MSPH 77 INS 19764/2016-P9-5
MSPH 77 INS 19764/2016-P9-5

Usnesení Městský soud v Praze, rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Chuchrem v insolvenční věci dlužníka: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha, Dygrýnova 824, IČO 88902498

a věřitele č. 26: FINMANAG CONSULTING kft., se sídlem 1132 Budapešť, Váci út. 30, 6. p., Maďarská republika, zapsaná pod reg. č. 01-09-298813, zastoupen obecným zmocněncem Andrea anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Loučky

při výkonu dohlédací činnosti soudu

takto:

Usnesení ze dne 22. 12. 2017, d. č. MSPH 77 INS 19764/2016-P9-3, se mění ve výroku III. tak, že povinnost insolvenčnímu správci, aby částky určené dle splátkového kalendáře na přihlášku pohledávky P9 nevyplácel věřiteli, ale aby tyto prostředky deponoval na účtu majetkové podstaty se neukládá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Praha 22. února 2018

Mgr. Jan Chuchro, v.r. asistent soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová isir.justi ce.cz