KSPL 54 INS 6778/2013-P-10
KSPL 54 INS 6778/2013-P-10-4

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr.Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Blecha, r.č: 731220/2227, Mánesova 1782, 356 01, Sokolov, o odvolání věřitele č. 9: HairCare Professionals s.r.o., IČ 16193407, K Hájům 4/1068, 155 00 Praha 5, Stodůlky, věřitel zastoupen Mgr. Petrem Pytlíkem, Thámova 20/181, 186 00 Praha 8-Karlín , proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23.9.2013 č.j. KSPL 54 INS 6778/2013-P-10-2,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23.9.2013 č.j. KSPL 54 INS 6778/2013-P-10-2 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 23.9.2013 , č.j. KSPL 54 INS 6778/2013-P-10-2 rozhodl tak, že ve výroku I. odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 9 : HairCare Professionals s.r.o., IČ 16193407,K Hájům 4/1068, 155 00 Praha 5, Stodůlky a výrokem II. ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel HairCare Professionals s.r.o., IČ 16193407,K Hájům 4/1068, 155 00 Praha 5, Stodůlky včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 21.10.2013

JUDr. Miloš Benetka v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová