MSPH 59 INS 27797/2012-P17-4
Č.j. MSPH 59 INS 27797/2012-P17-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , posl. bytem Vilímovská 1467/25, Praha 6, nyní bytem Jeneč, Karlovarská 11, o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele Česká kancelář pojistitelů, IČO 700 99 618, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/43, zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 1.9. 2016 čj. 59 INS 27797/2012-P17-2, kterým byla odmítnuta přihláška věřitele Česká kancelář pojistitelů ve výši 31.627,00 Kč, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 4.7. 2013 č.j. na čl. A-36 byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurs na jeho majetek. Podáním ze dne 24.8.2016 věřitel Česká kancelář pojistitelů uplatnil svůj nárok vůči dlužníkovi přihláškou nevykonatelné pohledávky v celkové výši 31.627,00 Kč.

Usnesením VSÚ ze dne 1.9.2016 na čl. P17-2 byla přihláška odmítnuta a byla ukončena účast tohoto věřitele.

Podáním ze dne 7.9.2016 doručeným zdejšímu soudu téhož dne do datové schránky podal věřitel odvolání s tím, že jeho pohledávka se dle ust. § 24 odst. 4 zák. č.168/1999 Sb. považuje za přihlášenou.

Protože VSÚ při svém rozhodování nerespektoval ust. § 24 odst. 4 zák. č.168/1999 Sb. v platném znění, soud nesprávně vydané usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto není odvolání přípustné

. V Praze dne 5. října 2016 JUDr. Zuzana Svobodová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Murgulová isir.justi ce.cz