MSPH 60 INS 14584/2015-A-83
MSPH 60 INS 14584/2015-A-83

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou v insolvenční věci dlužnice: SK Slavia Praha-fotbal a.s., IČO 63999609, sídlem U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10, zast. JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou Matyášovou, advokátkou, sídlem Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1, o insolvenčních návrzích věřitelů: A) ONLINE SERVICES LTD., registrační číslo: 40041, sídlem Level 5, Development Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, Samoa, zast. JUDr. Jiřím Holasem, advokátem, sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, B) Gamma Enterprise, s.r.o., IČO 26171538, sídlem Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3, zast. JUDr. Ing. Pavlem Novákem, Ph.D., advokátem, sídlem Benešovská 1897/24, 101 00 Praha 10,

takto:

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se výrok III. usnesení ze dne 29.10.2015, č.j.-A-78, zrušuje, neboť poplatková povinnost byla insolvenčním navrhovatelům uložena nesprávně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Osobou oprávněnou k podání odvolání jsou pouze insolvenční navrhovatelé.

V Praze dne 10. prosince 2015 Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Šímová