MSPH 77 INS 8070/2017-B-13
MSPH 77 INS 8070/2017-B-13

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Zašová, Zašová 36, korespondenční adresa Praha 10, Zápasnická 879/7

o změně schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto:

Usnesení ze dne 19. ledna 2018, d. č. MSPH 77 INS 8070/2017-B-10, se mění ve výroku V. a VI. takto:

výrok V. nově zní: V. První splátku nezajištěným věřitelům je dlužník a povinen uhradit nejpozději do konce února 2018 a to z příjmu od plátce mzdy: AllianceHealthcare s.r.o., IČO 147 07 420, se sídlem Podle trati 624/7, 108 00 Praha 10-Malešice.

výrok VI. nově zní:

VI. Přikazuje se zaměstnavateli dlužníka: AllianceHealthcare s.r.o., IČO: 147 07 420, se sídlem Podle trati 624/7, 108 00 Praha 10-Malešice, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a tuto částku zasílal do 5 dnů po jejím sražení na bankovní účet insolvenčního správce. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci. Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat nebo že od něj přestal pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

Praha, 5. února 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová isir.justi ce.cz