MSPH 77 INS 12749/2011-B-29
Čj: MSPH 77 INS 12749/2011-B-29

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Ivetou Kubíčkovou v insolvenční věci dlužníka : AUDIPO, s.r.o., Praha 2, Koněvova 151/24, IČO 25626205, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

Usnesení ze dne 8. ledna 2013, č.j. MSPH 77 INS 12749/2011-B-28 se mění tak, že souhlas se zpeněžením majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, v souladu s ust. § 289 IZ, se nevyslovuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné

V Praze 22. ledna 2013

Iveta Kubíčková v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Valešová