MSPH 77 INS 7221/2015-C4-17
MSPH 77 INS 7221/2015-C4-17

MSPH 177 ICm 1454/2016-70 (MSPH 77 INS 7221/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v právní věci

žalobce: Mgr. Ing. Petra Hýsková, Tyršova 1835/13, Praha 2, insolvenční správce dlužníka JMM Stavební spol. s r.o., Praha 10, Bulharská 996/20, IČO 29211646 zast. advokátem Mgr. Petrem Řehákem,Praha 3, Domažlická 1256/1

Proti žalovanému: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Sobotkova 437/14 zast. advokátem Mgr. Jaroslavem Nekudou, Drůbežní trh 89/1, Ivančice

o odpůrčí žalobě

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že právní úkony dlužníka spočívající v převodech peněžních prostředků z účtu dlužníka č. 5243443001/5500 na účet žalovaného č. 7002336001/5500 dne 23. 11. 2013 ve výši 10 000 Kč, dne 21. 12. 2013 ve výši 30 000 Kč, dne 6. 5. 2014 ve výši 175 000 Kč, dne 24. 5. 2014 ve výši 60 000 Kč, dne 3. 6. 2014 ve výši 30 000 Kč, dne 25. 6. 2014 ve výši 22 240 Kč, dne 25. 7. 2014 ve výši 55 800 Kč, dne 25. 7. 2014 ve výši 151 500 Kč, dne 3. 10. 2014 ve výši 560 000 Kč, tj. v celkové výši 1 094 540 Kč, jsou vůči majetkové podstatě dlužníka neúčinnými, se zamítá.

II. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že právní úkony dlužníka spočívající ve výběrech z účtu dlužníka č. 5243443001/5500 prostřednictvím bankomatů realizovaných platebními kartami žalovaného č. 4083630545214922 a č. 4083630545214922 ve výši 35 000 Kč dne 3. 4. 2012, v e výši 20 000 Kč dne 20. 4. isir.justi ce.cz Pokračování-2-MSPH 177 ICm 1454/2016

2012, ve výši 30 000 Kč dne 23. 4. 2012, ve výši 26 000 Kč dne 24. 4. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 26. 4. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 30. 4. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 13. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 25. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 28. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 31. 5. 2012, ve výši 9 000 Kč dne 1. 6. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 5. 6. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 12. 6. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 28. 6. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 29. 6. 2012, ve výši 60 000 Kč dne 2. 7. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 7. 7. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 9. 7. 2012, ve výši 5 000 Kč dne 15. 7. 2012, ve výši 15 000 Kč dne 19. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 28. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 29. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 1. 8. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 12. 8. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 31. 8. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 4. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 6. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 14. 9. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 23. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 24. 9. 2012, ve výši 25 000 Kč dne 5. 10. 2012, ve výši 15 000 Kč dne 8. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 11. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 21. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 13. 11. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 24. 11. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 30. 11. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 6. 12. 2012, ve výši 60 000 Kč dne 21. 12. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 31. 12. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 7. 1. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 23. 1. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 25. 1. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 30. 1. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 11. 2. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 1. 3. 2013, ve výši 45 000 Kč dne 7. 3. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 29. 3. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 30. 3. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 2. 4. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 18. 4. 2013, ve výši 4 000 Kč dne 22. 4. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 24. 4. 2013, ve výši 45 000 Kč dne 28. 4. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 3. 5. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 5. 5. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 24. 5. 2013, ve výši 26 000 Kč dne 29. 5. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 17. 6. 2013, ve výši 15 000 Kč dne 14. 6. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 21. 6. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 20. 6. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 11. 7. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 10. 7. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 14. 7. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 9. 8. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 19. 8. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 30. 8. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 1. 10. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 7. 10. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 29. 10. 2013, ve výši 60 000 Kč dne 15. 11. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 23. 11. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 17. 12. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 19. 12. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 24. 12. 2013, ve výši 3 000 Kč dne 17. 1. 2014, ve výši 40 000 Kč dne 24. 1. 2014, ve výši 40 000 Kč dne 30. 1. 2014, ve výši 4 000 Kč dne 12. 3. 2014, ve výši 1 000 Kč dne 17. 3. 2014, ve výši 20 000 Kč dne 29. 3. 2014, ve výši 10 000 Kč dne 16. 4. 2014, ve výši 18 000 Kč dne 24. 4. 2014, ve výši 30 000 Kč dne 6. 5. 2014, ve výši 80 000 Kč dne 24. 5. 2014, ve výši 4 000 Kč dne 13. 8. 2014, ve výši 5 000 Kč dne 11. 9. 2014, tj. v celkové výši 2 555 000 Kč, jsou vůči majetkové podstatě dlužníka neúčinnými, se zamítá.

III. Žaloba, kterou se žalobce se domáhá uložení povinnosti žalovanému vydat ve prospěch majetkové podstaty dlužníka částku ve výši 3 649 540 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku, se zamítá.

IV. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení k rukám právního zástupce ve výši 13 954,40 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne 26. 4. 2016 domáhala určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka JMM Stavební spol. s r.o., Praha 10, Bulharská 996/20, IČO 29211646 spočívajících v převodech peněžních prostředků z účtu dlužníka č. 5243443001/5500 na účet žalovaného č. 7002336001/5500 dne 23. 11. 2013 ve výši 10 000 Kč, dne 21. 12. 2013 ve výši 30 Pokračování-3-MSPH 177 ICm 1454/2016

000 Kč, dne 6. 5. 2014 ve výši 175 000 Kč, dne 24. 5. 2014 ve výši 60 000 Kč, dne 3. 6. 2014 ve výši 30 000 Kč, dne 25. 6. 2014 ve výši 22 240 Kč, dne 25. 7. 2014 ve výši 55 800 Kč, dne 25. 7. 2014 ve výši 151 500 Kč, dne 3. 10. 2014 ve výši 560 000 Kč, tj. v celkové výši 1 094 540 Kč a neúčinnosti právních úkonů dlužníka JMM Stavební spol. s r.o., Praha 10, Bulharská 996/20, IČO 29211646 spočívajících ve výběru peněžních prostředků hotovostních výběru z účtu dlužníka č. 5243443001/5500 prostřednictvím bankomatů realizovaných platebními kartami žalovaného č. 4083630545214922 a č. 4083630545214922 ve výši 35 000 Kč dne 3. 4. 2012, v e výši 20 000 Kč dne 20. 4. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 23. 4. 2012, ve výši 26 000 Kč dne 24. 4. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 26. 4. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 30. 4. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 13. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 25. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 28. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 31. 5. 2012, ve výši 9 000 Kč dne 1. 6. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 5. 6. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 12. 6. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 28. 6. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 29. 6. 2012, ve výši 60 000 Kč dne 2. 7. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 7. 7. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 9. 7. 2012, ve výši 5 000 Kč dne 15. 7. 2012, ve výši 15 000 Kč dne 19. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 28. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 29. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 1. 8. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 12. 8. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 31. 8. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 4. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 6. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 14. 9. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 23. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 24. 9. 2012, ve výši 25 000 Kč dne 5. 10. 2012, ve výši 15 000 Kč dne 8. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 11. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 21. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 13. 11. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 24. 11. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 30. 11. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 6. 12. 2012, ve výši 60 000 Kč dne 21. 12. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 31. 12. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 7. 1. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 23. 1. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 25. 1. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 30. 1. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 11. 2. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 1. 3. 2013, ve výši 45 000 Kč dne 7. 3. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 29. 3. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 30. 3. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 2. 4. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 18. 4. 2013, ve výši 4 000 Kč dne 22. 4. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 24. 4. 2013, ve výši 45 000 Kč dne 28. 4. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 3. 5. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 5. 5. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 24. 5. 2013, ve výši 26 000 Kč dne 29. 5. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 17. 6. 2013, ve výši 15 000 Kč dne 14. 6. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 21. 6. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 20. 6. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 11. 7. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 10. 7. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 14. 7. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 9. 8. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 19. 8. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 30. 8. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 1. 10. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 7. 10. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 29. 10. 2013, ve výši 60 000 Kč dne 15. 11. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 23. 11. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 17. 12. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 19. 12. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 24. 12. 2013, ve výši 3 000 Kč dne 17. 1. 2014, ve výši 40 000 Kč dne 24. 1. 2014, ve výši 40 000 Kč dne 30. 1. 2014, ve výši 4 000 Kč dne 12. 3. 2014, ve výši 1 000 Kč dne 17. 3. 2014, ve výši 20 000 Kč dne 29. 3. 2014, ve výši 10 000 Kč dne 16. 4. 2014, ve výši 18 000 Kč dne 24. 4. 2014, ve výši 30 000 Kč dne 6. 5. 2014, ve výši 80 000 Kč dne 24. 5. 2014, ve výši 4 000 Kč dne 13. 8. 2014, ve výši 5 000 Kč dne 11. 9. 2014, tj. v celkové výši 2 555 000 Kč a dále vydání částky ve výši 3 649 540 Kč do majetkové podstaty dlužníka. Neúčinnosti označených právních úkonu se domáhal s odkazem na ust. § 235 insolvenčního zákona, ust. § 241 insolvenčního zákona, ust. § 242 insolvenčního zákona a posledně dle § 234 odst. 1 insolvenčního zákona.

2.Řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal určení, že právní úkony dlužníka spočívající v převodech peněžních prostředků z účtu dlužníka č. 5243443001/5500 na účet žalovaného č. 7002336001/5500 dne 23. 11. 2013 ve výši 10 000 Kč, dne 21. 12. 2013 ve výši 30 000 Kč, dne 6. 5. 2014 ve výši 175 000 Kč, dne 24. 5. 2014 ve výši 60 000 Kč, dne 3. 6. 2014 ve výši 30 000 Kč, dne 25. 6. 2014 ve výši 22 240 Kč, dne 25. 7. 2014 ve výši 55 800 Kč, dne 25. 7. 2014 ve výši 151 500 Kč, dne 3. 10. 2014 ve výši 560 000 Kč, tj. v celkové výši 1 094 540 Kč a spočívajících ve výběru peněžních prostředků hotovostních výběru z účtu dlužníka č. 5243443001/5500 prostřednictvím bankomatů realizovaných platebními kartami žalovaného č. 4083630545214922 a Pokračování-4-MSPH 177 ICm 1454/2016

č. 4083630545214922 ve výši 35 000 Kč dne 3. 4. 2012, v e výši 20 000 Kč dne 20. 4. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 23. 4. 2012, ve výši 26 000 Kč dne 24. 4. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 26. 4. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 30. 4. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 13. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 25. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 28. 5. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 31. 5. 2012, ve výši 9 000 Kč dne 1. 6. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 5. 6. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 12. 6. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 28. 6. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 29. 6. 2012, ve výši 60 000 Kč dne 2. 7. 2012, ve výši 40 000 Kč dne 7. 7. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 9. 7. 2012, ve výši 5 000 Kč dne 15. 7. 2012, ve výši 15 000 Kč dne 19. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 28. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 29. 7. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 1. 8. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 12. 8. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 31. 8. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 4. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 6. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 14. 9. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 23. 9. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 24. 9. 2012, ve výši 25 000 Kč dne 5. 10. 2012, ve výši 15 000 Kč dne 8. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 11. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 21. 10. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 13. 11. 2012, ve výši 50 000 Kč dne 24. 11. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 30. 11. 2012, ve výši 10 000 Kč dne 6. 12. 2012, ve výši 60 000 Kč dne 21. 12. 2012, ve výši 20 000 Kč dne 31. 12. 2012, ve výši 30 000 Kč dne 7. 1. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 23. 1. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 25. 1. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 30. 1. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 11. 2. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 1. 3. 2013, ve výši 45 000 Kč dne 7. 3. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 29. 3. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 30. 3. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 2. 4. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 18. 4. 2013, ve výši 4 000 Kč dne 22. 4. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 24. 4. 2013, ve výši 45 000 Kč dne 28. 4. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 3. 5. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 5. 5. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 24. 5. 2013, ve výši 26 000 Kč dne 29. 5. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 17. 6. 2013, ve výši 15 000 Kč dne 14. 6. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 21. 6. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 20. 6. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 11. 7. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 10. 7. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 14. 7. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 9. 8. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 19. 8. 2013, ve výši 10 000 Kč dne 30. 8. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 1. 10. 2013, ve výši 40 000 Kč dne 7. 10. 2013, ve výši 30 000 Kč dne 29. 10. 2013, ve výši 60 000 Kč dne 15. 11. 2013, ve výši 50 000 Kč dne 23. 11. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 17. 12. 2013, ve výši 25 000 Kč dne 19. 12. 2013, ve výši 20 000 Kč dne 24. 12. 2013, ve výši 3 000 Kč dne 17. 1. 2014, ve výši 40 000 Kč dne 24. 1. 2014, ve výši 40 000 Kč dne 30. 1. 2014, ve výši 4 000 Kč dne 12. 3. 2014, ve výši 1 000 Kč dne 17. 3. 2014, ve výši 20 000 Kč dne 29. 3. 2014, ve výši 10 000 Kč dne 16. 4. 2014, ve výši 18 000 Kč dne 24. 4. 2014, ve výši 30 000 Kč dne 6. 5. 2014, ve výši 80 000 Kč dne 24. 5. 2014, ve výši 4 000 Kč dne 13. 8. 2014, ve výši 5 000 Kč dne 11. 9. 2014, tj. v celkové výši 2 555 000 Kč, jsou úkony bez právního důvodu, usnesením ze dne 27.9.2017, l.č. MSPH 177 ICm 1454/2016-38, bylo zastaveno pro zpětvzetí žaloby v tomto rozsahu.

3.Žalobkyně tvrdila, že dlužník ve vztahu k žalovanému realizoval počínaje dnem 23. 11. 2013 peněžní transakce v celkové výši 1 094 540 Kč prostřednictvím bezhotovostních převodů z běžného účtu dlužníka na běžný účet č. 7002336001/5500, kterého majitelem je žalovaný, a dále, že v období od 5. 4. 2012 do 12. 9. 2014 docházelo k hotovostním výběrům z bankomatů z běžného účtu dlužníka v celkové výši 2 555 000 Kč prostřednictvím platebních karet žalovaného. Bezhotovostní převody a hotovostní výběry specifikovala datem, kdy k transakci došlo, a příslušnou výší částky. Dále tvrdila, že dlužník realizoval bezhotovostní peněžní transakce bez zřejmého právního důvodu ve prospěch žalovaného a jednak prostřednictvím výběru z bankomatů systematicky odčerpával peněžní prostředky ze svoji dispoziční sféry, nejenže zvýhodnil jednoho věřitele na úkor ostatních, ale kterou ostatní věřitele úmyslně zkrátil o uspokojení jejich pohledávek. Žalovaný jako bývalý jednatel a společník dlužníka je dlužníkovi osobou blízkou. V průběhu jednání ve věci samé žalobkyně doplnila, že dlužník byl v úpadku minimálně od 20. 2. 2014, kdy měl splatnou pohledávku přihlášený věřitel s přihláškou P5-Jan Barabáš a dále věřitel s přihláškou P6-Zeppelin, s.r.o., tj. v době, kdy žalovaný jakožto jednatel a Pokračování-5-MSPH 177 ICm 1454/2016 společník dlužníka v té době a osoba blízká dlužníku vybíral peněžní prostředky převodem či hotovostním výběrem.

4.Žalovaný trval na zamítnutí žaloby. V podrobném vyjádření k žalobě, tak na jednání ve věci samé tvrdil kromě jiného, že žalobkyně neunesla břemeno tvrzení, když jednání, kterého se týká návrh na určení, že jde o neúčinný úkon vůči majetkové podstatě, není právním jednáním resp. právním úkonem dle ust. § 34 zák. č. 40/1964 Sb., resp. § 545 zák. č. 89/2012 Sb. Žalobkyně v žalobě popisuje faktickou činnost, tj. převod finančních prostředků bezhotovostní formou mezi bankovním účtem dlužníka a účtem č. 7002336001/5500 a dále jednotlivé výběry z bankomatu, avšak již netvrdí, o jaký úkon jde. Dále namítal, že žalobkyně nijak nespecifikovala o jakou formu neúčinného úkonu má jít dle §241 a 242 IZ, tj. ani v tomto směru neunesla břemeno tvrzení.

5.Při zkoumání podmínek řízení podle § 235 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: -žalobkyně je insolvenčním správcem dlužníka JMM Stavební spol. s r.o., proti kterému je vedeno insolvenční řízení u Městského soudu v Praze pod sp.zn., řízení bylo zahájeno dne 19. 3. 2015 -usnesení o úpadku bylo vydáno dne 27. 4. 2015, d. č.-A-10, účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 27. 4. 2015 -žaloba byla podána u soudu dne 27. 4. 2016, tj. včas -žalobou jsou napadány právní úkony učiněné v období ode dne 23. 11. 2013 do 3. 10. 2014 a ode dne 3. 4. 2014 do 11. 9. 2014 z důvodu rozporu s ust. § 241 (zvýhodňující právní úkon) a § 242 (úmyslně zkracující právní úkon) insolvenčního zákona, tedy úkonu učiněnému v době 3 roku před zahájením insolvenčního řízení -insolvenční řízení trvá

6.Podle ust. § 235 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

7.Podle ust. § 241 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že Pokračování-6-MSPH 177 ICm 1454/2016 nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

8.Právní jednání je druh právní skutečnosti, jejímž obsahem je právně relevantní projev vůle. Ust. § 34 zák. č. 40/1964 Sb. definuje právní úkon jako "projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují". Ust. § 545 zák. č. 89/2012 Sb., stanoví, že "právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran."

9.V průběhu jednání ve věci samé soud poučil žalobkyni, aby doplnila skutková tvrzení v označení právního úkonu u jednotlivých peněžních operací. Žalobkyně doplnila, že co se týče bezhotovostních převodů, všechny se týkají splnění dluhu dlužníka vůči žalovanému, avšak právní důvod tohoto dluhu nedokáže specifikovat, leč sám úkon, tj. platba, je plněním dluhu, co navrhla prokázat výpisy z účtů dlužníka s poznámkami jako např. vrácení půjčky, vrácení prostředků, převod prostředků, dále, že z toho vyplývá vůle dlužníka plnit nějaký svůj dluh vůči žalovanému; toto jednání již samo o sobě naplňuje znaky právního úkonu, resp. právního jednání a odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011. Pokud jde o výběry z bankomatů sdělila, že bere na vědomí poučení, avšak není schopna uvést nic konkrétního ohledně právního úkonu, jedná se o výběr peněz z účtu dlužníka ve prospěch žalovaného.

10.Soud dospěl k závěru, že žalobkyně ani po poučení nedoplnila skutková tvrzení o právních úkonech, kterým žalobou míní odporovat.

11.Soud proto zamítl návrh na provedení důkazů navržených žalobkyní (tj. sdělením Raiffeisenbank, a.s. ze dne 30. 4. 2015 a 29. 7. 2015, výpisem z účtu dlužníka č. 5243443001/5500, sdělením Raiffeisenbank, a.s. ze dne 29. 7. 2015 a 9. 11. 2015 a výpisem z účtu dlužníka č. 5243443001/5500) pro nadbytečnost s ohledem na neunesení břemene tvrzení žalobcem. 12.Soud při posuzování žalobního návrhu dospěl k závěru, že žalobkyně neunesla břemeno tvrzení, pokud jde o označení právních úkonů, jejichž určení neúčinnosti se žalobkyně domáhala. Žalobkyně se svou žalobou domáhala určení neúčinnosti úkonů spočívajících v bezhotovostních převodech a výběrech z účtu prostřednictvím bankomatu. K tomu, aby se na tyto úkony mohlo pohlížet jako na právní úkony, je však třeba, aby se zároveň jednalo o plnění závazku (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2014, sp.zn. 29 Cdo 677/2011, dle kterého v rovině hmotně právní, totiž platí, že splněním dluhu (závazku) a tedy projevem vůle směřující k zániku dluhu (závazku) [právním úkonem] není každý bankovní převod peněžních prostředků ani každý výběr peněžních prostředků v hotovosti nebo (v intencích zkoumaného usnesení) každý výběr peněžních prostředků z pokladny podnikatele. ). Vzhledem k tomu, že žalobkyně neuvedla žádná skutková tvrzení ohledně toho, že by výše uvedenými peněžními transakcemi byl plněn závazek, dospěl soud k závěru, že napadené úkony nelze považovat za nic jiného, než je faktická činnost dlužníka, které nelze odporovat (k tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2004, sp.zn. 30 Cdo 531/2013).

13.Soud tak vycházeje ze všech výše uvedených posuzování dospěl k závěru, že žaloba žalobkyně co do určení neúčinnosti peněžních transakcí prostřednictvím bezhotovostních převodů Pokračování-7-MSPH 177 ICm 1454/2016 z běžného účtu dlužníka a dále prostřednictvím hotovostních výběrů z bankomatů z běžného účtu dlužníka není důvodná, a proto žalobu zamítl-výrok I. a II.

14.Pokud jde o návrh žalobkyně na uložení povinnosti žalovanému zaplatit do majetkové podstaty dlužníka přiměřenou náhradu ve výši 3 649 540 Kč, soud žalobu i v tomto rozsahu zamítl, neboť vydání přiměřené náhrady lze požadovat v souladu s ust. § 236 odst. 2 IZ pouze v případě vyslovení neúčinnosti právního úkonu-výrok III.

15.Výrok o náhradě nákladů řízení je dán ust. § 141 odst. 1 o. s. ř., když žalovaný měl ve věci plný úspěch. Náklady žalovaného za řízení sestávají z odměny advokáta za 3 úkony právní služby (převzetí věci, vyjádření k žalobě, účast na jednání před soudem prvního stupně dne 5. 12. 2017), určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátu žalovaného přísluší za tento úkon právní služby mimosmluvní odměna dle § 11 odst. 1 písm. k) advokátního tarifu. Incidenční spor o odpůrčí žalobě je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení nebo obdobném řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50 000 Kč, tomu odpovídá (dle § 7 bodu 5. advokátního tarifu) mimosmluvní odměna ve výši 3 100Kč. Dále náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč. Odměna advokáta tak činí 10 200 Kč, advokát není plátcem DPH. Dále náhrada za promeškaný čas 1 000 Kč k jednání dne 5. 12. 2017 (2,5 půlhodin x100 Kč) dle § 14 odst. 3 advokátního tarifu a náhrada cestovného ve výši 2 754,40 Kč Bučina-Praha-Bučina (220 km x 2 x 8l/100 km x 29,50 Kč, 220 km x 2x3,90 Kč) dle § 1, písm. b/, § 4, písm. c/ vyhl. č. 328/2014 Sb., § 157, § 158 zák. č. 262/2006 Sb.) Náklady řízení žalovaného tak činí celkem 13 954,40 Kč-výrok III.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Praha dne 14. prosince 2017

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová