KSPL 54 INS 954/2011-B-18
KSPL 54 INS 954/2011-B-18 KSPL 54 INS 955/2011

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Danielou Lukášovou v insolvenční věci dlužníků : a) Petr anonymizovano , anonymizovano , b) Zuzana anonymizovano , r.č. 756203/1895, oba bytem Hlavní 105, 357 61 Březová,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni čj. KSPL 54 INS 954/2011-B-17 ze dne 27.2.2012 s e z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Soud na základě žádosti insolvenčního správce ze dne 24.2.2012 vydal usnesení o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč zaplacené dlužníkem Petrem anonymizovano , anonymizovano , Březová, Hlavní 105 pod pol. rej. 708/ 51/ 2011 na účet insolvenčního správce.

Soudem bylo posléze zjištěno, že tato záloha již byla vydána insolvenčnímu správci usnesením ze dne 23.3.2011 č.j.-A-13.

Z výše uvedeného soud zrušil usnesení č.j.-B-17 ze dne 27.2.2012.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 16.3.2012

Daniela Lukášová, v.r. vyšší soudní úřednice za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová