MSPH 77 INS 4414/2010-B-76
Č.j: MSPH 77 INS 4414/2010-B-76

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Ivetou Kubíčkovou v insolvenční věci dlužníka : MONTANA SWISS sport, s.r.o. se sídlem Praha 5, Košíře, Musílkova 184/8, IČO 27609715, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

Usnesení ze dne 13. srpna 2012, č.j. MSPH 77 INS 4414/2012-B-72, se mění tak, že souhlas se zpeněžením majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, v souladu s ust. § 289 IZ, se nevyslovuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné

V Praze dne 4. října 2012

Iveta Kubíčková, v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Valešová