MSPH 76 INS 30214/2013-B-28
.j.: MSPH 76 INS 30214/2013-B-28

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: JUDr. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , U Pergamenky 1471/8, 170 00 Praha 7-Holešovice o námitkách proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce

takto

Rozhodnutí vydané asistentem soudce č.j. MSPH 76INS 30214/2013-B-25 ze dne 26.8.2014 se mění tak, že se zrušuje (ust. § 9 odst. 2 zák. 121/2008 Sb. v platném znění, o vyšších soudních úřednících).

Poučení: Odvolání do tohoto usnesení není přípustné.

V Praze dne 3.9.2014

JUDr. Margita Víšková v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení:

Kudrmannová