KSUL 69 INS 27701/2013-P3-4
KSUL 69 INS 27701/2013-P3-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl Mgr. Ing. Alexandrou Skálovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Zdeňka Košátka, narozeného dne 18. 3. 1969, trvale bytem v Klášterci nad Ohří, Družstevní 546, insolvenční správkyně Insolvenční agentura v. o. s., se sídlem kanceláře v Karlových Varech, Západní 1448/16, provozovnou v Kadani, Kpt. Jaroše 593, IČ 291 15 540

takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 6. 2017, č.j. KSUL 69 INS 27701/2013- P3-3, kterým soud připustil, aby na místo věřitele Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zast. JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, vstoupil do insolvenčního řízení výše uvedeného dlužníka v pohledávce č. P3 nabyvatel pohledávky-Artissica s.r.o., IČ: 24132730, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Lucií Žákovou, advokátkou se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 (ust. § 18 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen IZ), se zrušuje. Odůvodnění: Soud usnesením č.j.-B-6 ze dne 14. 2. 2014 povolil dlužníku Zdeňku Košátko řešení úpadku oddlužením. Soud usnesením ze dne 15. 6. 2017, č.j.-P3-3 připustil, aby na místo věřitele Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, vstoupil do insolvenčního řízení v pohledávce č. P3 vstoupil do řízení nabyvatel pohledávky-Artissica s.r.o., IČ: 24132730, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1. Následně soud zjistil, že usnesení je zmatečné, neboť věřitelem z pohledávky P3 je Raiffeisen satvební spořitelna a.s., IČO: 49241257, se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3. Soud dospěl k závěru, že napadené usnesení skutečně trpí vadami, pro které je na místě je zrušit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ústí nad Labem 7. února 2018 Mgr. Ing. Alexandra Skálová v. r.

samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Radmila Hančičová. isir.justi ce.cz