KSUL 46 INS 22636/2011-P4-5
KSUL 46 INS 22636/2011-P4-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , Habrovany 7, 400 02 Ústí nad Labem; insolvenční správce JUDr. Dagmar Mixová, IČ 11202645, Sopotská 645/70, 181 00, Praha 8, k návrhu věřitele: DEBTINVEST LIMITED sídlem Porter Road 33, Road Town Tortola, British Virgin, Islands, IČ:609191, zast.: JUDr. Janen Rudolfem, advokátem, sídlem Jungmannova 34, 110 00 Praha 1,

takto:

Usnesení ze dne 10.09.2012 č.j. KSUL 46 INS 22636/2011-P4-3 s e m ě n í takto:

Namísto věřitele DEBTINVEST LIMITED, se sídlem Porter Road 33, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reg.č. 609191 s přihláškou P4 vstupuje do insolvenčního řízení věřitel SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, se sídlem Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Kypr, re.č. HE 257931.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 95 IZ) Usnesení neobsahuje odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 05.10.2012 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Denisa Hlavová