka a dospěl k závěru, že vyšší soudní úředník předčasně rozhodl o odmítnutí přihlášené pohledávky pro opožděnost, když poté byla insolvenčním správcem zařazena jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst.1 písm.a) zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění-insolvenční zákon, (dále jen IZ) bez nutnosti jejího přezkoumání.

Podle ust. § 203 odst. 1 se pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem.

Soud (přestože nebylo podáno odvolání do usnesení o odmítnutí přihlášené pohledávky) postupoval dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř., ust. § 95 IZ a usnesení soudu ze dne 3.září 2012 č.j.-P652-2 v zájmu spravedlivého posouzení věci zrušil v celém rozsahu.

Věřitel č. 652: Petr anonymizovano , anonymizovano , 360 01 Kolová 121, je s pohledávkou ve výši 1 744,-Kč nadále účastníkem insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího

insolvenčního soudu (ust. § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20.září 2012 JUDr.Pavol Pikna, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Uchytilová