MSPH 77 INS 36328/2013-A-8
MSPH 77 INS 36328/2013-A-8

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Helena Kelnerová, dat. nar.14.10.1956, bytem Praha 3, Bořivojova 694/108 o odvolání proti usnesení ze dne 17.12. 2013, č.j. MSPH 77 INS 36328/2013-A-6

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2013, č.j. MSPH 77 INS 36328/2013-A-6, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč se dlužnici neukládá-ust. § 95 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 21. ledna 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová