MSPH 77 INS 33570/2014-A-32
Kancelář:

-zveřejní V IR

MSPH 77 INS 33570/2014-A-32-referát doruč do DS (není-li-poštou-typ I: 0,0): pr. zástupce dlužníka (Mgr. Dvořáček)-adresa pro doručování d.č. A-7/1

-spis As.-L: doručenka + 15 dnů.

V Praze dne 16.5.2016

J UDr. Jarmila Hanuliaková soudceKanoeláři předáno dne: 17.5.2016Vypraveno dne: 17.5 .2016

Vypravila: Hájkovámv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'uv-vvlev-vl v vv-I v . l 'v llvvvvv

77|NS 33570I2014

-A-32 Usnesení o změně rozhodnutí soudu l.stupně (bez změny stavu) |h.10l6, tisková skupina 39687-5/2016

ASISTENT Lhůta:

33570Autoremedura-zasta 2016/05/17 16:09:03 Mgr. Dvořáček Tomáš, advokát, ID: DVOŘÁČETOMÁ 5 Typ DS: PFO_ADVOK

Tomáš Dvořáček-Mgr. Tomáš Dvořáček, advokátní kancelář, Sokolovská 32/22, 18600 Praha 8, CZ ID DS: cy87dfm

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

17.05.2016 17:31 :03

Zprávu vypravil: Hana Hájková

Doručeno: 17.05.2016 20:20:21

17.05.2016 17:31 :03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.05.2016 20:20:21 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 15.06.2016 11:04 Kontrolu provedl:

18.05.2016 02:41

Hájková HanaSpisová značka:77INS 33570/2014 Identifikace dotazuz39687-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 16:12 Kontrolu proved JŽHájkOVá Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůIDzDVOŘÁČETOMÁ Stav DS Přístupná

TYPľadvokát ID DS:cy87dfm

AdresátzMgr. Dvořáček Tomáš, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS Tomáš Dvořáček, firma: Mgr. Tomáš Dvořáček, advokát, ev.č. 13958 IČ: 73630829 Adresa: Sokolovská 22/32, 18600 Praha 8-Karlín, CZ

nar. 27.08.1983nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R